*

Muốn xoá cột em thực hiện:

A. Lựa chọn cột phải xóa, nhận phím Delete

B. Chọn cột nên xóa, vào Edit lựa chọn Delete

C. Lựa chọn cột đề nghị xóa, dìm phím Enter

D. Chọn cột nên xóa, vào Edit lựa chọn Columns


*

*

để xóa cột, hconj cột đề nghị xóa rồi thực hiện

A. Thừa nhận phím DELETE B. Dùng phím ENTER

C. Chọn EDIT→DELETE D. Vào FORMAT→DELETE


Câu 48Muốn xoá một hoặc những cột em thực hiện:

a. Lựa chọn một hoặc các cột, nhấn phím delete

b. Lựa chọn 1 hoặc nhiều cột, dìm phím Enter.

Bạn đang xem: Muốn xoá cột em thực hiện

c. Lựa chọn 1 hoặc các cột, vào edit, chọn delete

d. Câu a và b đúng


Muốn xóa cột Toán, em thực hiện:A. Nháy cần vào tên cột Toán, lựa chọn Insert.B. Nháy phải vào một trong những ô của bảng tính, chọn DeleteC. Chọn cả bảng tính, nháy buộc phải chuột vào bảng tính,chọn Delete D. Lựa chọn cột Toán , mở bảng chọn Edit và chọn Delete

Trong Microsofl excel 2003, mong muốn xóa một cột bất kì ta thực hiện thao tác nào

A.Vào edit->delete

B.nhấn phím delete trên bàn phím

C. Nhận phím backspace bên trên bàn phím

D. Toàn bộ đều đúng


Muốn xóa một cột, ta lựa chọn cột nên xóa rồi áp dụng lệnh nào sau đây?

A. Edit / clear

B. Edit / paste

C. Edit / Cut

D. Edit / Delete


Muốn xóa một cột, ta lựa chọn cột đề xuất xóa rồi áp dụng lệnh như thế nào sau đây?

A. Edit / clear

B. Edit / paste

C. Edit / Cut

D. Edit / Delete


Câu 15: ao ước xóa hẳn một hàng thoát ra khỏi trang tính, ta lựa chọn hàng cần xóa và thực hiện lệnh nào?

A. Nhận Phím Delete. B. Home, Cells, .

C. Home, Cells, . D. Home, Cells, .

Xem thêm: Lời Bài Hát Đêm Trung Thu Karaoke Thiếu Nhi Sôi Động Năm 2021/ Tuấn Đạt Organ


+Insert.+B.+Nháy+chọn+một+cột+và+chọn+thẻ+lệnh+Home+—>+Insert.+C.+Nháy+chọn+một+hàng+và+chọn+thẻ+lệnh+Home+—>+De...">

Câu 1: Để chèn thêm một cột ta thực hiện:A. Nháy chọn một hàng và lựa chọn thẻ lệnh home —> Insert.B. Nháy lựa chọn một cột và chọn thẻ lệnh home —> Insert.C. Nháy chọn 1 hàng và chọn thẻ lệnh trang chủ —> Delete.D. Nháy lựa chọn một cột và chọn thẻ lệnh home —> Delet.


Hãy lựa chọn câu đúng:

A. Khi lựa chọn một hàng ta nháy bắt buộc chuột lựa chọn tên hàng đó.B. Khi lựa chọn một cột ta nháy nên chuột lựa chọn tên cột đó.C. Nếu nên chọn nhiều cột liên tục thì nhấn giữ rồi kéo thả con chuột từ thương hiệu cột đầu đến têncột cuối.D. Khi lựa chọn một ô ta nháy yêu cầu chuột chọn ô đó.