Lệnh ARC LENGTH – Đo chiều nhiều năm cung tròn vào AUTOCAD

1. Bí quyết gọi lệnh Arc Length vào AUTOCAD.

Bạn đang xem: Đo cung tròn trong cad

*

2. Ý nghĩa của lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

Lệnh ARC LENGTH dùng để ghi kích cỡ chiều dài của cung tròn.

*

3. Sơ đồ thực hiện lệnh Arc Length vào AUTOCAD.

*

4. Giải thích câu lệnh Arc Length vào AUTOCAD.

*

Các lựa chọn. 

Mtext: thay đổi chữ số form size hoặc thêm những tiền tố, hậu tố… Để lựa chọn chọn Mtext tại mẫu nhắc “:”  nhập M . Thì sẽ xuất hiện hộp thoại Text Formatting. Trên vỏ hộp thoại này rất có thể nhập giá chỉ trị form size hoặc các kí hiệu… và tựa như như lệnh Multiline Text (Mtext) vào lệnh ghi chữ.

*

Text: Nhập trực tiếp sự đổi khác chữ số form size hoặc thêm những tiền tố, hậu tố… vào vấn đề ghi kích thước chiều dài cung tròn. Để chọn lựa chọn Text tại cái nhắc “:” nhập T . Xuất hiện loại nhắc: “Enter dimension text :” trên đây tiến hành nhập giá trị form size hoặc các kí hiệu…, sau đó định vị trí mang đến đường kích thước.

Xem thêm: Bài Hát Trong Phim Cua Lại Vợ Bầu, Đừng Chúc Em Hạnh Phúc

Angle: sinh sản góc nghiên đến chữ số kích cỡ chiều dài cung tròn. Để lựa chọn chọn Angle tại cái nhắc “:” nhập A . Xuất hiện cái nhắc: “Specify angle of dimension text:” trên đây thực hiện nhập giá trị góc nghiên cho mẫu chữ của đường form size chiều dài cung tròn…, sau đó xác định trí cho đường kích thước.

*

Partial: Định vị trí nên đo chiều dài cung tròn trên cung tròn. Để chọn lựa chọn Partial tại mẫu nhắc “:” nhập P . Xuất hiện chiếc nhắc:

B1: Specify first point for arc length dimension: Kích chọn vị trí trước tiên trên cung tròn.

B2: Specify second point for arc length dimension: Kích chọn vị trí lắp thêm hai bên trên cung tròn.

B3: Specify arc length dimension location, or : Định vị trí đến đường size cung tròn.

*

Leader: chú giải cung tròn cần đo form size khi có nhiều cung tròn. Để chọn lựa chọn Leader tại cái nhắc “:”  nhập L . Sau đó xác định trí đến đường kích thước

5. Ví dụ.

Tạo cung tròn có nửa đường kính R = 20, sau đó đo size chiều nhiều năm của cung tròn kia như hình

*

Command: DIMARC (DAR). Select arc or polyline arc segment: Kích con đường tròn (Hình X – 109a).
*
Specify arc length dimension location, or : Định vị trí mang đến đường size chiều dài cung tròn (Hình X – 109b).

Dimension text = 62.83