Đường em bao gồm đi hằng đêm cách qua (/gót hoa) nở phần lớn đoá thơ, ôi dị kỳ mặt đường êm bao gồm khi chờ em bước qua là nghiêng giấc ao ước thề ngàn sao sáng xa quan sát em duyên dáng rụng rơi vướng mây tóc ngà Đường thơm bóng nhỏ xíu nhạc run lá cất cánh hàng cây thiết tha ham Đường dìu ngang bao ngõ đắng cay dừng chân phút giây xong chia phôi Đường dài thêm bao nỗi éo le nhiều năm thêm nắng mưa thêm ê chề Đường em cứ đi tình ta cứ xây đợi em thoát thai quay con đường về Đường quanh khúc co nhịp chân trói vo mặt đường duyên ấm vui, đường mơ ...

Bạn đang xem: Lời bài hát đường em đi


Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Nên Khám Thai Lần Đầu Tiên Khi Nào, Nên Khám Thai Lần Đầu Vào Lúc Nào

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.