Excel mang đến holywar.vn 365 Word cho holywar.vn 365 Outlook đến holywar.vn 365 PowerPoint đến holywar.vn 365 Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook năm nhâm thìn PowerPoint năm 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 xem thêm...Ít hơn

Bạn có thể dễ dàng chèn vệt kiểm (còn được điện thoại tư vấn là "dấu hiệu đánh dấu") trong Word, Outlook, Excel hoặcPowerPoint.

Bạn đang xem: Chèn dấu tích trong word

Các vệt này là những ký hiệu tĩnh. Nếu như khách hàng đang search kiếm một hộp kiểm liên quan mà chúng ta có thể bấm để lựa chọn hoặc quăng quật chọn, hãy xem: Thêm vỏ hộp kiểm hoặc nút tùy chọn (Excel) hoặc tạo list kiểm tra vào Word.

Trong tệp của bạn, đặt con trỏ ở chỗ mà bạn muốn chèn ký kết hiệu.

Xem thêm:

Mở vỏ hộp thoại ký hiệu :

Word hoặc Outlook: chènbiểu tượng > > Thêm cam kết hiệu

Excel: chèn các ký hiệu >

PowerPoint: chèn biểu tượng > >ký hiệu

Nút biểu tượng

*
nằm tại vị trí phía ko kể cùng bên đề nghị của tab Thanh cách thức chèn .

Trong hộp phông chữ , nên chọn wingdings.

Trong hộp mã cam kết tự ở bên dưới cùng, hãy nhập: 252

Trong lưới những biểu tượng,

*
dấu kiểm được chọn. Một tùy lựa chọn kiểm tra khắc ghi khác
*
tất cả sẵn hai hình vuông từ nó (mã ký tự 254).

Chọn lốt kiểm bạn muốn. Bấm chuột Chèn. Sau đó, bấm đóng để vứt chọn hộp thoại. 

Sau khi sẽ chèn vệt kiểm, chúng ta có thể thay đổi kích cỡ hoặc màu của nó. Lựa chọn dấu kiểm, nhấp chuột phải vào nó cùng thực hiện biến đổi mong ao ước của bạn bằng cách sử dụng thanh lao lý trôi nổi:

*

Một phông chữ khác, biểu tượng của Segoe UI, có bố tùy lựa chọn kiểm tra. Chúng ta cũng có thể chọn phông chữ này trong bước 3 của thủ tục ở trên và chúng ta cũng có thể thay cố gắng một trong những mã ký tự dưới đây trong cách 4.