Excel đến holywar.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Kiểm tra xem điều kiện có đúng hay sai và triển khai so sánh lô-gic giữa những biểu thức là phổ biến đối với nhiều tác vụ. Bạn cũng có thể sử dụng những hàm AND, OR, NOTvà IF để tạo nên công thức có điều kiện.

Bạn đang xem: Thành công thức cho ta biết điều gì

Ví dụ: hàm IF sử dụng những đối số sau đây.

*

Công thức áp dụng hàm IF

*
logical_test: Điều kiện mà bạn muốn kiểm tra.

*
value_if_true: giá trị cần trả về nếu điều kiện là True.

*
value_if_false: giá trị buộc phải trả về nếu điều kiện là False.

Để biết thêm thông tin về kiểu cách tạo công thức, hãy coi mục tạo thành hoặc xóa công thức.

Bạn ao ước làm gì?

Tạo cách làm có điều kiện dẫn mang đến giá trị lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để tiến hành tác vụ này, hãy dùng những hàm cùng toán tử AND, OR cùng NOT như minh họa trong lấy ví dụ như sau đây.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ đọc hơn ví như bạn sao chép nó vào một trong những trang tính trống.

Tôi làm cầm cố nào để sao chép ví dụ?

Chọn lấy ví dụ như trong bài viết này.

Chọn một lấy ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo ra một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa xem kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Xem thêm: Ngữ Pháp Topik 2 - Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp Topik Ii

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho cân xứng với nhu yếu của bạn.

15

Dữ liệu

9

8

Cỏ tía lá

Widget

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Sprockets",A6 = "Tiện ích")

Xác định quý giá trong ô A5 không bằng "Sprockets" hay không hoặc nếu giá trị trong A6 bằng "Widget". (TRUE)

Để hiểu thêm thông tin về cách sử dụng những hàm này, hãy xem hàm AND, hàm OR với hàm NOT.

Đầu trang

Tạo một bí quyết có đk dẫn mang đến một phép tính không giống hoặc trong số giá trị khác chưa hẳn TRUE hoặc FALSE

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng các hàm với toán tử IF, AND với OR như minh họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ phát âm hơn giả dụ bạn coppy nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thay nào để coppy ví dụ?

Chọn lấy ví dụ như trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn những tiêu đề mặt hàng hoặc cột.


Chọn một lấy ví dụ như từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy sinh sản một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn cũng có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu yếu của bạn.

15

Dữ liệu

9

8

Cỏ bố lá

Widget

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 bởi 15, trả về "OK". Trường hợp không, trả về "Không OK". (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không bằng 15, trả về "OK". Giả dụ không, trả về "Không OK". (Không ok)

=IF(NOT(A2"SPROCKETS", "OK", "Not OK")

Nếu quý giá trong ô A5 không bằng "SPROCKETS", trả về "OK". Nếu không, trả về "Không OK". (Không ok)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 không bằng A3 và giá trị trong A2 cũng không bởi giá trị vào A4, trả về "OK". Ví như không, trả về "Không OK". (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Sprockets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm trong ô A5 không bởi "Sprockets" hoặc quý giá trong A6 không bằng "Widgets", trả về "OK". Nếu như không, trả về "Không OK". (Không ok)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Không OK")

Nếu quý hiếm trong ô A2 không bằng giá trị trong A3 hoặc quý hiếm trong A2 không bởi giá trị vào A4, trả về "OK". Giả dụ không, trả về "Không OK". (OK)

Để hiểu biết thêm thông tin về phong thái sử dụng những hàm này, hãy coi hàm IF, hàm and và hàm OR.