(Hợp Âm) – Lemon Tree – Điệu Ballad

Couldn’t fall asleep all night I try with all my might I thought I knew what you want It isn’t all that nice But I g

Video Official


Bạn đang xem: Lemon tree hợp âm

Tone – Capo 2

Verse 1:

Couldn’t fall asleep all night I try with all my might I thought I knew what you want It isn’t all that nice But I guess you will su ffice It’s hard khổng lồ know what you want

Pre-Chorus:

Could you b e A little less sour and rotten by the hour? và my heart’s rotten too and every film I watch, I’m on the side of the bad guy

Chorus:

So turn around & show me that I’m better Some people got an apple, some people got a tange rine Lookin’ ’round and all I see is people happy with what they’re given Life is pretty sweet, I’m t old I guess I’m shit outta luck, growin’ a lemon tree I’m gonna burn it down & grow me somethin’ better, ye ah

Break:

Verse 2:

Blood on my hands, I hop on thе fence, I double down I swing & I miss, a kick in thе ribs, in trouble now Came from the dirt, back in the ground, then I die But I’ma survive, I got my own ways, oh

Pre-Chorus:

Could you b e A little less sour và rotten by the hour? and my heart’s rotten too every film I watch, I’m on the side of the bad guy

Chorus:

So turn around & show me that I’m (N.C)better Some people got an apple, some people got a tange rine Lookin’ ’round và all I see is people happy with what they’re given Life is pretty sweet, I’m t old I guess I’m shit outta luck, growin’ a lemon tree I’m gonna burn it down & grow me somethin’ better, ye ah

(Outro)


Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

Các chúng ta có thể Donate để chế tạo ra động lực cho doanh nghiệp soạn tab giả dụ cảm thấy câu hỏi soạn tab của bản thân hữu ích cho chúng ta trong quy trình tập guitar nhé DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân tình cảm ơn!


Xem thêm: Phim Hoạt Hình Hội Pháp Sư Fairy Tail Tập 1, Hội Pháp Sư

Posted in Điệu Ballad, thích hợp âmTagged Bossa Nova, Điệu Ballad, Điệu Blues, Điệu Bollero, Điệu Boston, Điệu Chachacha, Điệu Disco, Điệu Fox, Điệu Pop, Điệu Rhumba, Điệu Rock, Điệu Slow, Điệu Slow Rock, Điệu Tango, Điệu Valse, không tính tiền tabs, thích hợp âm, thích hợp âm holywar.vn

Post navigation


Về Đây Nghe Em (Quách Tuấn Du) – (Hợp Âm) – Điệu Slow
Là đàn bà Thật tốt (Khởi My) – (Hợp Âm) – Điệu Fox