Mình tổng hợp các phím tắt vào Photoshop. Giúp cho bạn sửa ảnh nhanh với vui vẻ hơn. Mà không phải lọ mọ tìm trong thực đơn nữa. Cạnh bên bài viết, chúng ta có thể tìm phát âm cách buổi giao lưu của phím tắt qua đoạn clip phía dưới. Ok, chúng ta bắt đầu nhé