Excel đến holywar.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Nếu bạn thấy mình cần bung rộng hoặc sút độ rộng Excel hàng và độ cao cột của hàng, tất cả một vài cách để điều chỉnh chúng. Bảng sau đây hiển thị kích thước tối thiểu, buổi tối đa cùng mặc định cho mỗi kích cỡ dựa trên thang điểm.

Bạn đang xem: Chỉnh kích thước ô trong excel 2010

Loại

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu chúng ta đang làm việc ở dạng xem sắp xếp Trang (tabXem, nhóm Dạng xem Sổ làm cho việc, nút bố trí Trang), chúng ta có thể chỉ định chiều rộng lớn cột hoặc chiều cao hàng theo inch, cm và milimet. Đơn vị đo được để theo đơn vị chức năng inch theo mang định. Đi tới Tùy chọn > Thước > Hiển >Nâng > lựa chọn một tùy chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo. Nếu như bạn chuyển thanh lịch dạng xem Thông thường xuyên thì phạm vi cột và chiều cao hàng sẽ được hiển thị theo điểm.

Các hàng với cột lẻ tẻ chỉ hoàn toàn có thể có một mua đặt. Ví dụ: một cột đơn có thể có độ rộng 25 điểm nhưng tất yêu rộng 25 điểm cho một hàng và 10 điểm cho 1 hàng khác.


Phiên phiên bản mới hơnOffice 2007 – 2010

Thiết đặt chiều rộng cụ thể cho một cột

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn nỗ lực đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều rộng lớn Cột.

Trong hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá chỉ trị bạn muốn.

Bấm OK.


Mẹo: Để nhanh chóng thiết đặt chiều rộng lớn của một cột, hãy bấm vào phải vào cột được chọn, bấm Chiều rộng lớn Cột, nhập cực hiếm mà chúng ta muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi chiều rộng cột để tự động khớp với ngôn từ (Tự hễ Khớp)

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn cố gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Tự động Khớp Chiều rộng lớn Cột.


Lưu ý: Để nhanh chóng tự hễ khớp tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ ranh ma giới nào giữa nhị tiêu đề cột.Khớp chiều rộng cột cùng với cột khác

Chọn một ô vào cột tất cả chiều rộng mà bạn muốn sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc trên thẻ Trang chủ, trong đội Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Bấm loài chuột phải vào trong 1 ô trong cột đích, trỏ tới Dán Đặc biệt, rồi bấm nút giữ lại Chiều rộng lớn

*
Cột Nguồn.


Thay thay đổi chiều rộng mang định cho toàn bộ các cột trên trang tính hoặc sổ có tác dụng việc

Giá trị đến cột mặc định chỉ rõ số ký tự trung bình của phông chữ chuẩn vừa khớp một ô. Chúng ta cũng có thể chỉ định một trong những khác đến chiều rộng lớn cột khoác định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để đổi khác chiều rộng cột khoác định cho 1 trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để biến hóa chiều rộng cột mang định cho cục bộ sổ làm cho việc, nhấn vào phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng khoác định.

Trong hộp Chiều rộng lớn cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.


Mẹo: Nếu bạn muốn xác định chiều rộng cột mang định cho tất cả các sổ thao tác làm việc và trang tính mới, chúng ta cũng có thể tạo một mẫu sổ thao tác hoặc chủng loại trang tính rồi phụ thuộc vào các mẫu này cho những sổ thao tác hoặc trang tính mới. Xem những liên kết sau để hiểu thêm thông tin:


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng lớn của một cột, kéo nhãi ranh giới phía bên bắt buộc của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà các bạn muốn.

Để đổi khác chiều rộng của khá nhiều cột, lựa chọn cột mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo nhãi ranh giới sang phía bên buộc phải của tiêu đề cột được chọn.

Để đổi khác chiều rộng của đa số cột nhằm vừa khớp với nội dung, lựa chọn cột hoặc các cột mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi bấm đúp vào ranh giới sinh hoạt phía bên đề nghị của tiêu đề cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng lớn của vớ cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo rực rỡ giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao ví dụ cho một hàng

Hãy chọn hàng mà bạn muốn núm đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong vỏ hộp Chiều cao hàng, nhập giá chỉ trị chúng ta muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn cố đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp chiều cao Hàng.


Mẹo: Để cấp tốc chóng tự cồn khớp với tất cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào rỡ ràng giới phía bên dưới một trong những tiêu đề hàng.Thay đổi chiều cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến hóa chiều cao của một hàng, kéo nhãi ranh giới phía dưới tiêu đề hàng cho tới khi sản phẩm đạt độ cao mà chúng ta muốn.

Để biến hóa chiều cao của đa số hàng, lựa chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo rỡ giới bên dưới một trong số tiêu đề mặt hàng được chọn.

Để biến đổi chiều cao của vớ cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh mãnh giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề mặt hàng nào.

Để thay đổi chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm đúp vào tinh ranh giới phía bên dưới tiêu đề hàng.

Xem thêm: Lời Bài Hát Lòng Dạ Đàn Bà (Vọng Cổ), Lòng Dạ Đàn Bà

Đầu Trang


Nếu mình muốn sử dụng đơn vị chức năng inch đến độ rộng cột và độ cao hàng, chúng ta nên làm việc trong chính sách xem Bố trí Trang (tab Xem, team Dạng xem Sổ làm cho việc, nút Bố trí Trang). Trong cơ chế xem bố trí Trang, bạn cũng có thể chỉ định độ rộng cột hoặc độ cao hàng bằng inch. Ở dạng xem này, inch là đơn vị chức năng đo khoác định, nhưng bạn cũng có thể thay đổi đơn vị đo sang centimet hoặc milimet.

Trong Excel 2007, nhấp chuột Nút holywar.vn Office Kích

*
>Excel chọn Nâng> cao.

Trong Excel 2010, đi tới Tệp và >chọn Nâng > cao.

Thiết để chiều rộng cụ thể cho một cột

Hãy chọn cột nhưng mà bạn muốn gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều rộng Cột.

Trong vỏ hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá chỉ trị bạn muốn.


Thay thay đổi chiều rộng cột để auto khớp với nội dung (tự cồn khớp)

Hãy chọn cột mà lại bạn muốn núm đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Tự đụng Khớp Chiều rộng lớn Cột.

Mẹo Để lập cập tự đụng khớp vớ cả các cột vào trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào ngẫu nhiên ranh giới nào thân hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng lớn cột với cột khác

Chọn một ô vào cột gồm chiều rộng lớn mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Trên tab Trang đầu, trong team Bảng tạm, bấm chuột Sao chép, rồi chọn cột đích.

*

Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Bên bên dưới Dán, chọn Độ rộng cột.


Thay thay đổi chiều rộng mang định cho tất cả các cột bên trên trang tính hoặc sổ có tác dụng việc

Giá trị mang đến cột mặc định chỉ rõ số ký tự vừa đủ của phông chữ chuẩn chỉnh vừa khớp một ô. Bạn có thể chỉ định một số trong những khác cho chiều rộng cột mang định đối với trang tính hoặc sổ có tác dụng việc.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng lớn cột mặc định cho 1 trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để biến hóa chiều rộng lớn cột mang định cho toàn bộ sổ làm việc, bấm vào phải lên tab trang, rồi bấm Chọn tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Chiều rộng mang định.

Trong vỏ hộp Độ rộng cột khoác định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn có nhu cầu xác định độ rộng cột mang định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, chúng ta có thể tạo một mẫu sổ thao tác hoặc chủng loại trang tính, rồi tạo những sổ thao tác hoặc trang tính new dựa trên các mẫu đó. Để hiểu biết thêm thông tin, hãy coi mục giữ sổ làm việc hoặc trang tính làm cho mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng của một cột, kéo ranh mãnh giới phía bên yêu cầu của title cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà bạn muốn.

Để biến đổi chiều rộng của nhiều cột, chọn cột mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi kéo oắt giới quý phái phía bên yêu cầu của title cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của rất nhiều cột nhằm vừa khớp cùng với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi bấm lưu ban vào ranh con giới ngơi nghỉ phía bên yêu cầu của title cột được chọn.

Để đổi khác chiều rộng lớn của vớ cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo tinh quái giới của bất kỳ tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao rõ ràng cho một hàng

Hãy chọn hàng mà bạn muốn cố đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm cực hiếm mà chúng ta muốn.


Thay đổi độ cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng mà lại bạn muốn núm đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp độ cao Hàng.

Mẹo Để hối hả tự hễ khớp tất cả các hàng trong trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào nhãi con giới phía bên dưới một trong số tiêu đề hàng.


Thay đổi độ cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để đổi khác chiều cao của một hàng, kéo tinh ranh giới phía bên dưới tiêu đề hàng cho tới khi sản phẩm đạt độ cao mà bạn muốn.

Để biến đổi chiều cao của nhiều hàng, chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo ranh con giới phía dưới một trong những tiêu đề sản phẩm được chọn.

Để thay đổi chiều cao của tất cả các sản phẩm trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ma lanh giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề mặt hàng nào.

Để đổi khác chiều cao của hàng nhằm vừa khớp với nội dung, hãy bấm lưu ban vào nhãi nhép giới phía bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


chuyển đổi chiều rộng cột và độ cao hàng trong Excel for Mac

chuyển đổi chiều rộng cột và chiều cao hàng trong Excel Online

Tổng quan lại về các công thức vào Excel

Làm nạm nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

những phím tắt cùng phím tính năng của Excel

các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

các hàm Excel (theo thể loại)


*
*
*

Cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >


Sở hữu tính năng lạ đầu tiên

thâm nhập holywar.vn dùng nội bộ >


Thông tin này còn có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, shop chúng tôi càng cung ứng bạn được xuất sắc hơn.)Bạn rất có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng hỗ trợ bạn được giỏi hơn.)
Bạn chấp thuận đến đâu với quality dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến đề xuất của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không tất cả thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp cùng với màn hình
Hướng dẫn không bao gồm xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn tất cả góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi bội nghịch hồi

Cảm ơn ý kiến của bạn!


×
Nội dung mới
holywar.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © holywar.vn 2022