Trong nội dung bài viết Data Validation vào Excel, holywar.vn đã reviews về phương pháp tạo menu xổ xuống cơ phiên bản trong Excel.

Bạn đang xem: Data validation nâng cao

Bài viết này đã hướng dẫn các bạn cách áp dụng Data Validation nâng cao để tạo danh sách có đk là bội số của 1 số ít hoặc danh mục được nhập tăng mạnh trong Excel bằng kết hợp các hàm MOD, OFFSET.

 


Để sản xuất ứng Data Validation nâng cấp vào việc xác thực dữ liệu có điều kiện Custom, thuộc ôn lại giải pháp tạo Data Validation (đã được bản thân nêu ở bài viết trước) bằng cách chọn vùng dữ liệu sẽ nhập cùng chọn công dụng trên tab Data:


*

2, ví dụ Data Validation Nâng Cao: Điều kiện Để Nhập ngày tháng Không nhỏ Hơn tài liệu Đã Nhập Trước Đó


Bạn yêu cầu nhập bí quyết sau vào vùng ô nên nhập dữ liệu:

Lưu ý: ô A4 là ô thứ nhất nhập tháng ngày năm không đề nghị cho vào vùng Data Validation vì không có điều kiện rõ ràng nào với ô thứ nhất (điều kiện chỉ ban đầu từ ô thứ 2 là ô sau ko được lớn hơn ô trước đó).


*

Reference là $A$$ được cố định là điểm làm mốc.Rows = 0, Cols = 0: Số hàng/cột dịch rời từ điểm làm gốc ($A$4).Height = ROW(A5)-4; Width =1: Chiều cao, tính thông qua số hàng và chiều rộng, tính bằng số cột, mà bạn muốn tham chiếu trả về.

Xem thêm: Thế Nào Là Khuôn Mặt Đẹp - Tỷ Lệ Vàng Của Khuôn Mặt Á Đông

Height được viết là phương pháp hàm trong những lúc Width cố định và thắt chặt bằng 1 vì chiều cao sẽ biến hóa tương ứng, ví dụ tại ô A6 thì phạm vi trả về là ROW(A6)-4= 2 mẫu và 1 cột ban đầu từ A4 >> là $A$4:A5; trên ô A8 thì phạm vi là 4 cái và 1 cột >> là $A$4:A7.

Hàm OFFSET($A$4,0,0,1,1) trả về một phạm vi tham chiếu tính trường đoản cú ô $A$4 (vị trí ban đầu nhập ngày đầu tiên) mang đến ô cạnh bên trước ô đặt công thức.


holywar.vn thêm hàm MAX phối kết hợp hàm OFFSET để thứ từ ô phải nhập nên được thu xếp tăng dần. Khi đó, câu hỏi nhập tài liệu sẽ bảo vệ được xác thực như yêu cầu:


*

Trên đó là 1 số ví dụ như Data Validation nâng cấp Trong Excel.

Hi vọng bài viết của holywar.vn đã đem về cho chúng ta các thông tin hữu ích về các cách xác thực tài liệu đầu vào vào Excel cùng với Data Validation.


Ngoài ra, để ứng dụng tác dụng Excel, bạn phải sử dụng tốt các hàm, các công cố khác của Excel, hãy cùng đón hiểu series bài viết ứng dụng những hàm Excel: