Ta lần mò leo mãi ko qua được vách sầuTa search một giờ yêu thấy toàn là sầu đauƯớc vọng ngày thơ dại chưa xin được chút nàoSuốt đời còn muốn khát vọng còn cấu càoÔi thôi đời ta tiêu dùng trong cơn ảm đạm phiềnTa xin tháng ngày rồi bình yênÔ hay nguyên nhân ta sống vùng nàyQuay cuồng mãi hoài gồm gì vuiCó một đợt mất mát new thương người 1-1 độcCó oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêuQua giàn giụa mưa tuyết new vui ngày nắng nóng vềCó một đời khóc than new hiểu đời đá quà

Bạn đang xem: Lời bài hát đời đá vàng


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Kiểu Quan Hệ Vợ Chồng Bằng Hình Ảnh, Tư Thế 69 Và 29 Cách Làm Tình Nóng Bỏng

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.