*

để xóa cột, hconj cột yêu cầu xóa rồi thực hiện

A. Thừa nhận phím DELETE B. Dùng phím ENTER

C. Lựa chọn EDIT→DELETE D. Vào FORMAT→DELETE


*

để xóa cột, hconj cột đề nghị xóa rồi thực hiện

A. Dấn phím DELETE B. Sử dụng phím ENTER

C. Chọn EDIT→DELETE D. Vào FORMAT→DELETE


*

Câu 48Muốn xoá một hoặc nhiều cột em thực hiện:

a. Chọn 1 hoặc những cột, thừa nhận phím delete

b. Chọn 1 hoặc các cột, dìm phím Enter.

Bạn đang xem: Để xóa cột chọn cột cần xóa rồi thực hiện

c. Lựa chọn 1 hoặc những cột, vào edit, chọn delete

d. Câu a với b đúng


Trong Microsofl excel 2003, hy vọng xóa một cột bất kể ta thực hiện thao tác nào

A.Vào edit->delete

B.nhấn phím delete bên trên bàn phím

C. Dấn phím backspace trên bàn phím

D. Tất cả đều đúng


Muốn xóa cột Toán, em thực hiện:A. Nháy cần vào thương hiệu cột Toán, chọn Insert.B. Nháy phải vào một trong những ô của bảng tính, lựa chọn DeleteC. Chọn cả bảng tính, nháy bắt buộc chuột vào bảng tính,chọn Delete D. Lựa chọn cột Toán , mở bảng chọn Edit và lựa chọn Delete

câu 4: để xóa biểu đồ vật đã tạo , ta triển khai :

a. Thừa nhận phím delete 

b.nháy con chuột trên biểu đồ với nhấn phím delete

c.nháy chuột trên biểu đồ với nhấn phím insert 

d.tất cả phần lớn sai 


Câu 15: mong xóa hẳn một hàng thoát ra khỏi trang tính, ta chọn hàng cần xóa và tiến hành lệnh nào?

A. Thừa nhận Phím Delete. B. Home, Cells, .

C. Home, Cells, . D. Home, Cells, .


Câu 7: Nếu hy vọng chọn đồng thời những khối không giống nhau, ta lựa chọn khối trước tiên rồi…

A. Dìm giữ phím Delete và lần lượt chọn những khối tiếp theo.

B. Nhận giữ phím Shift cùng lần lượt chọn những khối tiếp theo.

C. Thừa nhận giữ phím Ctrl cùng lần lượt chọn các khối tiếp theo.

D. Dìm giữ phím alternative text và theo lần lượt chọn những khối tiếp theo.

Câu 8: Cho ô tính D5:

 

A. Ô nằm trên cột D hàng 5.

Xem thêm: 20 Bộ Phim Hoạt Hình Hay Nhất Của Hãng Studio Ghibli Hay, Ý Nghĩa, Hot 2022

B. Ô vị trí cột 5 hàng D

 

C. Ô ở trên sản phẩm 5. D. Ô vị trí cột D

Câu 9: Ở ô E2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2, hiệu quả là:

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 10: Có thể quan lại sát chỗ nào trên trang tính để biết được một ô chứa công thức hay đựng giá trị ví dụ :

A. Thanh quy định B. Thanh công thức. C. Thanh bảng chọn. D. Vỏ hộp tên.


Lớp 7Tin học
2
1

Câu 19: Nếu ao ước chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối trước tiên rồi…

A. Dìm giữ phím Delete với lần lượt chọn những khối tiếp theo.

B. Dìm giữ phím Shift cùng lần lượt chọn các khối tiếp theo.

C. Thừa nhận giữ phím Ctrl với lần lượt chọn những khối tiếp theo.

D. Dìm giữ phím alternative text và thứu tự chọn các khối tiếp theo.

Câu 20: Cho ô tính D5:

 

A. Ô nằm trong cột D mặt hàng 5.

B. Ô nằm trên cột 5 mặt hàng D

 

C. Ô ở trên sản phẩm 5. D. Ô nằm tại cột D

Câu 21: Ở ô E2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2, hiệu quả là:

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 22: Có thể quan liêu sát nơi đâu trên trang tính để hiểu rằng một ô chứa bí quyết hay chứa giá trị rõ ràng :

A. Thanh biện pháp B. Thanh công thức. C. Thanh bảng chọn. D. Hộp tên.

 


Lớp 7Tin học
1
0

điều gì xảy ra khi em chọn một ô có dữ liệu và dìm phím delete


Lớp 7Tin học
2
0

Để chèn thêm 1 cột, ta chọn 1 cột kế tiếp thực hiện:

1 điểm

chọn lệnh Insert trong team lệnh Cells của dãy lệnh Home

chọn lệnh Delete trong team lệnh Cells của dãy lệnh Home

chọn lệnh Format trong đội lệnh Cells của hàng lệnh Home

chọn lệnh Insert trong team lệnh Cells của hàng lệnh Insert


Lớp 7Tin học
5
0

Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô HươngToán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến