Tạo chữ khủng hoảng bong bóng đen / trắng

Công nắm này khiến cho bạn tạo ra văn bản là các chữ bong bóng (hay chữ phía bên trong hình tròn) nền đen hoặc nền trắng. Chúng ta có thể copy những ký tự đặc biệt này lên Facebook / Twitter / Instagram / Tiktok / Email,... Chúng ta có thể sử dụng chữ bong bóng để làm nổi bật một lời chúc hoặc một bé số.

Ví dụ:

-