Quạt chả là giải pháp gọi “bình dân” của chúng ta mới học bọn nói về bài toán đệm đàn một bài xích hát nào kia theo phong cách tay cần đánh phím xuống – lên. Đệm bọn là các bước chiếm 80 – 90% thời hạn chơi nhạc của người tiêu dùng cho cho nên hãy tập thật cẩn thận nhé

Khó khăn ban sơ chính là việc bạn không duy trì đúng nhịp lúc đánh, có thể nói là đánh tay đề xuất không đều, lúc nhanh lúc đủng đỉnh lung tung