Checklist đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 là một trong những tài liệu cần thiết giúp quy trình đánh giá nội bộ ISO đạt hiệu quả cao.

CHECKLIST ĐÁNH GIÁ LÀ GÌ?

Checklist đánh giá là các chỉ dẫn khi đánh giá. Chính xác thì Checklist đánh giá là một bảng liệt kê các công việc, nội dung, vấn đề chính, quan trọng cần kiểm tra trong quá trình đánh giá. Checklist đánh giá nội bộ là một trong những tài liệu cần chuẩn bị khi các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO.

*

Checklist iso 9001

LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHECKLIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015

Việc xây dựng checklist đánh giá nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp:

Có cái nhìn hoàn chỉnh về nội dung đánh giáKhông bỏ sót các nội dung cần đánh giáTiến hành đánh giá một cách khoa học, đầy đủThu thập được tối đa các thông tin cần thiết về nội dung đánh giá

VÍ DỤ VỀ CHECKLIST ISO 9001:2015 TIẾNG VIỆT

Ví dụ về checklist đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng:

Điều khoản theo tiêu chuẩn Câu hỏi Bằng chứng Nhận xét

Đánh giá hoạt động thu mua, xuất nhập kho

8.4.2 Có quy trình lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp không?
8.4.2 Có hệ thống định kỳ chấm điểm nhà cung cấp thông qua các tiêu chí về chất lượng, giao hàng đúng hạn, năng lực cung ứng không?
8.4.3 Có lập danh sách các nhà cung cấp được phê duyệt không
8.4.3 Có phải tổ chức chỉ mua nguyên liệu từ nhà cung cấp được phê duyệt
8.4.3 Có lập các tiêu chuẩn chất lượng cho nguyên vật liệu không?
8.5.1 Có thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào không?
8.5.1 Có lưu giữ hồ sơ kiểm tra đầu vào không?
8.5.1 Với những nguyên liệu nhạy cảm có thực hiện kiểm soát ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ không?
8.5.2 Có hệ thống tem nhãn phân biệt với hàng tồn kho không
8.5.4 Có ghi chép và lưu giữ hồ sơ xuất nhập nguyên liệu không

Đánh giá hoạt động sản xuất

8.5.1 Có xây dựng các quy trình đảm bảo các tiêu chuẩn của khách hàng và yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất không?
8.5.1 Nhân viên có được đào tạo để thực hiện tốt các công việc được giao không?
8.5.1 Có lưu giữ hồ sơ đào tạo không?
8.5.1 Có quy trình đánh giá hiệu quả công việc không?
8.5.1 Các thiết bị, máy móc có được sử dụng phù hợp không?
8.5.1 Các vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm có được nhận diện và kiểm soát xuyên suốt quy trình sản xuất nhằm ngăn ngừa lẫn lộn không?
8.5.1 Có thủ tục ngừng sản xuất không? Có thực hiện kiểm tra mẫu đầu tiên sau khi khởi động lại dây chuyền sản xuất không?
8.5.1 Có hướng dẫn đóng gói phù hợp với yêu cầu của khách hàng ở khu vực đóng gói không?

Hoạt động kiểm tra chất lượng

9.1.1 Có hệ thống kiểm soát chất lượng bằng thống kê (SPC) cho các quy trình sản xuất không?
9.1.1 Có kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp không?
9.1.1 Có thực hiện kiểm tra thành phẩm hoặc giám sát bởi bộ phận QA không?
9.1.1 Có các thiết bị, công cụ để kiểm tra thành phẩm không?
9.1.1 Có lưu giữ hồ sơ kiểm tra chất lượng sản phẩm không?

Lưu ý:

Trên đây chỉ là ví dụ về Checklist đánh giá nội bộ ISO 9001:2015, một Checklist đầy đủ sẽ bao gồm nhiều nội dung và câu hỏi hơn.Checklist sẽ có sự khác biệt giữa các tổ chức, doanh nghiệp tùy thuộc vào ngành nghề và phạm vi hoạt động của họ.Checklist đánh giá nội bộ iso 9001:2015 càng chi tiết thì kết quả đánh giá sẽ càng cụ thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *