từ bây giờ Học giờ đồng hồ Trung tự Đầu giữ hộ tới chúng ta 301 câu tiếng trung giao tiếp cơ bản để chúng ta rèn luyện nhé. Để học nói và tiếp xúc tiếng Trung sớm nhất có thể là học cùng luyện theo từng câu nói. Sau đó sử dụng hay xuyên từng ngày sẽ hình thành sự phản xạ và ghi nhớ luôn bền dài.

Bạn đang xem: Những câu giao tiếp tiếng trung

Các câu đàm thoại này phần nhiều là câu solo giản, dễ thực hiện và dễ vận dụng trong nói chuyện hằng ngày với các bạn bè, bạn quen. Chỉ việc thuộc được 301 câu đàm thoại hoa ngữ này, bạn cũng có thể thoải mái tự mình đi chơi vi vu trung hoa mà không sợ rồi.

Xem thêm: Tổng Hợp 3 Cách Tách Lời Bài Hát Ra Khỏi Nhạc Nền Trực Tuyến Miễn Phí

100 câu giờ đồng hồ trung tiếp xúc cơ bản nhất

1.我明白了 / wǒ míng bái le / Tôi hiểu rồi 2. 我同意 / wǒ tóngyì / Tôi đồng ý 3.我也一样 / wǒ yě yīyàng / Tôi cũng vậy 4. 闭嘴 / phân bì zuǐ / Câm mồm 5. 我不干了 / wǒ bù ngu le / Tôi không làm cho nữa 6. 还不错 / hái bù cuò / cũng rất được lắm 7. 让我来 / ràng wǒ lái / Để tôi 8. 跟我来 / gēn wǒ lái / Đi theo tôi 9. 我也是 / wǒ yě shì / Tôi cũng thế 10. 安静一点 / ānjìng yīdiǎn / lặng tĩnh chút 11. 振作起来 / zhēnzuò qǐ lái / hào hứng lên nào 12. 做得好 / zuò de hǎo / Làm tốt lắm 13. 玩得开心 / wán de kāi xīn / đùa vui vẻ 14. 我回来了 / wǒ huí lái le / Tôi về rồi 15. 我迷路了/ wǒ mílù le / Tôi lạc con đường rồi 16. 这边请 / zhè biān qǐng / Mời đi vị trí này 17. 我不同意 / wǒ bù tóng yì / Tôi không đồng ý 18. 我拒绝 / wǒ jùjué / Tôi từ chối 19. 我保证 / wǒ bǎozhèng / Tôi đảm bảo an toàn 20. 我怀疑 / wǒ huáiyí / Tôi hoài nghi 21. 我也这样想 / wǒ yě zhèyàng xiǎng / Tôi cũng nghĩ bởi thế 22. 我是单身贵族 / wǒ shì dānshēn guìzú / Tôi là người lẻ loi thành đạt 23. 让我想想 / ràng wǒ xiǎng xiǎng / Để tôi nghĩ vẫn 24. 我是他的影迷 / Wǒ shì tā de yǐngmí / Tôi là fan mến mộ của anh ấy 25. 你肯定吗 / nǐ kěndìng ma?/ Bạn chắc chắn là chứ 26. 你出卖我 / nǐ chūmài wǒ / Mày chào bán đứng tao 27. 我能帮你吗 / wǒ néng bāng nǐ mā / Tôi rất có thể giúp bạn không 28. 我做到了/ wǒ zuò dào le / Tôi làm được rồi 29. 我在节食 / wǒ zài jiéshí / Tôi đang ăn uống kiêng 30. 我会留意 / wǒ huì liúyì / Tôi sẽ chú ý 31. 我做完了/ wǒ zuò wán le / Tôi làm dứt rồi 32. 我在赶时间 / wǒ zài gǎn shíjiān / Tôi đang vội lắm 33. 你在开玩笑吗 / Nǐ zài kāiwánxiào ma / bạn đang đùa à 34. 你欠我一个人情 / nǐ qiàn wǒ yì gè nhón nhén qíng / Cậu nợ tôi một ơn huệ 35. 我不是故意的 / wǒ bù shì gùyì de / Tôi k thay ý 36. 我会帮你/ wǒ huì bāng nǐ / Tôi để giúp đỡ bạn 37. 他缺乏勇气 / tā quēfá yǒngqì / Anh ấy thiếu thốn dũng khí 38. 我喜欢 / wǒ xǐhuān / Tôi mê say 39. 我不喜欢 / wǒ bù xǐhuan / Tôi không yêu thích 40. 我没有 / wǒ měiyǒu / Tôi không có 41. 我没有选择 / wǒ měiyǒu xuǎnzé / Tôi không hề lựa lựa chọn 42. V我尽力而为 / wǒ jìnlì ér wéi / Tôi sẽ nỗ lực hết mức độ 43. 你好 / nǐhǎo / Xin chào 44. 你好吗 / nǐhǎo ma / bạn khoẻ không 45. 早安 / zǎo ān / Chào buổi sáng sớm 46. 晚安 / wǎn ān / ngủ đủ giấc 47. 好久不见 / hǎo jiǔ bù jiàn / thọ rồi không gặp mặt 48. 明天见 / míngtiān jiàn / Ngày mai gặp 49. 拜拜 / bàibài / bye bye 50. 见到你很高兴 / jiàn dào nǐ hěn gāoxìng / siêu vui được chạm mặt bạn 51. 你近来过的怎么样 / nǐ jìnlái guò de zěnmeyàng / các bạn dạo này gắng nào ? 52. 忙吗? / máng ma / Bận không? 53. 还好 / hái hǎo / Cũng giỏi 54. 挺好 / tíng hǎo / tốt nhất có thể 55. 马马虎虎 / mǎmahǔhu / Cũng tạm, bình thường 56. 你多大了/ nǐ duō dà le / chúng ta bao nhiêu tuổi rồi 57. 他和我同岁 / tā hé wǒ tóng suì / Anh ta cùng tôi bởi tuổi 58. 不要紧 / bù yào jǐn / không có gì 58. 没问题 / méi wèntí / Không vấn đề 59. 没用/ měi yòng / bất lợi 60. 就这样/ jiù zhè yàng / chính là vậy 61. 你真棒 / nǐ zhēn bàng / Cậu thật xuất sắc 62. 时间快到了 / shíjiān kuài dào le / tiếp đây giờ rồi 63. 算上我 / suàn shàng wǒ / tin tôi đi 64. 别担心 / bié dān xīn / Đừng lo ngại 65. 好点了吗/ hǎo diǎn le ma / Đỡ một chút nào chưa 66. 你呢 / nǐ ně / Còn các bạn 67. 我不知道 / wǒ bù zhīdào / Tôi lần chần 68. 我明白了 / wǒ míngbái le / Tôi hiểu rồi 69. 让我试试 / ràng wǒ shìshì / Để tôi thử 70. 祝贺你 / zhùhè nǐ / Chúc mừng chúng ta 71. 我不懂 / wǒ bù dǒng / Tôi không hiểu biết 72. 不合适 / bù hé shì / Không thích hợp 73. 我饿了 / wǒ trần le / Tôi đói rồi 74. 我爱你 / wǒ ài nǐ / Tôi yêu các bạn 75. 给你 / gěi nǐ / của bạn đây 76. 没有人知道 / měiyǒu rón rén zhīdào / không ai biết 77. 他是谁 / tā shì shuí / Anh ta là ai? 78. 有什么事 / yǒu shénme shì / bao gồm chuyện gì 79. 有人吗 / yǒu rén mā / gồm ai không? 80. 别紧张 / bié jǐnzhāng / Đừng căng thẳng, nóng vội 81. 太遗憾了/ tài yíhàn lě / Thật đáng tiếc 82. 好要别的吗 / hái yào bié de ma / Còn loại khác ko 83. 很好吃 / hěn hǎo chī / hết sức ngon 84. 你吃饭了吗 / nǐ chī fàn le ma / Bạn nạp năng lượng cơm chưa 85. 请进 / qǐng jìn / Mời vào 86. 别闹 / bié làm sao / Đừng loàn 87. 好听 / hǎo tīng / dễ dàng nghe 88. 小心 / xiǎo xìn / cẩn trọng 89. 帮个忙, 好吗 / bāng gè máng , hǎo ma / giúp tôi một bài toán được không ? 90. 先生,对比起 / xiān shēng, duìbuqǐ / xin lỗi ngài 91. 你去哪儿 / nǐ qù nǎr / Cậu đi đâu 92. 这是什么地方 / zhè shì shénme dìfang / Đây là đâu 93. 你的爱好是什么 / nǐ de àihao shì shénme / các bạn có sở thích gì 94. 怎么样 / zěnmeyàng / như thế nào 95. 我没有头绪 / wǒ méiyǒu tóuxù / Tôi không biết 96. 我不想听 / wǒ bù xiǎng tīng / Tôi không thích nghe 97. 别客气 / biē kéqi / Đừng khách sáo 98. 是哪一位 / shì nǎ yī wèi / Ai hotline đó 99. 你做得对 / nǐ zuò de duì / bạn làm đúng rồi 100. 笨蛋 / bèn dān / Đồ ngốc

(cùng học tập tiếp 301 câu giờ đồng hồ trung giao tiếp cơ bản tiếp theo nhé bạn)

100 câu tiếng trung thường được sử dụng đàm thoại

*

101. 滚开 / gǔn kāi / cun cút đi 102. 别动 / bié cái / Đừng đụng 103. 现在几点 / xiān zài jǐ diǎn / hiện thời là mấy giờ 104. 对不起,请问我现在在什么地方? / Duìbùqǐ, qǐngwèn wǒ xiànzài zài shénme dìfāng? / Xin lỗi cho tôi hỏi tôi đang ở nơi nào vậy? 105. 非常感谢 / fēicháng gǎnxiè / cực kỳ cảm ơn 106. 你要买什么 / nǐ yào mǎi shénme / bạn muốn mua gì ? 107. 我要这个 / wǒ yào zhè gè / Tôi ý muốn cái này 108. 多少钱 / duōshao qián / Bảo nhiêu tiền 109. 还有别的吗 / hái yào bié de ma / Còn đề xuất cái không giống không 110. 不用了 / bù yòng le / Không phải nữa 111. 给我打折吧 / gěi wǒ dǎzhé cha / giảm giá cho tôi đi 112. 算了/ suàn le / loại bỏ đi 113. 你有什么打算 / nǐ yǒu shénme dǎsuàn / chúng ta có dự tính gì 114. 胃不舒服 / wǒ bù shūfu / Tôi không khoẻ 115. 哪儿不舒服 / nǎr bù shūfu / ko khoẻ chỗ nào 116. 我感冒了/ wǒ gǎnmào le / Tôi bị cảm rồi 117. 发烧了 / fāshāo le / phạt sốt rồi 118. 等一等 / děng yī děng / Đợi một ít 119. 你爸妈身体好吗 / nǐ bāmā shēntǐ hǎo ma / bố mẹ bạn khoẻ ko 120. 我爸妈身体都很好 / wǒ bāmā shēntǐ dōu hěn hǎo / cha mẹ tôi số đông khoẻ 121. 你在哪儿 / nǐ zài nǎr / Bạn chỗ nào 122. 回家了 / huí jiā le / Về công ty rồi 123. 我来了 / wǒ lái le / Tôi tới rồi 124. 你的电话号码是多少 / nǐ de diànhuā hào mǎ shì duōshao / Số năng lượng điện thoại của người sử dụng là bao nhiêu 125. 今天你的工作忙吗 / Jīntiān nǐ de gōngzuò máng ma? / bây giờ công việc của người tiêu dùng bận không? 126. 你的学校在哪儿?/ Nǐ de xuéxiào zài nǎr? / trường học của doanh nghiệp ở đâu. 127. 今天星期几?/ Jīntiān xīngqī jǐ? / từ bây giờ thứ mấy ? 128. 今天星期一 / Jīntiān xīngqī yī / lúc này là sản phẩm hai 129. 明天星期几?/ Míngtiān xīngqī jǐ?/ sau này là trang bị mấy ? 130. 昨天星期几? / Zuótiān xīngqī jǐ? / ngày qua là đồ vật mấy 131. 你认识那个人吗? 他是谁? / Nǐ rènshi nàge nhón nhén ma? Tā shì shuí? / bạn quen biết fan kia không? Ông ta là ai? 132. 我不知道他是谁 / Wǒ bù zhīdào tā shì shuí / Tôi băn khoăn ông ta là ai 133. 他是大夫吗? / Tā shì dàifu ma? / Ông ta là bác sĩ à ? 134. 我住在这个楼 / Wǒ zhù zài zhè ge lóu / Tôi sống sinh hoạt tòa nhà này 135. 我的房间号是八零八 / Wǒ de fángjiān hào shì bā líng bā / Số phòng của mình là 808 136. 我的哥哥是大夫 / Wǒ de gēge shì dàifu / Anh trai tôi là bác bỏ sĩ 137. 我没有姐姐 / wǒ měiyǒu jiějie / Tôi không có chị gái 138. 我有妹妹 / wǒ yǒu mèimei / Tôi bao gồm em gái 139. 我家有四口人 / wǒ jiā yǒu sì kǒu rén / nhà tôi tất cả 4 fan 140. 今天我的工作很忙 / Jīntiān wǒ de gōngzuò hěn lèi / lúc này công việc của tôi rất mệt 141. 我想家 / wǒ xiǎng jiā / Tôi nhớ công ty 142. 我要回家休息 / Wǒ yào huí jiā xiūxi / Tôi ước ao về nhà nghỉ ngơi 143. 这是什么/ Zhè shì shénme? / Đây là đồ vật gi ? 144. 这是书 / Zhè shì shū / Đây là sách 145. 这是什么书 / Zhè shì shénme shū? / Đây là sách gì 146. 这是汉语书 / Zhè shì hànyǔ shū / Đây là sách giờ Hán 147. 这是谁的汉语书 / Zhè shì shuí de hànyǔ shū? / Đây là sách giờ Trung của ai? 148. 这是我的汉语书 / Zhè shì wǒ de hànyǔ shū / Đây là sách giờ đồng hồ Trung của mình 149. 那是什么 / Nà shì shénme / kia là vật gì 150. 那是杂志 / Nà shì zázhì / tê là tập san 151. 今天中午你们要去哪儿吃饭 / Jīntiān zhōngwǔ nǐmen yào qù nǎr chīfàn / Buổi trưa lúc này các bạn có nhu cầu đi đâu ăn uống cơm?

(Bạn vẫn xem 301 câu giờ đồng hồ trung giao tiếp soạn bởi holywar.vn)

152. 今天中午我要去食堂吃饭 / Jīntiān zhōngwǔ wǒmen yào qù shítáng chīfàn / Buổi trưa bây giờ chúng tôi mong đến nhà ăn ăn cơm trắng 153. 你们要吃什么? / Nǐmen yào chī shénme? / Các bạn muốn ăn gì? 154. 我们要吃八个馒头 / Wǒmen yào chī bā ge mántou / chúng tôi muốn 8 cái bánh màn thầu 155. 你们要喝什么 / Nǐmen yào hē shénme? / Các bạn muốn uống gì ? 156. 我们要喝汤 / Wǒmen yào hē tāng / cửa hàng chúng tôi muốn uống canh 157. 你们要喝什么汤 / Nǐmen yào hē shénme tāng / Các bạn muốn uống canh gì? 158. 我们要喝鸡蛋汤 / Wǒmen yào hē jīdàn tāng / shop chúng tôi muốn uống canh trứng gà. 159. 你们要喝酒吗? / Nǐmen yào hē jiǔ ma? / các bạn uống rượu không? 160. 我们不喝酒 / Wǒmen bù hējiǔ / chúng tôi không uống rượu 161. 我们要喝啤酒 / Wǒmen yào hē píjiǔ / cửa hàng chúng tôi muốn uống bia 162. 这些是什么 / zhè xiē shì shénme / các cái này là gì 163. 你姓什么 / Nǐ xìng shénme / các bạn họ gì 164. 你叫什么名字 / Nǐ jiào shénme míngzì? / các bạn tên gì? 165. 你是哪国人? / Nǐ shì nǎ guó rén?/ các bạn là người nước nào? 166. 我是越南人 / Wǒ shì yuènán rón rén / Tôi là người nước ta 167. 你们学习什么/ Nǐmen xuéxí shénme? / chúng ta học vật gì ? 168. 汉语难吗? / Hànyǔ rốn ma? / tiếng Trung khó không? 169. 汉语不太难 / Hànyǔ mút tài rốn / giờ đồng hồ Trung không khó khăn lắm 170. 我们都很高兴 / Wǒmen dōu hěn gāoxìng / công ty chúng tôi đều siêu vui 171. 我的学校在那儿 / Wǒ de xuéxiào zài nàr / Trường học tôi sinh sống đằng kia 172. 你的家在哪儿 / Nǐ de jiā zài nǎr / bên bạn chỗ nào 173. 我不知道你的家在哪儿 / Wǒ bù zhīdào nǐ de jiā zài nǎr / Tôi trù trừ nhà bạn ở đâu 174. 欢迎你们来我家 / Huānyíng nǐmen lái wǒjiā / Hoan nghênh chúng ta tới bên tôi 175. 请问,这是什么? / Qǐngwèn, zhè shì shénme? / Xin hỏi, Đây là cái gì ? 176. 这是中药,这是西药 / Zhè shì zhōngyào, zhè shì xīyào / Đây là dung dịch bắc, đó là thuốc tây. 177. 你要吃什么药? / Nǐ yào chī shénme yào? / bạn muốn uống thuốc gì ? 178. 你要喝点儿什么吗? / Nǐ yào hē diǎnr shénme ma? / bạn muốn uống chút gì không ? 179. 我要喝点儿热茶 / Wǒ yào hē diǎnr rè chá / Tôi muốn uống chút trà rét 180. 你的车是什么颜色的? / Nǐ de chē shì shénme yánsè de / Xe bạn màu gì ? 181. 你几点上课?/ Nǐ jǐ diǎn shàngkè? / Mấy giờ bạn học ? 182. 你几点有课?/ Nǐ jǐ diǎn yǒu kè? / Mấy giờ các bạn có tiết học 183. 克制一下! / Kèzhì yì xià / kìm nén đi! 184. 他乘火车来 / Tā chéng huǒchē lái Anh ta đi xe cộ lửa tới 185. 他卧病在床 / Tā wòbìng zài chuáng / Anh ấy đã trên nệm bệnh. 186. 一切还好吧?/ Yīqiè hái hǎo ba? / hầu hết thứ vẫn tốt chứ? 187. 我喜欢吃冰淇淋/ Wǒ xǐhuān chī bīngqílín / Tôi thích ăn kem. 188. 我钟爱这项运动 / Wǒ zhōng’ài zhè xiàng yùndòng / Tôi mê trò này. 189. 我全力支持你 / Wǒ quánlì zhīchí nǐ / Tôi trọn vẹn ủng hộ bạn. 190. 噢,这得看情况 / Ō, zhè dé kàn qíngkuàng / À, xem thực trạng đã. 191. 真便宜 / Zhēn piányí! / thấp quá! 192. 我该怎么办?/ Wǒ gāi zěnme bàn?/ Tôi phải làm những gì đây? 193. 你自讨苦吃! / Nǐ zì tǎo kǔ chī! / bạn tự chuốc khổ rồi! 194. 信不信由你! / Xìn bùxìn yóu nǐ! / Tin hay là không tuỳ bạn! 195. 别指望我 / Bié zhǐwàng wǒ / Đừng hi vọng gì sống tôi. 196. 别让我失望 / Bié ràng wǒ shīwàng / Đừng nhằm tôi thất vọng! 197. 请你原谅 / Qǐng nǐ yuánliàng / Xin các bạn thứ lỗi. 198. 请您再说一遍 / Qǐng nín zàishuō yībiàn / Xin ông hãy nói theo lần nữa. 199. 我马上回来 / Wǒ mǎshàng huílái / Tôi quay lại ngay. 200. 我去查查看 / Wǒ qù chá chákàn / Để tôi coi lại.

(Đọc tiếp 301 câu giờ trung tiếp xúc cơ bạn dạng tiếp theo nhé. Còn 100 câu nữa chuyên dùng để làm quen nè)

100 câu dùng để làm trao đổi có tác dụng quen

*

Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc rất cần phải hỏi han, giao lưu với trao đổi với những người khác. Sau đây là những câu thực hiện theo chủ đề như thời tiết, giao thông, ăn uống…

201. 来话长 / Shuō lái huà zhǎng / tâm sự dài mẫu lắm. 202. 等着瞧! / Děngzhe qiáo! / ngóng xem! 203. 做个决定吧 / Zuò gè juédìng cha / đưa ra quyết định đi! 204. 我就要这些 / Wǒ jiù yào zhèxiē / Tôi cần những thứ này. 205. 景色多么漂亮!/ Jǐngsè duōme piàoliang! / cảnh sắc đẹp quá! 206. 隔墙有耳 / Géqiángyǒu’ěr / Tai vách mạch dừng! 207. 汽车来了/ Qìchē láile / xe cộ buýt đến rồi! 208. 你怎么认为? / Nǐ zěnme rènwéi? / các bạn nghĩ sao? 209. 谁告诉你的? / Shuí gàosù nǐ de? /. Ai nói cho chính mình biết? 210. 看到了吗? / kàn dào le ma / thấy được chưa? 211. 你一定能找到的 / Nǐ yīdìng néng zhǎodào de / chúng ta nhất định search được. 212. 我找到了 / wǒ zhǎodào le / Tôi tra cứu thấy rồi 213. 有我的留言吗? / Yǒu wǒ de liúyán ma? / tất cả tin nhắn đến tôi không? 214. 别谦虚了/ Bié qiānxūle / Đừng khiêm tốn. 215. 少来这套! / Shǎo lái zhè tào! / vứt trò kia đi 216. 他是个小机灵鬼 / Tā shìgè xiǎo jīling guǐ / Nó là người khôn ngoan. 217. 他只是个孩子 / Tā zhǐshìgè háizi / Nó chỉ là 1 trong đứa bé. 218. 我不懂你说的 / Wǒ bù dǒng nǐ shuō de / Tôi không hiểu biết ý bạn. 219. 我感觉有点不适 / Wǒ gǎnjué yǒudiǎn bùshì / Tôi cảm giác hơi cạnh tranh chịu. 220. 我有一个好主意 / Wǒ yǒuyīgè hǎo zhǔyì / Tôi tất cả ý này! 221. 天气渐渐凉快起来 / Tiānqì jiànjiàn liángkuài qǐlái / Thời tiết mỗi lúc càng mát mẻ. 222. 天下雨了/ tiān xià yǔ le / Trời mưa rồi 223. 看来这没问题 / Kàn lái zhè méi wèntí / coi ra chẳng có vụ việc gì. 224. 太离谱了 / Tài lípǔle / thiệt là thái quá. 225. 我可以用你的笔吗? / Wǒ kěyǐ yòng nǐ de bǐ ma? / Tôi có thể dùng bút của khách hàng không? 226. 这个主意真不错 / Zhège zhǔyì zhēn bùcuò / Ý kiến tốt đấy. 227. 白忙了/ Bái mángle / nhọc công vô ích. 228. 她喜欢什么? / Tā xǐhuān shénme?/ Cô ấy mê thích gì? 229. 越快越好! / Yuè kuài yuè hǎo! / càng sớm càng tốt. 240. 他总是吹牛 / Tā zǒng shì chuīniú / Nó luôn khoác lác. 241. 他在选举中获胜 / Tā zài xuǎnjǔ zhōng huòshèng / Ông ấy giành thành công trong cuộc bầu cử. 242. 我是个足球迷 / Wǒ shìgè zúqiú mí / Tôi là fan mê láng đá. 243. 要是我能飞就好了/ yàoshi wǒ néng fēi jiù hǎole / Ước gì tôi có thể bay được. 244. 我六点钟见你 / Wǒ liù diǎn zhōng jiàn nǐ / Tôi gặp mặt bạn dịp 6 giờ. 245. 这是对的还是错的? / Zhè shì duì de háishì cuò de? / điều này đúng giỏi sai? 246. 就读给我听好了 / Jiùdú gěi wǒ tīng hǎole / Đọc cho tôi nghe đi. 247. 知识就是力量 / Zhīshì jiùshì lìliàng / kiến thức là mức độ mạnh. 248. 我们是好朋友 / Wǒmen shì hǎo péngyǒu / họ là bạn tốt. 249. 你哪儿不舒服? / Nǐ nǎ’er mút sữa shūfú? / bạn có chỗ nào không ổn hả? 250. 你干得相当不错!/ Nǐ dại dột dé xiāngdāng bùcuò! / các bạn làm tốt lắm! 251. 人要衣装 / rón rén yào yīzhuāng /. Siêu mẫu vì lụa. 252. 你错过公共汽车了? / Nǐ cuòguò gōnggòng qìchēle? / bạn bị trễ xe cộ buýt hả? 253. 不要惊慌失措 / Bùyào jīnghuāng shīcuò / Đừng hoang mang và sợ hãi lo sợ. 254. 事情进展得怎样? / Shìqíng jìnzhǎn dé zěnyàng? / vụ việc tiến triển thế nào rồi? 255. 我知道有关它的一 切 / Wǒ zhīdào yǒuguān tā de yīqiè / Tôi biết tất cả về nó. 256. 这样太耽误时间了/ Zhèyàng tài dānwù shíjiānle / vì vậy quá mất thời gian. 257. 这是违法的 / Zhè shì wéifǎ de / do vậy là phi pháp đó. 258. 爱屋及乌 / àiwūjíwū / yêu ai yêu cả con đường đi. 259. 我要流口水了 / Wǒ yào liú kǒushuǐle / Tôi thèm chảy nước dãi rồi. 260. 说话请大声点儿 / Shuōhuà qǐng dà shēng diǎn er / Xin nói to hơn một chút. 261. 这个男孩没有工作 / Zhège nánhái méiyǒu gōngzuò / Cậu bé xíu này không tồn tại việc làm. 262. 这所房子是我自己的 / Zhè suǒ fángzi shì wǒ zìjǐ de / căn nhà này của tôi. 263. 你怎么了?/ Nǐ zěnmeliǎo? / các bạn sao thế? 264. 你来得正是时候 / Nǐ láidé zhèng shìshíhòu / các bạn đến thiệt đúng lúc. 265. 你需要去运动锻炼一下 / Nǐ xūyào qù yùndòng duànliàn yīxià / bạn phải vận động đi. 266. 你的手摸起来很冷/ Nǐ de shǒu mō qǐlái hěn lěng / Sờ tay các bạn lạnh quá. 267. 别这么孩子气 / Bié zhème háiziqì / Đừng có con nít như vậy. 268. 不要碰运气/ Bùyào pèng yùnqì / Đừng phó mặc cho số phận. 269. 系好你的安全带 / Xì hǎo nǐ de ānquán nhiều năm / Hãy thắt dây an toàn. 270. 气死我了/ qì sǐ wǒ le/ Tức chết mất 271. 坚持下去 / jiānchí xiàqù/ kiên trì 272. 还是老样子 / háishì lǎo yàngzi/ vẫn như cũ thôi 273. 我能进来吗 / wǒ néng jìn lái ma / Tôi rất có thể vào ko 274. 可以啊 / kěyǐ ā / Được chứ! 275. 进来吧 / jìn lái bố / Vào đi 276. 上课时间到了 / shàngkè shíjiān dào le / Tới giờ đồng hồ vào lớp rồi 277. 请打开书 / qǐng dǎ kāi shū / Mời mở sách ra 278. 请打开十一页 / qǐng dǎ kāi shí yī yè / mở trang số 11. 279. 课前我到名 / kè qiàn wǒ dào míng / Tôi điểm danh dầu tiếng 280. 每个人都拿到材料了吗 / měi gè rén dōu ná dào cáiliào le ma / mọi cá nhân đã có tài liệu trên tay chưa? 281. 有不同意见吗 / yǒu bù tóng yìjiàn ma / Có chủ ý không gật đầu không? 282. 有什么问题吗 / yǒu shénme wèntí ma / Có vấn đề gì không? 283. 我真不知道 / wǒ zhēn bù zhīdao / Tôi thực sự lần chần 284. 很有趣 / Hěn yǒuqù / siêu thú vị 285. 很滑稽 / Hěn huájī / thật hài hước/buồn cười 286. 很远吗? / Hěn yuǎn ma? / bao gồm xa không? 287. 快到了吗 / Kuài dàole ma? / tiếp đây chưa? 288. 恭喜恭喜 / Gōngxǐ gōngxǐ / Chúc mừng 289. 慢点儿! / Màn diǎnr / Chậm một ít 290. 我一个人都不认识 / Wǒ yī gè rón rén dōu bú sữa rènshi / Tôi không quen một tín đồ nào cả 291. 你尝吧 / nǐ cháng cha / các bạn thử đi 292. 我不能再等了/ Wǒ bù néng zài děng le / Tôi quan yếu chờ thêm được nữa 293. 我习惯了 / Wǒ xíguàn le / Tôi quen thuộc rồi 294. 我会想念你的 / Wǒ huì xiǎngniàn nǐ de / Tôi vẫn nhớ chúng ta 295. 我在浪费时间 / Wǒ zài làngfèi shíjiān / Tôi vẫn lãng phí thời gian 296. 我准备好了 / Wǒ zhǔnbèi hǎo le / Tôi chuẩn bị kết thúc rồi 297. 我希望如此 / Wǒ xīwàng rúcǐ / Tôi hi vọng là bởi thế 298. 我很无聊 / Wǒ hěn wúliáo / Tôi rất bi đát 299. 我想跟他说话 / Wǒ xiǎng gēn tā shuō huà / Tôi muốn rỉ tai với anh ấy 300. 我感觉好多了 / Wǒ gǎnjué hǎo duō le / Tôi cảm thấy khá rộng rồi 301. 我对她着迷了 / Wǒ duì tā zháomí le / Tôi phân phát cuồng bởi vì cô ấy rồi.

Những câu khen và có tác dụng quen lịch sự trong tiếng Trung

*
304. 很好/ hěnhǎo / cực tốt 305. 谢谢 / xiēxie / Cảm ơn 306. 请别客气 / qǐng bié kèqì / Xin chớ khách sáo 307. 不要客气/ bùyào kèqì / Không cần khách khí 308. 请你跟我来 / qǐng nǐ gēn wǒ lái / Mời đi theo tôi 309. 请您原谅他 / qǐng nǐ yuánliàng tā / Xin ông tha thứ đến nó. 310. 请问你贵姓大名 / qǐngwèn nǐ guìxìng dàmíng / Xin ông cho biết quý danh 311. 请问你贵姓芳名 / qǐngwèn nǐ guìxìng fāngmíng / Xin cô khu vực biết quý tính 312. 请别笑话我 / qǐng bié xiàohuó wǒ / Xin đừng cười nhạo tôi 313. 请别责怪 / qǐng bié zéguài / Xin chớ trách 314. 请等一下 / qǐng děng yī xià / Xin chờ chút 315. 请等一会儿 / qǐng děng yī huìr / Xin chờ một lát 316. 快点儿 / kuài diǎnr / nhanh chút 317. 慢点儿 / màn diǎnr / lừ đừ chút 318. 别忘记 / bié wāngjì / Đừng quên 319. 不要怕 / bù yào pà / Đừng sợ hãi 320. 给我看看 / kěi wǒ kàn kàn / Đưa tôi coi xem 321. 你试试看 / nǐ shì shì kàn / chúng ta thử xem 322. 你猜猜看 / nǐ cāi cāi kàn / bạn đoán xem 323. 把那个给我 / bǎ nà gè gěi wǒ / Đưa chiếc kia cho tôi 324. 请你把这个给他 / qǐng nǐ bǎ zhè gè gěi tā / Ông có tác dụng ơn đưa tính năng này cho nó 325. 哪一个 / nǎ yī gè / tín đồ nào? 326. 哪一位 / nǎ yī wèi / Vị nào? 327. 是谁呀 / shì shuí yā / Là ai ? 328. 你是什么人?/ nǐ shì shénme rén?/ các bạn là ai? 329. 那个人是谁 / nà gè nhón nhén shì shéi / các bạn đó là ai? 330. 哪一位是谁 / nà yī wèi shì shéi / Vị sẽ là ai? 331. 谁来了?/ shuí lái le / Ai mang lại kia? 332. 哪儿? / nǎr / Đâu? 333. 哪里 / nǎ lǐ / chỗ nào? 334. 什么地方 / shénme dìfang / địa điểm nào? 335. 在哪儿 / zài nǎr / Ở đâu 336. 在哪里 / zài nǎ lǐ / Ở vị trí nào? 337. 你去哪里/ nǐ qù nǎ lǐ / các bạn đi đâu 338. 您住在哪里/ nín zhù zài nǎ lǐ / Ông sống ở đâu 339. 他住在什么地方 / tā zhù zài shénme dīfang / Nó sống ở chỗ nào 340. 什么 / shénme / vật gì 341. 怎么 / zěnme / làm thế nào 342. 什么东西?/ shénme dōngxi / Đồ gì 343. 为什么 / wèishénme / bởi vì sao, lý do 344. 什么事 / shénme shì / Chuyện gì? 345. 什么时候 / shénme shíhòu / lúc nào 346. 你要买什么?/ nǐ yào mǎi shénme / bạn có nhu cầu mua gì? 347. 这是什么?/ zhè shì shénme / Đây là chiếc gì? 348. 那是什么?/ nà shì shénme / tê là cái gì? 349. 为什么你不去?/ wéishénme nǐ bù qù?/ vì chưng sao các bạn không đi? 350. 你在这干什么?/ nǐ zài zhè dại dột shénme?/ Bạn ở đây làm gì?

Các bạn đã học tập thuộc không còn 301 câu tiếp xúc này chưa? Nếu không hãy bảo quản để học thong dong nhé…