Tình Cha êm ấm như vầng Thái Dương và ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn Suốt đời vì bé gian nan, Ân tình đậm sâu bao nhiêu, phụ vương hỡi thân phụ già dấu yêu Và nhỏ nhớ mãi phần đa ngày tháng qua lưu niệm năm nào cực nhọc phai trong tim Nhớ hoài tuổi thơ mặt Cha, đau buồn ngày đêm âu yếm Mong hy vọng con được to khôn Còn nhớ hồ hết ngày ấy, phần lớn đêm trường lạnh giá Và cha nằm ôm nhỏ sưởi ấm những canh lâu năm Nhè vơi hôn con và phụ thân khẽ nói: Này nhỏ yêu ơi... Con hãy nhớ.. Hãy nhớ... Lời cha sống vì vậy người và con hãy chớ khi nào dối gian Nghèo thì cho sạch đẹp rách thế nào cho thơm! phần đông lời của cha năm xưa nhỏ nguyện ghi sâu trong tim phụ thân hỡi phụ thân già dấu yêu...

Bạn đang xem: Lời bài hát tình cha ngọc sơn


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Khám Dịch Vụ Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội, Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.