1. Nhu1eadn thu1ee9c vu1ec1 khoa hu1ecdc nhu00e2n su1ef1 vu00e0 cu00e1c quan lại niu1ec7m vu1ec1 bé ngu01b0u1eddi.

2. Phu00e2n tu00edch quan liêu u0111iu1ec3m quu1ea3n tru1ecb nhu00e2n su1ef1 hiu1ec7n u0111u1ea1i, nhu1eefng u0111iu1ec3m tru1ed9i so vu1edbi quan niu1ec7m truyu1ec1n thu1ed1ng. 3. Xu00e2y du1ef1ng chiu1ebfn lu01b0u1ee3c nhu00e2n su1ef1, u0111u1ed3ng bu1ed9 hu00f3a vu1edbi chiu1ebfn lu01b0u1ee3c cu1ea5p cu00f4ng ty vu00e0 chiu1ebfn lu01b0u1ee3c cu1ea1nh tranh. 4. Cu00e1c mu00f4 hu00ecnh quu1ea3n tru1ecb nhu00e2n su1ef1 vu00e0 u1ee9ng du1ee5ng.","tablet":"1. Nhu1eefng viu1ec7c cu1ea7n lu00e0m cu1ee7a doanh nghiu1ec7p sau khoản thời gian xu00e1c lu1eadp mu00f4 hu00ecnh khiếp doanh. 2. Huyu1ec7t tu1eed nghu1ec1 kinh doanh, chiu1ebfn lu01b0u1ee3c, chiu1ebfn thuu1eadt vu00e0 phu01b0u01a1ng phu00e1p nhu1eadn diu1ec7n chiu1ebfn lu01b0u1ee3c khu1ea3 thi. 3. Vai tru00f2 vu00e0 giu00e1 tru1ecb lu00f5i cu1ee7a chiu1ebfn lu01b0u1ee3c trong cu00f4ng cuu1ed9c xu00f3a bu1ecf doanh nghiu1ec7p mu00f9. 4. Phu00e2n tu00edch bu1ed1i cu1ea3nh chiu1ebfn lu01b0u1ee3c 4.0 u2013 mu00f4i tru01b0u1eddng vi mu00f4 vu00e0 vu0129 mu00f4 trong quu1ea3n tru1ecb."}},"slug":"et_pb_blurb"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true">1. Thừa nhận thức về khoa học nhân sự và các quan niệm về nhỏ người.

Bạn đang xem: Quản trị nhân sự lê thẩm dương

2. Phân tích cách nhìn quản trị nhân sự hiện đại, các điểm trội so với quan niệm truyền thống.

3. Xây dựng kế hoạch nhân sự, đồng hóa hóa với chiến lược cấp doanh nghiệp và chiến lược cạnh tranh.

4. Các quy mô quản trị nhân sự với ứng dụng.


*

1. Nguyên lý căn bản trong tuyển chọn dụng nhân sự và quá trình tuyển dụng.

Xem thêm: Hôn Trộm 55 Lần Phim Hoạt Hình, Phim Ông Chồng Quốc Dân

2. Các chiến thuật đòn bẩy trong quá trình sử dụng nguồn nhân lực, phương pháp tối đa hóa kết quả làm việc.

3. Thẩm mỹ và nghệ thuật giữ chân nhân tài.

4. Phương thức tái cấu trúc đội ngũ nhân sự, kỹ thuật loại trừ – qui định chơi của thị trường.


*

u2728u00a01 trong 8 thu00e0nh viu00ean cu1ee7a tu1ed5 viu1ebft bu00e0i cu1ee7a Thu1ed1ng u0111u1ed1c Ngu00e2n hu00e0ng Nhu00e0 nu01b0u1edbc Viu1ec7t Nam

✨ Giảng viên chủ yếu chương trình cấp chứng từ hành nghề của Uỷ ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước

✨ Trưởng khoa quản trị tởm doanh, Đại học tập Ngân hàng, tp hcm đồng thời cũng là diễn thuyết chuyên nghiệp, chuyên gia nổi giờ đồng hồ trong nhiều nghành nghề dịch vụ như Tài chính, Lãnh đạo, Tổ chức, Marketing, Nhân sự,…

✨ khách hàng mời hay xuyên của các diễn bầy về tài chính, quản lí trị, kinh doanh và kinh doanh thị trường chứng khoán trên Đài vô tuyến Việt Nam.


u2728 Khu00e1ch mu1eddi thu01b0u1eddng xuyu00ean cu1ee7a cu00e1c diu1ec5n u0111u00e0n vu1ec1 tu00e0i chu00ednh, quu1ea3n tru1ecb, marketing vu00e0 chu1ee9ng khou00e1n tru00ean u0110u00e0i truyu1ec1n hu00ecnh Viu1ec7t Nam.

✨ support Nghiệp vụ cùng Quản trị cho những NHTM như NH nntt Tân Bình, NH Miền Tây, NH Công Thương.

✨ khách mời, chủ toạ hay xuyên của những diễn đàn cấp non sông và quanh vùng như diễn bầy “Triển vọng tởm tế” 2008/2009, 2009/2010/ 2011, tìm vốn cho khách hàng vừa với nhỏ, thị phần Chứng khoán nước ta qua từng giai đoạn, các phương án hạn chế lấn phát,…