Bài 6.

Bạn đang xem: Định dạng nội dung ô tính

Định dạng trang tính

1. Định dạng fonts chữ, cỡ chữ với kiểu chữ

*
Hình 1. Những nút lệnh định dạng font chữ, cỡ chữ với kiểu chữ bên trên thanh công cụ định dạng​

a. Ráng đổi phông chữ

Để chọn hoặc cố gắng đổi phông chữ của dữ liệu, ta thực hiện các làm việc sau:

Bước 1. Chọn ô (hoặc những ô) cần định dạng nội dung

Bước 2. Nháy mũi tên ở ô Font

Bước 3. Chọn phông chữ mê thích hợp

*

Hình 2. Nuốm đổi fonts chữ​

b. Cầm đổi cỡ chữ

Để chọn hoặc vắt đổi cỡ chữ trong trang tính, ta thực hiện các làm việc sau:

Bước 1. Nháy mũi tên ở ô kích cỡ chọn cỡ chữ đam mê hợp

Bước 2. Chọn ô (hoặc những ô) cần định dạng nội dung

Bước 3. Chọn cỡ chữ mê thích hợp

*

Hình 3. Vắt đổi cỡ chữ​

c. Thay đổi kiểu chữ

Để ráng đổi kiểu chữ vào trang tính, ta thực hiện các thao tác làm việc sau:

Bước 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung

Bước 2. Nháy nút B để chọn chữ đậm / nútIđể chọn chữnghiên/ nútUđể chọn chữgạch chân

*

Hình 4. Cố đổi kiểu chữ​

2. Chọn color chữ

Để sơn màu cho văn bản vào trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Chọn ô hoặc nhiều ô muốn gắng đổi màu sắc chữ

Bước 2. Nháy mũi tên nút

*

Font Color

Bước 3. Chọn màu đam mê hợp

*

Hình 5.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nếu Em Không Về Loi Bai Hat, Lời Bài Hát Nếu Em Không Về

Tô màu chữ​

3. Căn lề trong ô tính

*

Hình 6. Các nút lệnh căn lề trong ô tính​

Để căn lề trong ô tính, ta thực hiện các làm việc sau:

Bước 1. Chọn những ô có nội dung cần căn lề

Bước 2. Nhấn nút

*

căn lề trái ô,

*

căn giữa ô,

*

căn lề phải ô

Ngoài ra:Để căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô, ta sử dụng nút

*

Merge & Center:

Bước 1. Chọn các ô cần căn chỉnh dữ liệu vào dữ liệu

Bước 2. Nhấn vào nút

*

Merge và Center

*

Hình 7. Sử dụng nút Merge and Center căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô​

4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân

Khi có tác dụng tăng hoặc giảm chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện theo quy tắc có tác dụng tròn số.

*

Hình 8. Các nút lệnh tăng hoặc giảm chữ số thập phân​

Để tăng hoặc giảm chữ số thập phân, ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Chọn ô cần tăng hoặc giảm chữ số thập phân

Bước 2. Nháy nút Increase Decimal

*

tăng hoặc nút Decrease Decimal

*

giảm chữ số thập phân

*

Hình 9. Giảm chữ số thập phân​

6. Tô màu sắc nền với kẻ đường biên

a. Tô màu nền mang lại ô tính

Các bước tô màu nền mang lại ô tính:

Bước 1. Chọn các ô cần tô color nền

Bước 2. Nháy mũi tên ở nút

*

Fill Color

Bước 3. Nháy chọn màu sắc nền đam mê hợp

b. Kẻ đường biên mang đến ô tính

Các bước kẻ đường biên mang lại ô tính:

Bước 1. Chọn những ô cần kẻ đường biên

Bước 2. Nháy nút

*

Border để chọn kiểu vẽ đường biên

Bước 3. Chọn kiểu đường biên thích hợp hợp