*

1. Vào Word , muốn tô nền đến bảng , sau thời điểm chọn bảng , ta thực hiện làm việc nào tiếp sau đây : A. Bên trên dải lệnh trang chủ , nhóm lệnh Paragraph , chọn nút lệnh ShadingB. Trên dải lệnh trang chủ , nhóm lệnh Paragraph , chon nút lệnh Font C. Trên dải lệnh home , nhóm lệnh Paragraph , lựa chọn nút lênh Borders D. Trên dải lệnh trang chủ , team lệnh phông , chọn nút lệnh Shading  Giúp em cùng với ạ, cảm ơn mọi bạn nhiều  


*

*

Sắp xếp các thao tác tiếp sau đây để thực hiện được việc sao chép dữ liệu.1. Lựa chọn lệnh copy trong đội clipboar bên trên dải lệnh home.2. Lựa chọn ô hoặc những ô có tài liệu cần sao chép.3. Chọn lệnh paste trong nhóm clipboar trên dải lệnh home .4. Lựa chọn ô muốn đưa tin cần sao chép vào(ô đích).

Bạn đang xem: Shading nằm trong thẻ lệnh nào

 

1->2->3->4

2->1->4->3

3->1->4->2

4->2->3->1


Để chèn thêm một cột (Column) vào trang tính, ta lựa chọn cột sẽ nằm bên cạnh phải cột được chèn và thực hiện:

A. lựa chọn lệnh Insert trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi lựa chọn tiếp Insert Sheet Columns.

B. chọn lệnh Table trong đội lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi lựa chọn tiếp Columns.

C. lựa chọn lệnh Insert trong team lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi lựa chọn tiếp Insert Sheet Rows.

D. chọn lệnh Delete trong team lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi chọn tiếp lệnh Delete Sheet Columns.


 Cells+-> Insert+-> Insert+CellsB. +Nháy+chọn+một+hàng,+chọn+dải+lệnh+Home+->Cells+->Insert+-> Insert+Sheet+RowsC. Chọn+cả+bảng+tính,+chọ...">

Muốn chèn thêm một hàng em thực hiện:A. Chọn dải lệnh trang chủ -> Cells -> Insert -> Insert CellsB. Nháy lựa chọn một hàng, chọn dải lệnh trang chủ ->Cells ->Insert -> Insert Sheet RowsC. Chọn cả bảng tính, chọn dải lệnh home -> Cells -> Insert-> Insert Sheet RowsD. Chọn dải lệnh trang chủ -> Clipboard -> Insert -> Insert Sheet Rows


Để chèn thêm mặt hàng em triển khai nháy chuột lựa chọn một hàng và

(2.5 Points)

Vào dải lệnh Insert chọn Column.

Chọn lệnh Insert trong team Cells bên trên dải lệnh Home.

Vào dải lệnh Insert chọn Picture.

Vào dải lệnh Insert lựa chọn Table.

7

Vùng giao nhau giữa một hàng và cột được gọi là?

(2.5 Points)

Ô tính

Một cột

Một hàng

Một khối

8

Các phép toán trong cách làm được thực hiện theo trình tự nào trong các đáp án sau:

(2.5 Points)

Phép toán trong dấu ngoặc đơn, phép luỹ thừa, nhân-chia, cộng-trừ.

Phép toán trong vệt ngoặc đơn, phép nhân-chia ,phép lũy thừa, cộng- trừ.

Phép nhân-chia, phép toán trong vệt ngoặc đơn, phép lũy thừa, cộng- trừ.

Phép toán trong vết ngoặc đơn, phép luỹ thừa, phép cộng-trừ, phép nhân-chia.

9

Thao tác nhập dãy A:C vào vỏ hộp tên và nhấn Enter là làm việc chọn:

(2.5 Points)

Cột A

Cột A, B, C

Cột A cùng C

Tất cả phần nhiều sai

10

Để chỉnh độ rộng của cột vừa khít với tài liệu đã tất cả trong cột nên thực hiện làm việc nào sau đây?

(2.5 Points)

Nháy đúp loài chuột trên vạch phân làn cột.

Nháy con chuột trên vạch chia cách cột.

Nháy chuột trên vạch chia cách hàng.

Nháy đúp con chuột trên vạch chia cách hàng.

Xem thêm: Bài Hát Điều Anh Biết Chế ), Điều Anh Biết Chế Lời Anh Yêu Tất Cả Các Em

11

Các hàng của trang tính được tiến công thứ trường đoản cú từ?

(2.5 Points)

Trên xuống dưới

Dưới lên trên

Phải sang trái

Trái thanh lịch phải

12

Ô tính A1 có mức giá trị là 5, ô tính B2 có giá trị là 8. Vậy công dụng của phép tính =A1 * 5 – 17 + B2 / 4 là 

(5 Points)

8

4

25

10

13

Cho dữ liệu trong những ô sau A1= 10; A2 = 15; A3 = 5. = (A1+A2+A3) /3 có công dụng là:

(2.5 Points)

10

20

12

23

14

Cách nhập hàm nào sau đây không đúng?

(2.5 Points)

=sum(A1,B2,3)

=SUM(3,A1,B2)

=SUM (A1,B2,3)

=SuM(A1,B2,A3)

15

Điểm khác biệt giữa Word với Excel là:

(2.5 Points)

Bảng lựa chọn File

Các dải lệnh Fomulas và Data

Dải lệnh Home

Tất cả đúng

16

Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta lựa chọn hàng này cùng thực hiện

(2.5 Points)

Nhấn phím Format trong đội Cells trên dải lệnh Home.

Nhấn phím Insert trong team Cells bên trên dải lệnh home .

Nhấn phím Delete trong nhóm Cells bên trên dải lệnh Home.

Nhấn phím Cut trên dải lệnh Home

17

Địa chỉ của ô được lựa chọn hiển thị nơi đâu trên trang tính?

(2.5 Points)

Ô tính.

Thanh trạng thái.

Hộp tên.

Thanh công thức

18

Điền vào dấu bố chấm vào câu sau: “Khi xào luộc một ô bao gồm nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ…”

(2.5 Points)

Được kiểm soát và điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ vị trí kha khá giữa ô chứa phương pháp và ô có địa chỉ trong công thức.

Không bị điều chỉnh.

Được điều chỉnh để không thay đổi vị trí đối với ô đích.

Tất cả đông đảo sai.

19

Để khởi động công tác bảng tính Excel, ta thực hiện:

(2.5 Points)

Nháy đúp chuột vào hình tượng Excel trên screen Desktop

Nháy nút Start -> Program -> Microsoft Excel

Cả 2 biện pháp trên.

20

Sắp xếp các thao tác dưới đây để tiến hành được việc sao chép dữ liệu.1. Chọn lệnh copy trong nhóm clipboar bên trên dải lệnh home.2. Chọn ô hoặc các ô có tài liệu cần sao chép.3. Chọn lệnh paste trong team clipboar trên dải lệnh trang chủ .4. Lựa chọn ô muốn cung cấp thông tin cần xào nấu vào(ô đích).

(2.5 Points)

1->2->3->4

2->1->4->3

3->1->4->2

4->2->3->1

21

Để di chuyển qua lại, tăng và giảm giữa các ô

(2.5 Points)

Dùng phím Backspace .

Dùng nhóm phím mũi tên.

Dùng phím Enter

Dùng phím SpaceBar.

22

Muốn thoát ra khỏi chương trình Excel ta thực hiện lệnh:

(2.5 Points)

Edit/Exit

File/Exit

File/close

Edit/close

23

Dữ liệu tất cả dạng sau “1239467” là

(2.5 Points)

dữ liệu kí tự

dữ liệu số

dữ liệu chữ viết

dữ liệu lắp thêm tính

24

Ô A1 của trang tính gồm số 5.25 với ô B1 gồm số 6.24. Nếu như trong ô C1 có công thức =A1+B1, em nhấn được tác dụng là:

(5 Points)

11

15

12

11.49

25

Để xóa một trang tính, em thực hiện thao tác làm việc nháy chuột đề nghị tại tên trang tính cùng chọn

(2.5 Points)

Rename

Delete

Insert

Ctrl

26

Hàm góp em xác định giá trị nhỏ nhất trong công tác bảng tính là

(2.5 Points)

AVERAGE

SUM

MIN

MAX

27

Khi mở một bảng tính bắt đầu em thường nhìn thấy có:

(2.5 Points)

Một trang tính

Hai trang tính

Ba trang tính

Bốn trang tính.

28

Giả sử trong các ô A1, A2 lần lược chứa các số -6, 10. Em hãy cho thấy kết trái của công thức sau: =AVERAGE(A1,A2,8) là:

(5 Points)

-6

10

4

5

29

*

Cho ô A3,C3,E3 thứu tự có các giá trị sau: 39,60,100. Ô B4 được xem bằng cách làm =C3-A3. Nếu xào luộc ô B4 thanh lịch ô D4 thì ô D4 có mức giá trị là bao nhiêu?

(5 Points)

21

40

61

79

30

Tên hàm rất có thể viết là?

(2.5 Points)

Chữ hoa

Không biệt lập chữ hoa cùng chữ thường

Chữ thường

Chữ gạch men chân

31

Muốn di cuyển dữ liệu từ địa điểm này sang vị trí khác ta thực hiện

(2.5 Points)

 Chọn những ô cần di chuyển nội dung, nhấn phím ctrl+c, lựa chọn ô bắt buộc chứa nội dung, nhấn phím Ctrl+v.

Chọn những ô cần dịch chuyển nội dung, dìm phím ctrl+v, chọn ô buộc phải chứa nội dung, dìm phím Ctrl+c.

Chọn những ô cần dịch rời nội dung, dìm phím ctrl+x, chọn ô phải chứa nội dung, nhấn phím Ctrl+c.

Chọn các ô cần di chuyển nội dung, thừa nhận phím ctrl+x, lựa chọn ô buộc phải chứa nội dung, nhận phím Ctrl+v.

32

Ở một ô tính có công thức sau: =Min(E5:E8) với E5 = 12, E6 = 8 , E7 = 2, E8 = trăng tròn thì tác dụng trong ô tính đang là:

(2.5 Points)

8

2

20

52

33

*

Cho bảng số liệu trên. Ô E4 được xem bằng cách làm =SUM(B4:D4). Nếu di chuyển ô E4 sang ô F5 thì cách làm ở ô F5 là gì?