Làm cố gắng nào để vận dụng màu sắc trong trang tính nhằm tăng phần sinh động cho tệp tin Excel? nếu khách hàng đang do dự câu hỏi này thì hàm color trong Excel chính là câu trả lời bạn vẫn tìm kiếm. Hãy thuộc holywar.vn học tập cách thực hiện hàm màu sắc qua nội dung bài viết ngày lúc này nhé.

Bạn đang xem: Hàm color trong excel

Tuyệt đỉnh Excel - phát triển thành bậc thầy Excel vào 16 giờ

Giới thiệu về hàm màu sắc trong Excel

Không gồm gì kỳ quái nếu đó là lần trước tiên bạn tìm đến tên hàm color trong Excel, bởi vì nó không nằm trong hệ thống hàm gồm sẵn của Excel. Nắm vào đó, đó là một hàm UDF (user-defined function) - hàm do người dùng tự tạo dựa vào code VBA. Mục đích bọn họ viết một hàm màu sắc mới là để đếm với tính tổng những ô Excel dựa trên màu sắc.

Nếu các bạn còn không quen cùng với thuật ngữ hàm UDF và anh tài viết hàm bằng lệnh VBA, hãy tham khảo bài viết dưới đây để bẻ khóa một thủ thuật cực kỳ lợi sợ trong Excel nhé.

Cách đếm và tính tổng các ô màu bởi hàm color trong Excel

Chúng ta hãy đi vào một trong những ví dụ ví dụ về hàm color trong Excel nhằm xác định quá trình cần làm. Dưới đó là trang tính thể thực trạng thái ship hàng của một công ty vận tải, trong số ấy "Đang giao hàng trong X ngày" được tô color vàng, "Giao mặt hàng thành công" được tô màu sắc xanh, "Quá hạn giao hàng" được tô color đỏ. Hãy thuộc xem cách áp dụng hàm color trong Excel để đếm cùng tính tổng những ô theo màu khớp ứng nhé.

Cách đếm cùng tính tổng các ô theo màu ô bởi hàm color trong Excel

Cách đếm số ô theo color ô bởi hàm color trong ExcelBước 1: Ấn tổ hợp phím Alt+F11 để mở bối cảnh Visual Basic Editor (VBE). Sau đó nhấn chuột yêu cầu ở thương hiệu trang tính vào mục Project - VBA Project, chọn Insert > Module.

*

Bước 2:Một bảng tính hiện ra. Các bạn nhập chiếc code sau vào bảng tính:

Function GetCellColor(xlRange As Range)Dim indRow, indColumn As LongDim arResults()Application.VolatileIf xlRange Is Nothing ThenSet xlRange = Application.ThisCellEnd IfIf xlRange.Count > 1 ThenReDim arResults(1 to lớn xlRange.Rows.Count, 1 to lớn xlRange.Columns.Count)For indRow = 1 khổng lồ xlRange.Rows.CountFor indColumn = 1 khổng lồ xlRange.Columns.CountarResults(indRow, indColumn) = xlRange(indRow, indColumn).Interior.ColorNextNextGetCellColor = arResultsElseGetCellColor = xlRange.Interior.ColorEnd IfEnd FunctionFunction GetCellFontColor(xlRange As Range)Dim indRow, indColumn As LongDim arResults()Application.VolatileIf xlRange Is Nothing ThenSet xlRange = Application.ThisCellEnd IfIf xlRange.Count > 1 ThenReDim arResults(1 to xlRange.Rows.Count, 1 to xlRange.Columns.Count)For indRow = 1 to lớn xlRange.Rows.CountFor indColumn = 1 lớn xlRange.Columns.CountarResults(indRow, indColumn) = xlRange(indRow, indColumn).Font.ColorNextNextGetCellFontColor = arResultsElseGetCellFontColor = xlRange.Font.ColorEnd IfEnd FunctionFunction CountCellsByColor(rData As Range, cellRefColor As Range) As LongDim indRefColor As LongDim cellCurrent As RangeDim cntRes As LongApplication.VolatilecntRes = 0indRefColor = cellRefColor.Cells(1, 1).Interior.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefColor = cellCurrent.Interior.Color ThencntRes = cntRes + 1End IfNext cellCurrentCountCellsByColor = cntResEnd FunctionFunction SumCellsByColor(rData As Range, cellRefColor As Range)Dim indRefColor As LongDim cellCurrent As RangeDim sumResApplication.VolatilesumRes = 0indRefColor = cellRefColor.Cells(1, 1).Interior.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefColor = cellCurrent.Interior.Color ThensumRes = WorksheetFunction.Sum(cellCurrent, sumRes)End IfNext cellCurrentSumCellsByColor = sumResEnd FunctionFunction CountCellsByFontColor(rData As Range, cellRefColor As Range) As LongDim indRefColor As LongDim cellCurrent As RangeDim cntRes As LongApplication.VolatilecntRes = 0indRefColor = cellRefColor.Cells(1, 1).Font.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefColor = cellCurrent.Font.Color ThencntRes = cntRes + 1End IfNext cellCurrentCountCellsByFontColor = cntResEnd FunctionFunction SumCellsByFontColor(rData As Range, cellRefColor As Range)Dim indRefColor As LongDim cellCurrent As RangeDim sumResApplication.VolatilesumRes = 0indRefColor = cellRefColor.Cells(1, 1).Font.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefColor = cellCurrent.Font.Color ThensumRes = WorksheetFunction.Sum(cellCurrent, sumRes)End IfNext cellCurrentSumCellsByFontColor = sumResEnd FunctionLưu bảng tính vừa nhập code dưới tên“Excel Macro-Enabled Workbook (.xlsm)”. Như vậy, bọn họ đã xử lí dứt phần code VBA.

Bước 3: quay trở về trang tính trạng thái giao hàng, ta chế tạo một bảng tổng hợp kết quả đếm ô theo màu. Để triển khai phân các loại và đếm số ô bao gồm màu tương ứng, ta cần sử dụng hàm màu sắc trong Excel theo công thức:

=CountCellsByColor(range, màu sắc code)

Trong đó:

range: là phạm vi đếmcolor code: là code color tương ứng

Như vậy, ta sẽ nhập vào ô B15 công thức: =CountCellsByColor($E$2:$E$12,A15)

*

Lưu ý: bạn cũng có thể sử dụng tham chiếu hoàn hảo và tuyệt vời nhất để khóa phạm vi đếm.

Cách tính tổng theo màu ô bằng hàm màu sắc trong Excel

Tương từ như công thức hàm color phía trên, nhằm tính tổng số liệu những ô theo màu sắc tương ứng, họ dùng hàm sau:

=SumCellsByColor(range, màu sắc code)

Trong lấy một ví dụ trên, đưa sử bọn họ cần tính tổng số lượng hàng theo từng trạng thái giao hàng. Ta điền vào ô B15 công thức: =SumCellsByColor($C$2:$C$12,A15)

*

Cách đếm và tính tổng các ô theo màu sắc chữ bởi hàm màu sắc trong Excel

Cách đếm số ô theo màu sắc chữ bởi hàm color trong Excel

Thay vì thực hiện màu ô để đếm số ô tương ứng, họ còn rất có thể đếm số ô theo màu sắc chữ bằng phương pháp dùng hàm:

=CountCellsByFontColor(range, color code)

*

Cách tính tổng những ô theo màu chữ bằng hàm màu sắc trong Excel

Để tính tổng các ô phụ thuộc màu chữ, bọn họ chỉ phải nhập công thức đơn giản và dễ dàng như sau:

=SumCellsByFontColor(range, màu sắc code)

*

Lưu ý: Khi thực hiện code VBA phía trên, vào trường hợp chúng ta cần thêm các ô tài liệu mới, họ sẽ cần tô màu sắc ô hoặc màu chữ thủ công. Tác dụng số ô cùng tổng các ô vẫn tính đang không tự động cập nhật thêm hầu như ô dữ liệu mới. Nỗ lực vào đó, các bạn cần di con trỏ chuột vào trong 1 ô bất cứ trong phạm vi, ấn F2 rồi Enter. Thời gian đó Excel mới cập nhật kết trái sau cùng.

Cách đếm cùng tính tổng cộng ô theo màu sắc trên tổng thể bảng tính

Nếu các bạn muốn đếm và tính tổng cộng ô theo một màu tốt nhất định thì hãy nhập code sau vào VBA:

Function WbkCountCellsByColor(cellRefColor As Range)Dim vWbkResDim wshCurrent As WorksheetApplication.ScreenUpdating = FalseApplication.Calculation = xlCalculationManualvWbkRes = 0For Each wshCurrent In WorksheetswshCurrent.ActivatevWbkRes = vWbkRes + CountCellsByColor(wshCurrent.UsedRange, cellRefColor)NextApplication.ScreenUpdating = TrueApplication.Calculation = xlCalculationAutomaticWbkCountCellsByColor = vWbkResEnd FunctionFunction WbkSumCellsByColor(cellRefColor As Range)Dim vWbkResDim wshCurrent As WorksheetApplication.ScreenUpdating = FalseApplication.Calculation = xlCalculationManualvWbkRes = 0For Each wshCurrent In WorksheetswshCurrent.ActivatevWbkRes = vWbkRes + SumCellsByColor(wshCurrent.UsedRange, cellRefColor)NextApplication.ScreenUpdating = TrueApplication.Calculation = xlCalculationAutomaticWbkSumCellsByColor = vWbkResEnd Function

Các chúng ta cũng có thể sử dụng mã Macro phía bên trên cùng. Phương pháp =WbkCountCellsColor() và =WbkSumCellsByColor(). Bằng cách nhập công thức vào một trong những ô trống bất kì phía bên ngoài vùng lựa chọn, xác định vị trí ô cất màu chọn lựa và nhập địa điểm ô vào ngoặc đơn (), các bạn sẽ nhận được kết quả tổng những ô thuộc màu trong trang tính.

Xem thêm: Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Tiếng Hoa Hay Nhất Trong Phim Trung Quốc

Tổng hợp những chức năng thiết lập cấu hình màu nhan sắc ô, màu sắc chữ cùng lấy mã màu bằng hàm màu sắc trong Excel:

Công thức đếm số ô bằng màu sắc:CountCellsByColor (range,color_code)
– đếm các ô tất cả màu nền được chỉ định.CountCellsByFontColor (range,color_code)– đếm những ô với màu chữ được chỉ định.Công thức tính tổng bởi màu sắc:SumCellsByColor (range, màu sắc code)– tính tổng của những ô bao gồm cùng màu sắc nền.SumCellsByFontColor (range, màu sắc code)– tính tổng của những ô tất cả cùng màu chữ.Công thức lấy mã màu:GetCellFontColor(cell)– trả về mã màu chữ của một ô xác định.GetCellColor(cell)– trả về mã màu sắc nền của một ô xác định.

Lưu ý: toàn bộ các cách làm chỉ chuyển động khi các bạn thêm chức năng được tư tưởng vào trang tính Excel.

*

Cách đếm và tính tổng những ô màu định dạng có đk bằng hàm color trong Excel

Để đếm và tính tổng các ô màu sắc ở bất kì định dạng có đk nào, bọn họ cần nhập code VBA bên dưới đây:

Sub SumCountByConditionalFormat()Dim indRefColor As LongDim cellCurrent As RangeDim cntRes As LongDim sumResDim cntCells As LongDim indCurCell As LongcntRes = 0sumRes = 0cntCells = Selection.CountLargeindRefColor = ActiveCell.DisplayFormat.Interior.ColorFor indCurCell = 1 to lớn (cntCells – 1)If indRefColor = Selection(indCurCell).DisplayFormat.Interior.Color ThencntRes = cntRes + 1sumRes = WorksheetFunction.Sum(Selection(indCurCell), sumRes)End IfNextMsgBox “Count=” & cntRes & vbCrLf và “Sum= ” & sumRes & vbCrLf & vbCrLf & _“Color=” và Left(“000000”, 6 – Len(Hex(indRefColor))) và _Hex(indRefColor) & vbCrLf, , “Count và Sum by Conditional Format color”End SubChúng ta làm theo quá trình sau:

Bước 1: chọn vùng tài liệu bằng số mong mỏi thao tác.Bước 2: nhận giữ phím Ctrl
, chọn 1 ô tất cả màu muốn thao tác làm việc trong vùng dữ liệu, thả phím Ctrl.Bước 3: Nhấn tổ hợp Alt+F8 nhằm mở danh sách Macros.Bước 4: chọn SumCountByConditionalFormat và nhấn Run.

*

Sau khi trả thành, hiệu quả được hiển thị như trong ảnh:

*

Hộp thoại trên mang lại thấy: bao gồm 3 ô nền red color thể hiện tại 3 đơn hàng đang ở trạng thái hết hạn giao hàng, tổng số lượng hàng bị quá hạn sử dụng giao là 29, cùng mã của red color được dùng trong ô là 7578FF.

Tổng kết

Vậy là họ đã học xong xuôi cách đếm và tính tổng các ô theo màu bằng hàm màu sắc trong Excel rồi. Bằng cách sử dụng yếu ớt tố màu sắc sắc, các bạn cũng có thể phân nhiều loại dữ liệu ví dụ hơn, đồng thời tăng sự tấp nập cho file Excel của mình. Nếu bạn muốn học thêm những kỹ năng hữu ích tương tự như về Excel cùng code VBA Excel, hãy xem thêm các bài viết trên blog holywar.vn cùng đăng kí những khóa học Excel của holywar.vn nhé.

Tất cả khóa huấn luyện Excel tại holywar.vn đều phải sở hữu chương trình được chế tạo bởi chuyên viên tin học văn phòng có không ít năm tay nghề đào làm cho nhân viên những tập đoàn lớn. Các bạn sẽ học cùng công tác như holywar.vn đã cung ứng cho những doanh nghiệp như Samsung, TH True Milk, ly Cốc, Vietinbank, VP Bank,... Trong quy trình học, giảng viên cũng luôn cung cấp sát sao, giải đáp mọi thắc mắc của chúng ta trong vòng. Hãy đặt thắc mắc dưới đoạn clip bài giảng nếu như bạn có vấn đề chưa gọi nhé.