Tạo nền trong trắng Photoshop là phương pháp dễ nhất để sở hữu sản phẩm đẹp. Bởi vì ảnh sản phẩm thường sử dụng nền khác nhau. Thậm chí, chụp cùng với nền white cũng không trắng hoàn hảo. Dẫn đến ảnh lem nhem trông hết sức xấu. Trong trả lời này. Chúng ta cùng khám phá cách chế tác nền trắng sạch khiết vào Photoshop. Để có hình ảnh sản phẩm bài bản và đẹp hẳn lên