Excel đến holywar.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Không như những chương trình holywar.vn Office khác, Excel không cung cấp nút đánh số tài liệu tự động. Nhưng bạn có thể dễ dàng thêm số thứ từ bỏ vào những hàng dữ liệu bằng phương pháp kéo núm điều khiển điền để điền một chuỗi số vào một trong những cột hoặc sử dụng hàm ROW.

Bạn đang xem: Dđánh số thứ tự trong excel


Mẹo: Nếu nhiều người đang tìm kiếm một hệ thống tự động đánh số cải thiện hơn cho tài liệu của mình cùng máy tính của bạn đã cài đặt Access, thì chúng ta có thể nhập tài liệu Excel vào cơ sở dữ liệu Access. Trong cơ sở dữ liệu Access, chúng ta cũng có thể tạo trường tự động sinh ra số duy nhất khi bạn nhập một phiên bản ghi mới vào bảng.


*

Bạn muốn làm gì?

Điền một chuỗi các số vào một cột

Chọn ô trước tiên trong phạm vi mà bạn muốn điền.

Nhập giá trị bắt đầu cho chuỗi.

Nhập cực hiếm trong ô tiếp sau để tùy chỉnh cấu hình mẫu.


Mẹo: Ví dụ, nếu bạn muốn chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 1 với 2 trong nhì ô đầu tiên. Nếu bạn muốn chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 24.


Lưu ý: Trong Excel 2013 trở lên, nút Phân tích nhanh được hiển thị theo mang định khi chúng ta chọn các ô đựng dữ liệu. Chúng ta có thể bỏ qua nút này nhằm hoàn tất quy trình này.


Sử dụng hàm ROW để đánh số các hàng

Trong ô thứ nhất của phạm vi bạn có nhu cầu đánh số, hãy nhập =ROW(A1).

Xem thêm: Lời Bài Hát Vì Ai Vì Anh

Hàm ROW trả về số của sản phẩm mà các bạn tham chiếu. Ví dụ, =ROW(A1) trả về số 1.

Những số này được cập nhật khi bạn bố trí chúng với dữ liệu của bạn. Chuỗi thứ tự rất có thể bị ngắt quãng nếu như khách hàng thêm, dịch rời hoặc xóa những hàng. Bạn cũng có thể cập nhật thủ công bí quyết đánh số, bằng cách chọn hai số có thứ tự thích hợp cùng kéo điều khiển điền mang lại cuối phạm vi tấn công số.

Để nhập những mã số thứ tự theo cách riêng, chẳng hạn như số của 1-1 đặt hàng, bạn cũng có thể sử dụng hàm ROW với hàm TEXT. Ví dụ, để ban đầu một danh sách đánh số với số 000-001, bạn hãy nhập cách làm =TEXT(ROW(A1),"000-000") trong ô thứ nhất của phạm vi bạn muốn đánh số, rồi kéo điều khiển điền mang lại cuối phạm vi.

Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền

Tùy núm điều khiển và tinh chỉnh điền

*
hiển thị theo khoác định nhưng bạn cũng có thể bật hoặc tắt tùy lựa chọn này.

Trong Excel 2010 trở lên, bấm vào tab Tệp, rồi bấm vào Tùy chọn.

Trong Excel 2007, bấm vào nút holywar.vn Office,

*
, rồi nhấp chuột Tùy Excel chọn.

Trong thể loại Nâng cao, trong mục Tùy chọn Sửa, hãy chọn hoặc xóa vỏ hộp kiểm Bật điều tác điền và kéo thả ô để hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.


Lưu ý: Để góp tránh sửa chữa dữ liệu hiện nay có khi chúng ta kéo điều khiển và tinh chỉnh điền, hãy đảm bảo an toàn đã chọn hộp kiểm Cảnh báo trước khi ghi đè ô. Nếu như khách hàng không ao ước Excel hiển thị thông báo về việc ghi đè ô, chúng ta có thể xóa chọn hộp kiểm đó.