Kỹ năng lắng nghe rất có thể thấy là một trong trong các kỹ năng mà không ít người còn xem nhẹ. Mặc dù, trong hầu hết công việc, đây được xem như là kỹ năng, nguyên tố sống còn, với không phải ai ai cũng dễ dàng gồm được khả năng này. Vậy tài năng lắng nghe là gì? Phải làm những gì để rèn luyện kĩ năng lắng nghe trong tiếp xúc hiệu quả? bài viết dưới phía trên Lạc Việt đã đề cập tới các nguyên tắc đặc trưng mà bạn tránh việc bỏ qua để mang lại kết quả tối ưu vào giao tiếp.

Bài viết liên quan