Excel mang đến holywar.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Bạn có thể dùng Nối kết và Nhúng Đối tượng (OLE) để bao gồm nội dung từ những chương trình khác, ví dụ như Word hoặc Excel.

Bạn đang xem: Insert file vào excel

OLE được hỗ trợ bởi nhiều chương trình khác biệt và OLE được dùng để triển khai cho văn bản được tạo thành trong một công tác sẵn cần sử dụng trong lịch trình khác. Ví dụ: chúng ta cũng có thể chèn tư liệu Office Word vào sổ thao tác Office Excel. Để xem nhiều loại nội dung chúng ta cũng có thể chèn, hãy bấm Đối tượng vào nhóm Văn bạn dạng trên tab Chèn. Chỉ những chương trình được cài để lên trên máy tính của bạn và cung ứng đối tượng OLE mới mở ra trong hộp thứ hạng đối tượng.


Giới thiệu về các đối tượng nhúng cùng được liên kết

Nếu bạn coppy thông tin thân Excel hoặc bất kỳ chương trình làm sao có hỗ trợ OLE, chẳng hạn như Word, bạn có thể sao chép tin tức dưới dạng đối tượng được nối kết hoặc đối tượng người sử dụng nhúng. Sự khác biệt chính giữa các đối tượng người dùng được link và đối tượng người tiêu dùng nhúng là nơi tàng trữ dữ liệu với cách đối tượng người tiêu dùng được cập nhật sau khi bạn đặt đối tượng người dùng vào tệp nhận. Các đối tượng người sử dụng nhúng được lưu trữ trong sổ làm việc được chèn vào cùng không được cập nhật. Các đối tượng người dùng được liên kết vẫn giữ nguyên dưới dạng tệp lẻ tẻ và có thể được cập nhật.

Các đối tượng người dùng nhúng cùng được nối kết vào tài liệu

*

1. Đối tượng nhúng không có kết nối với tệp nguồn.

2. Đối tượng được liên kết được links với tệp nguồn.

3. Tệp nguồn sẽ cập nhật đối tượng được liên kết.

khi nào nên dùng đối tượng người sử dụng được nối kết

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin trong tài tệp nhận của chính mình khi dữ liệu trong list tệp nguồn đổi, hãy áp dụng các đối tượng người dùng được liên kết.

Với một đối tượng người sử dụng được liên kết, thông tin ban sơ vẫn được tàng trữ trong tệp nguồn. Tệp đích hiển thị bản trình bày tin tức được links nhưng chỉ tàng trữ vị trí của tài liệu gốc (và form size nếu đối tượng là một đối tượng người tiêu dùng biểu đồ Excel). Tệp nguồn cần vẫn sẵn dùng trên laptop hoặc mạng của khách hàng để duy trì liên kết đến dữ liệu gốc.

Thông tin liên kết có thể được cập nhật tự động hóa nếu bạn chuyển đổi dữ liệu cội ở tệp nguồn. Ví dụ: nếu bạn lựa chọn một đoạn văn trong tài liệu Word, rồi dán đoạn văn bên dưới dạng một đối tượng người dùng được link trong sổ thao tác Excel, thông tin rất có thể được update trong Excel giả dụ bạn biến hóa thông tin trong tư liệu Word của mình.

Khi nào bắt buộc dùng đối tượng người dùng nhúng

Nếu các bạn không muốn update dữ liệu đã coppy khi biến đổi trong tệp nguồn, hãy sử dụng đối tượng người tiêu dùng nhúng. Phiên bản của mối cung cấp được nhúng trọn vẹn vào sổ làm cho việc. Giả dụ bạn sao chép thông tin dưới dạng đối tượng người sử dụng nhúng, tệp đích sẽ yêu ước thêm dung lượng đĩa so với khi bạn nối kết thông tin.

Khi người dùng mở tệp bên trên một máy vi tính khác, anh ấy hoàn toàn có thể xem đối tượng người tiêu dùng nhúng mà lại không bắt buộc truy nhập dữ liệu gốc. Vì đối tượng người tiêu dùng nhúng không có nối kết mang đến tệp nguồn, đối tượng người dùng không được update nếu bạn biến đổi dữ liệu gốc. Để biến đổi đối tượng nhúng, hãy bấm đúp vào đối tượng người tiêu dùng để mở với chỉnh sửa đối tượng người dùng đó trong lịch trình nguồn. Công tác nguồn (hoặc chương trình khác có khả năng chỉnh sửa đối tượng) phải được cài để lên trên máy tính của bạn.

Thay đổi bí quyết hiển thị một đối tượng OLE

Bạn hoàn toàn có thể hiển thị đối tượng người dùng được nối kết hoặc đối tượng người tiêu dùng nhúng sổ có tác dụng việc đúng đắn như hiển thị trong chương trình nguồn dạng biểu tượng. Trường hợp sổ thao tác làm việc được xem trực con đường và chúng ta không định in sổ có tác dụng việc, chúng ta có thể hiển thị đối tượng người tiêu dùng dưới dạng biểu tượng. Làm vậy nên sẽ giảm thiểu lượng không gian hiển thị mà đối tượng chiếm. Bạn xem ao ước hiển thị thông tin có thể bấm lưu ban vào biểu tượng.


Nhúng đối tượng vào trang tính

Bấm vào phía bên trong ô của bảng tính nơi bạn có nhu cầu chèn đối tượng.

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, nhấn vào Đối tượng .

Trong hộp thoại Đối tượng, bấm vào tab tạo thành từ Tệp.

Bấm Duyệt, rồi chọn tệp bạn muốn chèn.

Nếu bạn có nhu cầu chèn một hình tượng vào bảng tính thay vị hiện ngôn từ của tệp, nên chọn lựa hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nếu như bạn không chọn ngẫu nhiên hộp kiểm nào, Excel đang hiển thị trang thứ nhất của tệp. Vào cả hai trường hợp, tệp hoàn hảo sẽ mở ra bằng phương pháp bấm đúp. Bấm OK.


Lưu ý: Sau lúc thêm biểu tượng hoặc tệp, bạn cũng có thể kéo và thả tệp vào vị trí bất kỳ trên trang tính. Chúng ta có thể đổi kích cỡ hình tượng hoặc tệp bằng cách sử dụng các điều khiển và tinh chỉnh đổi cỡ. Để tìm những điều khiển, hãy bấm một lượt vào tệp hoặc biểu tượng.


Chèn liên kết đến tệp

Bạn hoàn toàn có thể chỉ mong mỏi thêm một nối kết vào đối tượng người dùng thay do nhúng hoàn toàn nó. Bạn cũng có thể làm điều ấy nếu sổ làm cho việc của chúng ta và đối tượng người tiêu dùng mà bạn muốn thêm rất nhiều được lưu trữ trên site SharePoint, ổ đĩa mạng dùng chung hoặc vị trí tựa như và nếu vị trí của tệp vẫn giữ nguyên. Điều này rất tiện nghi nếu đối tượng người dùng được link trải qua các thay đổi vì liên kết luôn mở tài liệu update nhất.


Bấm vào bên phía trong ô của bảng tính nơi bạn có nhu cầu chèn đối tượng.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm chuột Đối tượng .

Bấm vào tab chế tạo từ Tệp.

Bấm vàoDuyệt , rồi lựa chọn tệp bạn có nhu cầu liên kết.

Chọn hộp kiểm Liên kết tới tệp, rồi bấm vào OK.

Tạo một đối tượng mới từ bên trong Excel

Bạn rất có thể tạo một đối tượng người dùng hoàn toàn mới dựa vào một công tác khác cơ mà không buộc phải rời khỏi sổ thao tác làm việc của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm giải thích chi tiết hơn mang đến biểu đồ gia dụng hoặc bảng, bạn có thể tạo một tài liệu nhúng, chẳng hạn như một tệp Word hoặc PowerPoint, trong Excel. Bạn có thể đặt hiển thị đối tượng ngay trong trang tính hoặc thêm biểu tượng mở tệp.

Bấm vào bên phía trong ô của bảng tính nơi bạn có nhu cầu chèn đối tượng.

Trên tab Chèn, trong team Văn bản, nhấn vào Đối tượng .

Trên tab sinh sản Mới, chọn nhiều loại đối tượng bạn có nhu cầu chèn từ list được trình bày. Nếu bạn có nhu cầu chèn biểu tượng vào bảng tính thay bởi chính đối tượng người sử dụng đó, nên chọn lựa hộp kiểm Hiển thị bên dưới dạng biểu tượng.

Bấm OK. Tùy nằm trong vào loại tệp bạn đang chèn, hành lang cửa số chương trình bắt đầu sẽ mở hoặc hành lang cửa số chỉnh sửa mở ra trong Excel.

Tạo đối tượng người dùng mới mà bạn có nhu cầu chèn.

Khi đã hoàn tất, nếu như bạn mở Excel cửa sổ chương trình bắt đầu mà chúng ta đã sinh sản đối tượng, chúng ta có thể làm vấn đề trực tiếp trong đối tượng người sử dụng đó.

Khi chúng ta làm xong quá trình của mình trong cửa sổ, bạn có thể thực hiện các tác vụ khác nhưng không đề nghị lưu đối tượng nhúng. Khi bạn đóng sổ có tác dụng việc, các đối tượng người sử dụng mới của bạn sẽ được giữ tự động.


Lưu ý: Sau khi thêm đối tượng, bạn cũng có thể kéo với thả đối tượng người sử dụng vào vị trí bất kỳ trên trang Excel của mình. Bạn có thể đổi size đối tượng bằng cách sử dụng các điều khiển đổi cỡ. Để tìm các điều khiển, hãy bấm chuột đối tượng một lần.


Nhúng đối tượng người sử dụng vào trang tính

Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn có nhu cầu chèn đối tượng.

Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

Bấm vào tab chế tác từ Tệp.

*

Bấm Duyệt, rồi lựa chọn tệp bạn muốn chèn.

Nếu bạn có nhu cầu chèn một biểu tượng vào bảng tính thay bởi vì hiện văn bản của tệp, hãy lựa chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nếu như bạn không chọn bất kỳ hộp kiểm nào, Excel vẫn hiển thị trang đầu tiên của tệp. Vào cả hai trường hợp, tệp hoàn chỉnh sẽ mở ra bằng cách bấm đúp. Bấm OK.


Lưu ý: Sau khi thêm hình tượng hoặc tệp, chúng ta có thể kéo cùng thả tệp vào vị trí bất kỳ trên trang tính. Chúng ta cũng có thể đổi kích cỡ biểu tượng hoặc tệp bằng phương pháp sử dụng các tinh chỉnh đổi cỡ. Để tìm các điều khiển, hãy bấm một đợt vào tệp hoặc biểu tượng.


Chèn link đến tệp

Bạn hoàn toàn có thể chỉ mong mỏi thêm một nối kết vào đối tượng thay vị nhúng hoàn toàn nó. Bạn có thể làm điều đó nếu sổ làm cho việc của công ty và đối tượng mà bạn có nhu cầu thêm phần đông được tàng trữ trên site SharePoint, ổ đĩa mạng dùng bình thường hoặc vị trí tựa như và nếu địa chỉ của tệp vẫn giữ lại nguyên. Điều này rất tiện dụng nếu đối tượng người sử dụng được link trải qua các thay đổi vì liên kết luôn mở tài liệu cập nhật nhất.


Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn có nhu cầu chèn đối tượng.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

Bấm vào tab tạo nên từ Tệp.

Bấm vàoDuyệt , rồi lựa chọn tệp bạn có nhu cầu liên kết.

Chọn vỏ hộp kiểm Liên kết cho tới tệp, rồi nhấn vào OK.

*

Tạo một đối tượng người dùng mới từ bên trong Excel

Bạn hoàn toàn có thể tạo một đối tượng người tiêu dùng hoàn toàn mới dựa vào một lịch trình khác mà không phải rời ngoài sổ thao tác của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm giải thích chi tiết hơn đến biểu trang bị hoặc bảng, chúng ta cũng có thể tạo một tư liệu nhúng, chẳng hạn như một tệp Word hoặc PowerPoint, vào Excel. Bạn có thể đặt hiển thị đối tượng người dùng ngay trong trang tính hoặc thêm hình tượng mở tệp.

Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

Trên tab Tạo Mới, chọn một số loại đối tượng bạn có nhu cầu chèn từ list được trình bày. Nếu bạn có nhu cầu chèn biểu tượng vào bảng tính thay bởi chính đối tượng người tiêu dùng đó, nên chọn lựa hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng.

*

Bấm OK. Tùy trực thuộc vào các loại tệp bạn đang chèn, cửa sổ chương trình bắt đầu sẽ mở hoặc cửa sổ chỉnh sửa xuất hiện trong Excel.

Tạo đối tượng người tiêu dùng mới mà bạn muốn chèn.

Khi vẫn hoàn tất, nếu khách hàng mở Excel cửa sổ chương trình new mà chúng ta đã chế tạo ra đối tượng, bạn có thể làm câu hỏi trực tiếp trong đối tượng người dùng đó.

Khi các bạn làm xong công việc của mình trong cửa ngõ sổ, chúng ta cũng có thể thực hiện các tác vụ khác nhưng mà không buộc phải lưu đối tượng người tiêu dùng nhúng. Khi bạn đóng sổ làm cho việc, các đối tượng người sử dụng mới của các bạn sẽ được giữ tự động.


Lưu ý: Sau lúc thêm đối tượng, bạn cũng có thể kéo với thả đối tượng người tiêu dùng vào vị trí ngẫu nhiên trên trang Excel của mình. Bạn có thể đổi form size đối tượng bằng cách sử dụng các điều khiển đổi cỡ. Để tìm những điều khiển, hãy bấm vào đối tượng một lần.


Nối kết hoặc nhúng nội dung xuất phát từ một chương trình khác bằng phương pháp dùng OLE

Bạn hoàn toàn có thể liên kết hoặc nhúng toàn thể hoặc một trong những phần nội dung xuất phát điểm từ 1 chương trình khác.

Tạo một nối kết đến nội dung từ một chương trình khác

Bấm vào trang tính nơi bạn muốn đặt con đối tượng người dùng được nối kết.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

Bấm vào tab chế tạo ra từ Tệp.

Trong hộp Tên tệp, nhập thương hiệu tệp hoặc bấm xem xét để lựa chọn từ danh sách.

Chọn vỏ hộp kiểm Liên kết tới tệp.

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để hiển thị nội dung, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng.

Để hiển thị biểu tượng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị bên dưới dạng biểu tượng. Hoặc chúng ta có thể thay đổi hình hình ảnh hoặc nhãn hình tượng mặc định, nhấp chuột Thay đổi biểu tượng ,rồi bấm vào biểu tượng bạn muốn từ danh sách biểu tượng hoặc nhập nhãn trong vỏ hộp Chú thích.

Xem thêm: Cắt Tóc Theo Khuôn Mặt Nữ Để Bạn Thật Xinh Đẹp Và Rạng Rỡ, Làm Sao Để Biết Mình Hợp Với Kiểu Tóc Nào


Lưu ý: Bạn ko thể sử dụng lệnh Đối tượng nhằm chèn giao diện và những loại tệp độc nhất vô nhị định. Để chèn một đồ họa hoặc tệp, bên trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm Ảnh.


Nhúng nội dung xuất phát từ 1 chương trình khác

Bấm vào trang tính nơi bạn có nhu cầu đặt con đối tượng người sử dụng nhúng.

Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

Nếu tài liệu chưa tồn tại, hãy click chuột tab Tạo Mới. Trong hộp Loại đối tượng, nhấp chuột kiểu đối tượng bạn muốn tạo.

Nếu tài liệu sẽ tồn tại, hãy bấm tab tạo ra từ Tệp. Trong vỏ hộp Tên tệp, nhập tên tệp hoặc bấm chú tâm để lựa chọn từ danh sách.

Bỏ chọn hộp kiểm Liên kết tới tệp.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để hiển thị nội dung, hãy quăng quật chọn hộp kiểm Hiển thị bên dưới dạng biểu tượng.

Để hiển thị biểu tượng, hãy lựa chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Để biến đổi hình ảnh hoặc nhãn hình tượng mặc định, hãy bấm biến hóa Biểu tượng ,rồi click chuột biểu tượng bạn có nhu cầu từ danh sách biểu tượng hoặc nhập nhãn vào hộp Chú thích.

Nối kết hoặc nhúng một phần nội dung xuất phát điểm từ 1 chương trình khác

Từ một chương trình không hẳn Excel, nên chọn thông tin mà bạn muốn sao chép bên dưới dạng nối kết hoặc đối tượng nhúng.

Ở tab Trang đầu, trong đội Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Chuyển lịch sự trang tính mà bạn muốn đặt tin tức vào đó, rồi click chuột nơi bạn có nhu cầu thông tin xuất hiện.

Trên tab Nhà, trong team Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để dán thông tin dưới dạng đối tượng người dùng được liên kết, bấm Dán liên kết.

Để dán tin tức dưới dạng đối tượng người sử dụng nhúng, bấm Dán. Trong hộp Dưới dạng, bấm chuột mục nhập có từ "đối tượng" trong tên của mục nhập. Ví dụ: nếu khách hàng đã sao chép thông tin từ một tài liệu Word, hãy bấm Đối tượng tài liệu holywar.vn Word.

Thay đổi giải pháp hiển thị đối tượng người sử dụng OLE

Bấm chuột cần vào hình tượng hoặc đối tượng, trỏ mang lại Đối tượng loạiđối tượng (ví dụ: Đối tượng Tàiliệu), rồi bấm gửi đổi.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị nội dung, hãy vứt chọn hộp kiểm Hiển thị bên dưới dạng biểu tượng.

Để hiển thị biểu tượng, nên chọn hộp kiểm Hiển thị bên dưới dạng biểu tượng. Hoặc bạn có thể thay thay đổi hình hình ảnh hoặc nhãn hình tượng mặc định. Để triển khai việc đó, click chuột Thay đổi biểu tượng , rồi click chuột biểu tượng bạn muốn từ danh sách biểu tượng hoặc nhập nhãn trong hộp Chú thích.

Kiểm soát update đối cùng với các đối tượng người tiêu dùng được liên kết

Bạn hoàn toàn có thể đặt nối kết đến các chương trình khác để được update theo các phương pháp sau đây: auto khi các bạn mở tệp nhận; thủ công, khi bạn có nhu cầu xem tài liệu trước đó trước khi update dữ liệu new từ trung trọng điểm tệp nguồn; hoặc khi bạn yêu cầu cụ thể cập nhật, bất kể có bật cập nhật tự động hay thủ công bằng tay hay không.

Đặt một nối kết mang đến một lịch trình khác để được update theo cách bằng tay thủ công

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.


Trong danh sách Nguồn, nhấp chuột đối tượng được nối kết mà bạn muốn cập nhật. Cột A vào cột Cập nhật tức là liên kết tự động và M trong cột update nghĩa là liên kết được đặt thành cập nhật thủ công.


Mẹo: Để lựa chọn nhiều đối tượng được nối kết, hãy dấn giữ CTRL rồi click chuột từng đối tượng người tiêu dùng được nối kết. Để chọn tất cả các đối tượng được liên kết, thừa nhận CTRL+A.


Để cập nhật đối tượng được links chỉ khi bạn bấm Cập nhật giá chỉ trị,hãy bấm Thủ công.

Đặt một nối kết đến một chương trình khác sẽ được cập nhật tự động

Trên tab Dữ liệu, trong team Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.


Trong list Nguồn, click chuột đối tượng được nối kết mà bạn muốn cập nhật. Cột A trong cột Cập nhật nghĩa là liên kết sẽ tự động hóa cập nhật với M vào cột update nghĩa là links phải được update theo phương pháp thủ công.


Mẹo: Để chọn nhiều đối tượng người dùng được nối kết, hãy dìm giữ CTRL rồi bấm chuột từng đối tượng người sử dụng được nối kết. Để chọn toàn bộ các đối tượng người dùng được liên kết, dìm CTRL+A.


Bấm OK.

Vấn đề: Tôi không thể cập nhật các nối kết auto trên trang tính của mình

Tùy chọn Tự động hoàn toàn có thể được ghi đè vị tùy chọn cập nhật nối kết mang đến tài liệu khác Excel.

Nhằm bảo đảm rằng những nối kết auto đến đối tượng OLE rất có thể được update tự động:

Bấm vào nút holywar.vn Office ,

*
, click chuột Tùy lựa chọn Excel, rồi bấm vào danh mục Nâng cao.

Bên dưới Khi thống kê giám sát sổ làm việc này,hãy bảo đảm an toàn đã chọn hộp kiểm update nối kết đến các tài liệu khác.

cập nhật liên kết đến chương trình không giống ngay hiện giờ

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.


Lưu ý: Lệnh Sửa Nối kết ko sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa tin tức được nối kết.


Mẹo: Để lựa chọn nhiều đối tượng được nối kết, hãy nhận giữ CTRL rồi bấm vào từng đối tượng người tiêu dùng được nối kết. Để chọn toàn bộ các đối tượng người sử dụng được liên kết, nhận CTRL+A.


Bấm Cập nhật giá bán trị.

Sửa ngôn từ từ lịch trình OLE

Khi nhiều người đang ở trong Excel, chúng ta có thể thay đổi câu chữ được liên kết hoặc nhúng xuất phát từ một chương trình khác.

Chỉnh sửa đối tượng người tiêu dùng được liên kết trong lịch trình nguồn

Trên tab Dữ liệu, trong đội Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.


Lưu ý: Lệnh Sửa Nối kết ko sẵn dùng nếu tệp của bạn ko chứa thông tin được nối kết.


Trong danh sách Tệp nguồn, click chuột nguồn để đối tượng người dùng được nối kết, rồi click chuột Mở Nguồn.

Thực hiện những thay đổi bạn muốn đối tượng được liên kết.

Thoát ngoài chương trình nguồn tài liệu để về bên tệp đích.

Chỉnh sửa một đối tượng người tiêu dùng nhúng trong chương trình nguồn

Bấm lưu ban vào đối tượng người sử dụng nhúng để mở tệp.

Thực hiện tại các biến đổi mà bạn có nhu cầu đối tượng.

Nếu bạn đang chỉnh sửa đối tượng người tiêu dùng tại chỗ trong lịch trình mở, hãy nhấn vào vị trí bất kỳ bên ngoài đối tượng người tiêu dùng để quay trở lại tệp nhận.

Nếu bạn chỉnh sửa đối tượng nhúng trong chương trình nguồn ở 1 cửa sổ riêng, hãy thoát khỏi chương trình nguồn để trở về tệp đích.


Lưu ý: Bấm đúp vào một trong những số đối tượng người dùng nhúng tốt nhất định, ví dụ điển hình như clip video cùng âm thanh, phát đối tượng người sử dụng thay bởi mở một chương trình. Để chỉnh sửa một trong các các đối tượng người dùng nhúng này, nhấn vào phải vào biểu tượng hoặc đối tượng, trỏ tới Đối tượng loại đối tượng người tiêu dùng (ví dụ: Đối tượng Media Clip), rồi bấm chỉnh sửa.


Chỉnh sửa một đối tượng người tiêu dùng nhúng trong một chương trình chưa hẳn là lịch trình nguồn

Chọn hộp đối tượng người dùng nhúng bạn muốn chỉnh sửa.

Bấm chuột buộc phải vào biểu tượng hoặc đối tượng, trỏ cho Đối tượng loạiđối tượng (ví dụ: Đối tượng Tàiliệu), rồi bấm đưa đổi.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để đổi khác đối tượng nhúng thành mẫu mã mà bạn chỉ định vào danh sách, bấm Chuyển thay đổi thành.

Để mở đối tượng nhúng theo phong cách mà các bạn chỉ định trong danh sách mà không chuyển đổi kiểu đối tượng nhúng, bấm Kích hoạt.

Chọn một đối tượng người sử dụng OLE bởi bàn phím

Nhấn CTRL+G nhằm hiển thị hộp thoại Đi Tới.

Bấm Đặc biệt, chọn Đốitượng , rồi bấm OK.

Nhấn TAB cho đến khi đối tượng bạn muốn được chọn.

Nhấn SHIFT+F10.

Trỏ cho tới Đối tượng hoặc Đối tượng Biểuđồ , rồi bấm Chỉnh sửa.

Vấn đề: lúc tôi bấm đúp vào đối tượng được nhúng hoặc liên kết, thông báo "không thể chỉnh sửa" sẽ xuất hiện

Thông báo này xuất hiện thêm khi tệp mối cung cấp mở chương trình nguồn mở tư liệu hoặc thư.

Hãy bảo đảm rằng công tác nguồn sẵn dùng Nếu chương trình nguồn không được cài đặt lên máy tính của bạn, hãy chuyển đổi đối tượng sang định hình tệp của lịch trình mà bạn đã sở hữu đặt.

Đảm bảo bộ nhớ đủ Hãy bảo đảm rằng các bạn có đủ bộ nhớ để chạy công tác nguồn. Đóng những chương trình khác để giải phóng bộ nhớ, nếu cần.

Đóng tất cả các hộp thoại Nếu công tác nguồn vẫn chạy, hãy bảo đảm rằng công tác đó ko có bất kỳ hộp thoại nào đã mở. Chuyển sang công tác nguồn và đóng phần nhiều hộp thoại vẫn mở.

Đóng tệp nguồn nếu tệp nguồn là một đối tượng được liên kết, hãy bảo đảm rằng người tiêu dùng khác ko mở tệp đó.

Đảm bảo rằng tên tệp mối cung cấp không nạm đổi ví như tệp nguồn bạn muốn sửa là một đối tượng được nối kết, hãy đảm bảo an toàn rằng tệp nguồn gồm cùng tên như khi chúng ta tạo liên kết và không bị di chuyển. Chọn đối tượng người sử dụng được liên kết, rồi bấm chuột lệnh Sửa Nối kết trong nhóm kết nối trên tab dữ liệu để xem tên của tệp nguồn. Trường hợp tệp nguồn vẫn được đổi tên hoặc di chuyển, hãy sử dụng nút biến hóa Nguồn trong hộp thoại Sửa Nối kết để định vị tệp mối cung cấp và liên kết lại nối kết.


Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.