Excel đến holywar.vn 365 Excel mang đến holywar.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, để đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí; ví dụ như để đếm tần số một tp nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Hàm thống kê trong excel

Trong biểu mẫu dễ dàng và đơn giản nhất, COUNTIF mang đến biết:

=COUNTIF(Bạn ước ao tìm nghỉ ngơi đâu?, bạn muốn tìm quý hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu phương pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một vài như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chí duy nhất. Sử dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này vào Excel, hãy coppy dữ liệu vào bảng bên dưới rồi dán lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô cất đào (giá trị trong A4) trong các ô tự A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số hãng apple (giá trị vào A2) và cam (giá trị vào A3) trong những ô tự A2 tới A5. Kết quả là 3. Cách làm này sử dụng COUNTIF hai lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với một biểu thức. Bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 trong các ô từ B2 tới B5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và giá trị trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các sự việc Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về cực hiếm sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài thêm hơn 255 ký tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi dài khác").

Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Hát Hay Của Tùng Dương, Tuyển Tập 5 Ca Khúc Được Nghe Nhiều Nhất

Không trả về tác dụng khi bạn ước ao đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo gồm ghi đối số criteria trong dấu ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp lỗi #VALUE! khi tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức tất cả chứa hàm tham chiếu mang đến ô hoặc phạm vi trong một sổ thao tác làm việc đóng và các ô được tính toán. Để tài năng này hoạt động, sổ thao tác khác cần được mở.

Những biện pháp thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không rõ ràng chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp cùng với một ký kết tự cá biệt bất kỳ. Một lốt sao khớp cùng với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vết chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước ký kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") sẽ tìm hầu hết trường hợp tất cả "táo" với vần âm cuối cùng rất có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm giá trị văn bản, hãy bảo vệ dữ liệu không chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc sử dụng không thống nhất lốt trích dẫn thẳng cùng cong hoặc ký tự ko in ra. Một trong những trường hợp này, COUNTIF rất có thể trả về quý hiếm không ao ước muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi gồm tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi đã đặt tên trong bí quyết (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi mang tên có thể bên trong trang tính hiện tại tại, một trang tính không giống trong thuộc sổ làm việc hoặc tự sổ làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát điểm từ một sổ thao tác khác, sổ thao tác thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm những ô dựa vào màu phông chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel cung ứng Hàm do fan dùng khẳng định (UDF) bằng cách sử dụng các làm việc holywar.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa vào màu font chữ hoặc nền. Đây là lấy một ví dụ về cách chúng ta có thể Đếm số ô có màu ô nỗ lực thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.