Này là cỏ non khôn xiết mềm Này là mùa xuân rất hiền đức Này là hoa khôn cùng thơm Này là giọt sương trĩu nặng phân tử ngọc trên lá cỏ trên bông khoảng xuân trước hiên nhà bởi em sẽ biết anh chiều qua fan em vẫn thấy khi nằm mơ bạn vừa hiền lành (vừa) đáng yêu Lại vừa khít trai tốt nhất vùng Đến theo cùng hoa cỏ của mùa xuân Và mùa xuân biết em Biết em đã mang trong mình 1 mối tình u ơ u ơ... Biết em! Biết em… vậy nên cỏ hoa thiệt là dễ thương

Bạn đang xem: Lời bài hát hoa cỏ mùa xuân


Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Hạnh Phúc Không Chọn Em (Beat), Hạnh Phúc Không Chọn Em

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.