Bài 6. Định dạng trang tính

1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

*

Hình 1. Các nút lệnh định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ trên thanh công cụ định dạng​

a. Thay đổi phông chữ

Để chọn hoặc thay đổi phông chữ của dữ liệu, ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung

Bước 2. Nháy mũi tên ở ô Font

Bước 3. Chọn phông chữ thích hợp

*

Hình 2. Thay đổi phông chữ​

b. Thay đổi cỡ chữ

Để chọn hoặc thay đổi cỡ chữ trong trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Nháy mũi tên ở ô Size chọn cỡ chữ thích hợp

Bước 2. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung

Bước 3. Chọn cỡ chữ thích hợp

*

Hình 3. Thay đổi cỡ chữ​

c. Thay đổi kiểu chữ

Để thay đổi kiểu chữ trong trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung

Bước 2. Nháy nút B để chọn chữ đậm / nútIđể chọn chữnghiên/ nútUđể chọn chữgạch chân

*

Hình 4. Thay đổi kiểu chữ​

2. Chọn màu chữ

Để tô màu cho văn bản trong trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Chọn ô hoặc nhiều ô muốn thay đổi màu chữ

Bước 2. Nháy mũi tên nút

*

Font Color

Bước 3. Chọn màu thích hợp

*

Hình 5.

Đang xem: định dạng nội dung ô tính

Xem thêm: Lời Bài Hát Nếu Em Không Về Loi Bai Hat, Lời Bài Hát Nếu Em Không Về

Xem thêm: Nên Đắp Mặt Nạ Nghệ Mật Ong Tuần Mấy Lần Để Đạt Hiệu Quả Cao

Tô màu chữ​

3. Căn lề trong ô tính

*

Hình 6. Các nút lệnh căn lề trong ô tính​

Để căn lề trong ô tính, ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Chọn các ô có nội dung cần căn lề

Bước 2. Nhấn nút

*

căn lề trái ô,

*

căn giữa ô,

*

căn lề phải ô

Ngoài ra:Để căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô, ta sử dụng nút

*

Merge and Center:

Bước 1. Chọn các ô cần căn chỉnh dữ liệu vào dữ liệu

Bước 2. Nhấn vào nút

*

Merge and Center

*

Hình 7. Sử dụng nút Merge and Center căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô​

4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân

Khi làm tăng hoặc giảm chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện theo quy tắc làm tròn số.

*

Hình 8. Các nút lệnh tăng hoặc giảm chữ số thập phân​

Để tăng hoặc giảm chữ số thập phân, ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Chọn ô cần tăng hoặc giảm chữ số thập phân

Bước 2. Nháy nút Increase Decimal

*

tăng hoặc nút Decrease Decimal

*

giảm chữ số thập phân

*

Hình 9. Giảm chữ số thập phân​

6. Tô màu nền và kẻ đường biên

a. Tô màu nền cho ô tính

Các bước tô màu nền cho ô tính:

Bước 1. Chọn các ô cần tô màu nền

Bước 2. Nháy mũi tên ở nút

*

Fill Color

Bước 3. Nháy chọn màu nền thích hợp

b. Kẻ đường biên cho ô tính

Các bước kẻ đường biên cho ô tính:

Bước 1. Chọn các ô cần kẻ đường biên

Bước 2. Nháy nút

*

Border để chọn kiểu vẽ đường biên

Bước 3. Chọn kiểu đường biên thích hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *