tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

+Insert.+B.+Nháy+chọn+một+cột+và+chọn+thẻ+lệnh+Home+—>+Insert.+C.+Nháy+chọn+một+hàng+và+chọn+thẻ+lệnh+Home+—>+De...">

Câu 1: Để chèn thêm 1 cột ta thực hiện:A. Nháy lựa chọn 1 hàng và lựa chọn thẻ lệnh home —> Insert.B. Nháy chọn một cột và lựa chọn thẻ lệnh home —> Insert.C. Nháy lựa chọn 1 hàng và chọn thẻ lệnh home —> Delete.D. Nháy lựa chọn 1 cột và lựa chọn thẻ lệnh trang chủ —> Delet.

Bạn đang xem: Để chèn thêm cột ta thực hiện


*

*

 Cells+-> Insert+-> Insert+CellsB. +Nháy+chọn+một+hàng,+chọn+dải+lệnh+Home+->Cells+->Insert+-> Insert+Sheet+RowsC. Chọn+cả+bảng+tính,+chọ...">

Muốn chèn thêm một hàng em thực hiện:A. Lựa chọn dải lệnh trang chủ -> Cells -> Insert -> Insert CellsB. Nháy chọn 1 hàng, lựa chọn dải lệnh home ->Cells ->Insert -> Insert Sheet RowsC. Chọn cả bảng tính, lựa chọn dải lệnh home -> Cells -> Insert-> Insert Sheet RowsD. Chọn dải lệnh home -> Clipboard -> Insert -> Insert Sheet Rows


Để chèn thêm hàng em thực hiện nháy chuột chọn một hàng và

(2.5 Points)

Vào dải lệnh Insert lựa chọn Column.

Chọn lệnh Insert trong team Cells bên trên dải lệnh Home.

Vào dải lệnh Insert lựa chọn Picture.

Vào dải lệnh Insert lựa chọn Table.

7

Vùng giao nhau giữa một hàng với cột được điện thoại tư vấn là?

(2.5 Points)

Ô tính

Một cột

Một hàng

Một khối

8

Các phép toán trong công thức được thực hiện theo trình trường đoản cú nào trong những đáp án sau:

(2.5 Points)

Phép toán trong vết ngoặc đơn, phép luỹ thừa, nhân-chia, cộng-trừ.

Phép toán trong dấu ngoặc đơn, phép nhân-chia ,phép lũy thừa, cộng- trừ.

Phép nhân-chia, phép toán trong dấu ngoặc đơn, phép lũy thừa, cộng- trừ.

Phép toán trong vệt ngoặc đơn, phép luỹ thừa, phép cộng-trừ, phép nhân-chia.

9

Thao tác nhập hàng A:C vào vỏ hộp tên và nhấn Enter là thao tác làm việc chọn:

(2.5 Points)

Cột A

Cột A, B, C

Cột A với C

Tất cả phần đa sai

10

Để chỉnh phạm vi của cột vừa vặn với dữ liệu đã tất cả trong cột yêu cầu thực hiện thao tác làm việc nào sau đây?

(2.5 Points)

Nháy đúp chuột trên vạch ngăn cách cột.

Nháy con chuột trên vạch ngăn cách cột.

Nháy con chuột trên vạch phân làn hàng.

Nháy đúp chuột trên vạch phân cách hàng.

11

Các mặt hàng của trang tính được tấn công thứ từ từ?

(2.5 Points)

Trên xuống dưới

Dưới lên trên

Phải lịch sự trái

Trái thanh lịch phải

12

Ô tính A1 có mức giá trị là 5, ô tính B2 có mức giá trị là 8. Vậy tác dụng của phép tính =A1 * 5 – 17 + B2 / 4 là 

(5 Points)

8

4

25

10

13

Cho dữ liệu trong các ô sau A1= 10; A2 = 15; A3 = 5. = (A1+A2+A3) /3 có công dụng là:

(2.5 Points)

10

20

12

23

14

Cách nhập hàm nào sau đây không đúng?

(2.5 Points)

=sum(A1,B2,3)

=SUM(3,A1,B2)

=SUM (A1,B2,3)

=SuM(A1,B2,A3)

15

Điểm khác biệt giữa Word cùng Excel là:

(2.5 Points)

Bảng lựa chọn File

Các dải lệnh Fomulas với Data

Dải lệnh Home

Tất cả đúng

16

Muốn xóa hẳn một hàng thoát khỏi trang tính, ta lựa chọn hàng này cùng thực hiện

(2.5 Points)

Nhấn phím Format trong team Cells bên trên dải lệnh Home.

Nhấn phím Insert trong đội Cells trên dải lệnh trang chủ .

Nhấn phím Delete trong team Cells trên dải lệnh Home.

Nhấn phím Cut trên dải lệnh Home

17

Địa chỉ của ô được lựa chọn hiển thị ở đâu trên trang tính?

(2.5 Points)

Ô tính.

Xem thêm: Xem Phim Hoạt Hình Nữ Hoàng Băng Giá Phần 1 3, Xem Phim Nữ Hoàng Băng Giá

Thanh trạng thái.

Hộp tên.

Thanh công thức

18

Điền vào dấu cha chấm trong câu sau: “Khi coppy một ô bao gồm nội dung là công thức chứa địa chỉ, những địa chỉ…”

(2.5 Points)

Được điều chỉnh để không thay đổi quan hệ vị trí tương đối giữa ô chứa bí quyết và ô có địa chỉ cửa hàng trong công thức.

Không bị điều chỉnh.

Được kiểm soát và điều chỉnh để giữ nguyên vị trí so với ô đích.

Tất cả phần đa sai.

19

Để khởi động công tác bảng tính Excel, ta thực hiện:

(2.5 Points)

Nháy đúp chuột vào hình tượng Excel trên screen Desktop

Nháy nút Start -> Program -> Microsoft Excel

Cả 2 biện pháp trên.

20

Sắp xếp các thao tác dưới đây để triển khai được việc xào nấu dữ liệu.1. Chọn lệnh copy trong team clipboar trên dải lệnh home.2. Chọn ô hoặc những ô có dữ liệu cần sao chép.3. Lựa chọn lệnh paste trong đội clipboar bên trên dải lệnh trang chủ .4. Chọn ô muốn cung cấp thông tin cần sao chép vào(ô đích).

(2.5 Points)

1->2->3->4

2->1->4->3

3->1->4->2

4->2->3->1

21

Để di chuyển qua lại, lên xuống giữa những ô

(2.5 Points)

Dùng phím Backspace .

Dùng team phím mũi tên.

Dùng phím Enter

Dùng phím SpaceBar.

22

Muốn ra khỏi chương trình Excel ta tiến hành lệnh:

(2.5 Points)

Edit/Exit

File/Exit

File/close

Edit/close

23

Dữ liệu gồm dạng sau “1239467” là

(2.5 Points)

dữ liệu kí tự

dữ liệu số

dữ liệu chữ viết

dữ liệu thiết bị tính

24

Ô A1 của trang tính gồm số 5.25 cùng ô B1 có số 6.24. Nếu như trong ô C1 gồm công thức =A1+B1, em dấn được công dụng là:

(5 Points)

11

15

12

11.49

25

Để xóa một trang tính, em thực hiện thao tác làm việc nháy chuột bắt buộc tại tên trang tính với chọn

(2.5 Points)

Rename

Delete

Insert

Ctrl

26

Hàm góp em khẳng định giá trị nhỏ tuổi nhất trong chương trình bảng tính là

(2.5 Points)

AVERAGE

SUM

MIN

MAX

27

Khi mở một bảng tính mới em thường nhìn thấy có:

(2.5 Points)

Một trang tính

Hai trang tính

Ba trang tính

Bốn trang tính.

28

Giả sử trong những ô A1, A2 lần lược chứa các số -6, 10. Em hãy cho biết thêm kết trái của bí quyết sau: =AVERAGE(A1,A2,8) là:

(5 Points)

-6

10

4

5

29

*

Cho ô A3,C3,E3 theo thứ tự có các giá trị sau: 39,60,100. Ô B4 được tính bằng phương pháp =C3-A3. Nếu coppy ô B4 quý phái ô D4 thì ô D4 có giá trị là bao nhiêu?

(5 Points)

21

40

61

79

30

Tên hàm hoàn toàn có thể viết là?

(2.5 Points)

Chữ hoa

Không biệt lập chữ hoa cùng chữ thường

Chữ thường

Chữ gạch ốp chân

31

Muốn di cuyển tài liệu từ nơi này sang chỗ khác ta thực hiện

(2.5 Points)

 Chọn những ô cần dịch rời nội dung, nhấn phím ctrl+c, lựa chọn ô yêu cầu chứa nội dung, thừa nhận phím Ctrl+v.

Chọn các ô cần dịch rời nội dung, dấn phím ctrl+v, lựa chọn ô cần chứa nội dung, nhận phím Ctrl+c.

Chọn các ô cần dịch rời nội dung, dìm phím ctrl+x, chọn ô cần chứa nội dung, nhấn phím Ctrl+c.

Chọn các ô cần dịch rời nội dung, dấn phím ctrl+x, chọn ô cần chứa nội dung, dấn phím Ctrl+v.

32

Ở một ô tính gồm công thức sau: =Min(E5:E8) cùng với E5 = 12, E6 = 8 , E7 = 2, E8 = trăng tròn thì tác dụng trong ô tính đang là:

(2.5 Points)

8

2

20

52

33

*

Cho bảng số liệu trên. Ô E4 được tính bằng bí quyết =SUM(B4:D4). Nếu di chuyển ô E4 lịch sự ô F5 thì phương pháp ở ô F5 là gì?