1. Định khoản
1. Ghi giảm TSCĐ được thanh lý, nhượng bán

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ (giá trị đang hao mòn)

Nợ TK 811 giá cả khác (giá trị còn lại) => Trường vừa lòng nhượng cung cấp TSCĐ dùng vào SXKD

Nợ TK 466 Nguồn tởm phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) => Trường đúng theo nhượng chào bán TSCĐ cần sử dụng vào hoạt động dự án, sự nghiệp

Nợ TK 353 Quỹ khen thưởng, phú lợi (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng cung cấp TSCĐ cần sử dụng vào hoạt động văn hóa, an sinh

Có TK 211 Nguyên giá

2. Đồng thời, ghi thừa nhận số thu vì chưng thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ

Nợ TK 111, 112, 131…

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 711, 3533…

3. Và ghi nhận túi tiền chi cho vấn đề thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ

Nợ TK 811, 3533

Có TK 111, 112…

2. Bộc lộ nghiệp vụ
Khi phạt sinh nhiệm vụ thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, thông thường sẽ tạo ra các hoạt động sau:Thành lập ban thanh lý TSCĐ bao gồm đại diện phần tử sử dụng, kế toán, giám đốc hoặc kế toán trưởngSau khi triển khai thanh lý, nhượng bán những bên cùng cam kết vào biên phiên bản thanh lý TSCĐKế toán bán hàng xuất hóa đơn bán hàng và ghi nhận thu nhập cá nhân khác từ các việc bán TSCĐKế toán TSCĐ căn cứ vào biên phiên bản thanh lý TSCĐ, tiến hành ghi bớt TSCĐ cùng với vấn đề ghi dìm doanh thu, chi tiêu liên quan đến việc ghi sút TSCĐ

3. Chỉ dẫn trên phần mềm
Bước 1: Ghi bớt TSCĐ đưa đi thanh lý
Vào phân hệ Tài sản/ tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm.Chọn nguyên nhân ghi giảm là Nhượng bán, thanh lý.Tab Tài sản: khai báo thông tin gia sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK811.

Bạn đang xem: Hạch toán thanh lý tài sản cố định trên misa

*

Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi bớt TSCĐ bởi thanh lý, nhượng bán.

*

nhận Cất.

Xem thêm: Lời Bài Hát Chỉ Có Một Trên Đời, Chỉ Có Một Trên Đời

Bước 2: Hạch toán lệch giá và túi tiền (nếu có) vị thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Vào phân hệ Quỹ/ tab Thu, bỏ ra tiền, chọn tác dụng Thêm/ Thu tiền.Chọn tại sao nộp là Thu khác.

*

Hạch toán lệch giá do thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, kế tiếp nhấn Cất.

Lưu ý: trong trường hợp phải xuất hóa đơn cho thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, sẽ hạch toán trên giấy tờ bán hàng.

Bài viết liên quan