Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió tất cả phải bạn còn kia là đàn bà của bến tre ( con gái của tỉnh bến tre ) Năm xưa đi vào đạn lửa đi như nước bè lũ tràn về Ôi những nhỏ người tạo nên sự Đồng Khởi Ơi, phần đông cây dừa để lại cho ta láng quê Ơi tóc ai dài còn lại dáng đứng bến tre Ơi tóc ai dài còn lại dáng đứng Bến Tre mọi khi đi xa dừa ơi ta ghi nhớ lắm nghe vườn cửa trái trái xum xuê, biển khơi tôm cá đầy ghe nhớ dòng sông dài Hàm Luông bến ta quen kẹ Lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng tỉnh bến tre Lại nhớ tóc ai nhiều năm còn có dáng đứng bến tre

Bạn đang xem: Lời bài hát dáng đứng bến tre


Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Dẫn Bài Hát Dấu Chân Phía Trước ”: Tâm Trạng Của Thế Hệ Chưa Một Lần Gặp Bác

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.