Hãy nói đi anh chớ ngại ngùng lời mặc dù duyên nợ chẳng thành đôi Rồi mai đi biệt ko về nữa vứt lại chỗ này tôi với tôiChúng mình không thể yêu nhau thì thôi Anh tâm sự đi trắng black một lời có gì mà ngại anh ơi gồm gì mà lại đành dối trá Em không thể kết tội anh đâu Duyên tình ko trọn thống khổ làm bỏ ra Em cũng tương tự anh hào hứng vui được gì Chẳng thà đường tình đôi vấp ngã Em về trọn tình duyên bắt đầu Còn anh đi cưới vợ là ngừng ÐK: Duyên kiếp song ta từ nay thôi bẽ bàng đáng nhớ chôn kín trong tim Ðời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ bận lòng chi mọt duyên hờ Duyên tình không vẹn xa nhau chừng là rộng Dan díu tiêu tốn thêm đớn đau tủi hờn gồm gì nhưng mà ngại anh ơi tất cả gì nhưng mà đành tính liệu Tình không thương xin chớ lụy vương.

Bạn đang xem: Mất nhau rồi


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Con Nợ Mẹ Một Lời Xin Lỗi, Lời Bài Hát Con Nợ Mẹ

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.