*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng chuyên gia


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
chủng loại hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA

 

Căn cứ vào yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của bạn ……………;

Căn cứ vào năng lực, kĩ năng đào chế tạo ra của ông/bà……………………..

Hôm nay, ngày … mon … năm 20…. Shop chúng tôi gồm:

Bên A:

Công ty ……………………………………………………….

Đại diện bởi:………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………….

Bên B:

Ông/bà………………………………………………………..

Sinh ngày:…………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………….

Thường trú tại:…………………………………………….

CMND/CCCD số : ………………………Cấp ngày:…………………….tại: ……………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………..

Thoả thuận ký phối kết hợp đồng lao cồn và khẳng định làm đúng những luật pháp sau đây:

 

Điều 1: câu chữ hợp đồng

- Ông/bà………………….. Nhận tiến hành khoá huấn luyện “Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý chuyên nghiệp “ cho công ty ………………. Với các nội dung cụ nắm được công cụ trong Phụ lục 1 của phù hợp đồng.

- thời hạn thực hiện 

Ngày … cùng …. Tháng …. Năm 20……

Sáng: từ…..giờ đến…... Giờ

Chiều: từ…..giờ đến…... Giờ

Địa điểm tổ chức triển khai khóa học: ……………………………………………….

 

Điều 2: quý giá hợp đồng

- tầm giá đào tạo

STT

Tên khoá học

 

Đơn giá

 

Số lượng (khóa)

 

Thành chi phí (VNĐ)

 

1.

 

Chi tổn phí đào tạo

 

………. VND

 

…..

 

……….VND

 

 

VAT

 

 

 

…..

 

 

Tổng

 

 

 

………

 

 

Bằng chữ

……………

 

Chi giá tiền trên chưa bao gồm: chi tiêu đi lại từ ….. – ……..., ngân sách chi tiêu tổ chức lớp học, tài liệu.

 

Điều 3: Điều khoản thanh toán

 

Phương thức thanh toán:

- mặt A giao dịch thanh toán 100% quý giá hợp đồng trước 05 ngày khóa đào tạo và huấn luyện diễn ra.

Chứng tự thanh toán:

- hợp đồng, Biên bạn dạng thanh lý thích hợp đồng, report tổng kết khóa học.

 

Điều 4: quyền lợi và nhiệm vụ của nhị bên

Bên A

- cung ứng danh sách học viên cho bên B, cung ứng những thông tin cần thiết của từng cá nhân

- bố trí nhân viên đi học, dự loài kiến lớp gồm …. Học tập viên

- Thanh toán túi tiền đào tạo theo đúng quy định tại điều 03 của thích hợp đồng.

- chịu trách nhiệm giao dịch thanh toán các chi tiêu khác, bao gồm: túi tiền đi lại từ bỏ …. – ……; giá thành ở, chuyển vận liên quan khóa đào tạo và huấn luyện trong thời gian tại ……. Ngày);

- phụ trách thanh toán ngân sách tổ chức lớp học.

- giải quyết các vấn đề phát sinh từ bỏ nhân sự của mình

- yêu thương cầu bên B biến đổi nội dung chương trình cho cân xứng với nhận thức của học viên và tương xứng với kim chỉ nam đào tạo

Bên B

- chịu trách nhiệm xây dựng câu chữ chương trình học, bảo đảm an toàn phù phù hợp với yêu cầu thực tế của mặt A, đạt được mục tiêu đào sinh sản đã nêu trên.

- đào tạo đúng câu chữ chương trình và bảo đảm an toàn thời lượng của khoá học.

- cung cấp đầy đầy đủ tài liệu và kịp thời cho học viên.

- cung ứng dịch vụ theo dõi sau khoá học tập được cam kết như sau:

Theo dõi sự tham gia học tập của từng học tập viên

Giải đáp mọi thắc mắc của học viên qua năng lượng điện thoại, email trong suốt khoá học và sau thời điểm khoá học tập kết thúc.

Tổng kết khoá học với gửi báo cáo đánh giá tác dụng học tập của từng học tập viên cho bên A sau khi xong xuôi khóa đào tạo.

 

Điều 5: Các lao lý khác

- Phụ lục và các văn bạn dạng ký sửa đổi bổ sung cập nhật do hai bên là một bộ phận không tách bóc rời của hòa hợp đồng

- nhị bên cam kết thực hiện nay đúng những quy định đã văn bản trong đúng theo đồng này. Trong trường vừa lòng có sự việc phát sinh, hai bên sẽ cùng trao đổi và thống duy nhất phương án giải quyết và xử lý trên tinh thần hợp tác, đôi bên cùng bao gồm lợi. Nếu phát sinh tranh chấp từ nội dung Hợp đồng thì hai bên sẽ thống nhất chỉ dẫn Toà án ………….. Xét xử theo cơ chế của pháp luật.

 

Điều 6: Điều khoản thi hành

- vừa lòng đồng này được thành lập thành …. Bản, mỗi mặt giữ … phiên bản có giá chỉ trị pháp luật như nhau.

- phù hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Làm tại .., ngày … tháng … năm 20….

 

Đại diện mặt A Đại diện bên B

 

 

 

…………….. ………………….

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

“KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHUYÊN NGHIỆP”

 

 

Bản khuyến nghị chương trình đào tạo

“KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHUYÊN NGHIỆP”

Dành cho

CÔNG TY …………………

 

Đối tượng đào tạo:

- chỉ đạo thuộc Ban Giám đốc, Ban chỉ huy và CEO.

- cai quản các bộ phận.

Mục tiêu:

- phát âm tường tận những yếu tố cơ bản của nghiệp vụ thống trị và lãnh đạo.

- thống trị và lãnh đạo tác dụng hơn.

- làm thế nào để tuyển dụng hiệu quả hơn.

- Làm gắng nào để sở hữu thể chấm dứt các phương châm đề ra.

- Sử dụng những problems để phát triển.

- cách tân và phát triển cộng sự và bản thân lãnh đạo.

- quản trị nghề nghiệp bản thân công dụng hơn.

- Đánh giá bán được điểm mạnh điểm yếu ớt của bạn dạng thân quản lý/lãnh đạo.

- cai quản trị thời gian.

- Xác lập các ưu tiên trong công việc.

- so với được tác dụng giao tiếp.

- kỹ năng ra quyết định.

- thống trị và lãnh đạo dữ thế chủ động và tiên liệu vào tương lai.

- thống trị công tác tác dụng và tất cả chủ đích.

- làm chủ và lãnh đạo công dụng hơn trong nhóm có tác dụng việc, với trực thuộc cấp, đồng nghiệp và cấp trên.

- biến đổi cách thao tác từ bốn duy công việc Hiện tại sang tứ duy quá trình Hiệu quả

Nội dung khóa học:

Nhà làm chủ Chuyên nghiệp

- Hệ thống quản lý và điều hành.

- Đánh giá bán sự chuyên nghiệp hóa của bạn dạng thân các Quản lý.

- Nghiệp vụ thống trị cần mang đến các năng lực gì.

- các bạn thuộc dạng/mẫu nhà cai quản nào.

- học hành 2 dạng đơn vị quản lý: chuyên quyền, độc đoán và Phát triển.

- các biện pháp nhìn nhận lại chủ yếu mình.

Xem thêm: Những Bài Hát Trong Phim Bác Sĩ Xứ Lạ (Doctor Stranger), Review Bác Sĩ Xứ Lạ (Doctor Stranger)

- các yếu tố cơ bản để lãnh đạo hiệu quả.

- Khái niệm, kỹ thuật, năng lực và thẩm mỹ ứng dụng vào công tác lãnh đạo quản lí lý.

- Đánh giá bán và tìm hiểu cấp bên trên của mình.

- Đánh giá chỉ mức độ lãnh đạo của bao gồm bạn.

- Đánh giá và phát hiện các cấp thống trị có kĩ năng thành công dưới quyền bạn.

- các kỹ năng thống trị phải được đổi khác chuyển biến như vậy nào.

- Những tay chân không thuộc sản phẩm quản lý.

- Những thủ công thuộc hàng quản lý.

- Những quản lý trung gian.

- Những thống trị và lãnh đạo cấp cho cao.

- cải tiến và phát triển tổ chức và hệ thống.

- các bước quá trình trở nên tân tiến tổ chức cùng hệ thống.

- các nhu cầu cần có cho hệ thống và tổ chức.

- kế hoạch phát triển phiên bản thân các cá nhân.

- Phần vấn đáp mang đến phát triển bạn dạng thân.

Lãnh đạo và quản lý trên kế quả hoạt động

- những mảng then chốt cần phải được quản ngại trị giám sát.

- quản lí trị các mâu thuẫn.

- Phân tích những nhu cầu.

- Hoà hợp kim chỉ nan vào quản lý trên thực tế.

- Phân tích mục tiêu với Nhiệm vụ.

- kiến tạo kế hoạch.

- chu kỳ PBM cho bạn và tổ chức.

- PBM trên hoạt động thực tế.

- PBM so sánh chuyển động với kết quả.

- 8 bước trở nên tân tiến cơ bản.

- những mảng kết quả then chốt.

- Xác lập các mục tiêu trong công việc.

- Phân loại những dạng phương châm khác nhau.

- Kế hoạch hành động cụ thể.

- Các mục tiêu phát triển bạn dạng thân.

- cách xử trí khi PBM ko hiệu quả.

- các lỗi thường chạm chán trong bài toán xác lập mục tiêu.

- Các cảnh giác trong thực hiện PBM.

- PBM để ngăn chặn lại sức ì trong quản ngại lý.

Cải thiện kết quả này công tác cai quản lý

- những thành tố của cai quản hiệu quả.

- những yếu tố cần có cho công ty quản lý.

- Các vì sao của việc quản lý kém.

- Các phương thức nhìn lại công tác quản lý.

- Tự review trình độ phiên bản thân.

- Ích lợi của vấn đề tự đánh giá.

- các bước đánh giá.

- các bảng biểu và vẻ ngoài đánh giá.

- 10 hình thức để phát triển thành quả.

- Phẩm chất, unique của một nhà thống trị kiệt xuất.

- những yếu tố chủ yếu để lãnh đạo và cai quản thành công.

- quản trị nghề nghiệp giành riêng cho bạn

- chúng ta có biết cai quản nghề chỉ huy và cai quản của mình hay trở nên tân tiến tự phát?

- Phát hiện tại các thử thách để thừa qua.

- 10 bước quản lý nghề nghiệp thành công.

- phạt triển năng lực để thằng tiến rộng trong nghề nghiệp.

- 5 kỹ năng cần thiết cho hầu như người.

- 3 mảng nhiệm vụ cần được làm chủ.

- Các câu hỏi phát triển nghề nghiệp của bạn.

- Các kết quả mong đợi.

Phương pháp đào tạo:

- bài xích giảng

- thắc mắc trao thay đổi giữa học viên với giảng viên

- thảo luận nhóm.

Giảng viên sẽ hỗ trợ các tin tức có đặc điểm hỗ trợ, trải qua các bài bác tập tình huống nhằm nâng cấp kỹ năng của học viên.