mang đến tôi được một lần nhìn hoa giăng đầu ngõ Một lần tải hoa đỏ lên tim một lượt dìu em sang trọng nhà new Tình yêu trong vòng với Ngọt tiếng nói của một dân tộc thơm hơi cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn buổi tối Một lần nhìn mây ngủ quên trôi một lần trót yêu quý ngàn lối lòng tin xa về tới Ngời sáng trên sống lưng đồi Xin đến tôi được một lần Nhìn đàn chim trắng bay Dập dìu thông qua đó đây Ngày đó được nghe súng im hơi Ðời thôi oán thôi hờn chiều chuộng cùng kiếp bạn Cho tôi được một lượt Nhìn quê hương đợi sáng một lượt nhân nghĩa sinh sống lên ngôi người người cùng bình thường vui một lối Ðời thôi ko lừa dối vì đã thân thương rồi

Bạn đang xem: Lời bài hát cho tôi được một lần


Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Hát Karaoke Hay Cho Nam Giọng Yếu, Giọng Trầm

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.