Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về núi Ngự. Ai về là về sông Hương. Nước sông hương còn thương không cạn ơChim núi Ngự tìm các bạn bay về. Bạn tình quê ơi! tín đồ tình quê, thương ghi nhớ lắm chi?Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về Vỹ Dạ. Ai về là về nam Giao. Dốc phái mạnh Giao còn đang cao mong chờ ơTrăng Vỹ Dạ còn gợi câu thề. Bạn tình quê ơi! tín đồ tình quê bao gồm nhớ xin trở về. À ơi à ơi ! Chứ ước Trường chi phí sáu vài mười nhị nhịp mến nhau rồi xin kịp về mau À ơi ơi à! Ơ ơi! Kẻo mai tê bóng xế qua cầu các bạn còn thương chúng ta chứ biết gởi sầu về khu vực mô À ơi ơi à! Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về Bến Ngự. Ai về là về Vân Lâu. Bến Vân lâu còn sâu yêu đương nhớ. Thuyền Bến Ngự còn ngóng khách về. Bạn tình quê ơi! tín đồ tình quê, tất cả nhớ xin trở về.

Bạn đang xem: Lời bài hát ai ra xứ huế


Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Bước Tiếp Đi - Bước Tiếp Đi Tyty Na, Ry2C, Nhisam Lyric Video Hd

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.