Thôi anh hãy về mọt duyên bản thân nhạt nhòa như sương mây Thôi anh cứ đi nhằm em lại 1 mình trong xót xa Chiều bi ai qua mau bóng về tối vây quanh mù khơi Ngồi ôm thương lưu giữ nghe trái tim em lanh tanh Em đâu bao gồm ngờ côn trùng duyên đầu tương tự chiếc lá thu luân chuyển trong bão dông ngỡ duyên mình được đời lẹo cánh bay Tình sao chua xót nhức nhối trong em từng đêm Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ trên đây Nghe đêm vẫn thở dài tình trót trao nay xa thật rồi Biết không tín đồ dòng lệ trào trên đôi mắt ai Xưa qua bao phố thân quen từng nhịp chân vui khi có nhau Để hiện nay còn bước em đơn độc lạc chủng loại Thôi anh hãy về cứ yên lòng rồi dông tố sẽ qua Em ao ước tháng năm đã chôn vùi tình thứ nhất khó quên Chờ trận mưa đến xóa không còn nỗi nhức triền miên Ừ thôi anh nhé ta chia ly nhau tự đây.

Bạn đang xem: Lời bài hát thôi anh hãy về


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chọn Bài Hát Karaoke Bằng Ipad Thần Thánh, Chiếc Ipad Thần Thánh

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.