Lòng fan như lá úa, trong cơn mưa chiều các cơn gió cuốn, luân phiên xoay trong hồn Và đợt đau này vẫn còn đấy Chiều về ko buông nắng, mang đến mây âm thầm Một mình trong chiều vắng, nhớ song môi mềm Ngày nào vồ cập trao thân. Tìm vào tháng ngày bi thiết Đôi mắt như thế nào khô mặt đường tim độc thân Đếm mang đến nhau lời nói Trên không lẽ yêu người. Lưu niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, Tình yêu vẫn hết, xót xa đã những Đời thôi đã còn mai sau. Thôi em đừng xót mến Rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi Không còn gì khác nữa, tiếc nhưng mà chi. Đời một người con gái, ước mơ sẽ nhiều, Trời mang đến không được mấy, đến lúc lấy chồng chỉ từ mối tình sở hữu theo. Xin một lần xiết tay nhau một lượt cuối mang lại nhau. Xin một đợt vẫy tay kính chào Thôi giòng đời đó, cuốn người theo.

Bạn đang xem: Lời bài hát bài không tên số 2


Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bài Hát Mới Nhất Của Bảo Thy Và Những Ca Khúc Huyền Thoại Không Thể Quên

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.