*
Cắt may quần áo dài ống xéo bao gồm dây kéo

Quần áo ài ống xéo bao gồm dây kéo nhờ tất cả thêm dây kéo nhưng lung mặc ôm, vừa , tạo dáng người mặc bao gồm eo nhỏ và đoạn ống quần rủ mềm mại. Để làm nhiều loại quần này, Xưởng may gia công holywar.vn thực hiện và phía dẫn chúng ta thực hiện tại với vải vóc phi bóng.

Bạn đang xem: Cắt quần áo dài

Số đo mẫu:

Dài: 120cm.

Eo: 60cm

Mông: 88 cm

Ống rộng: 36 cm

Phương pháp tính vải

*
Cắt may quần áo dài ống xéo gồm dây kéo

Nếu sử dụng khổ vải vóc 150 cm: 1 (lưng + dài quần + lai) + 5 centimet xếp xéo.Nếu thực hiện khổ vải vóc 120 cm: 2 (lai + nhiều năm quần + 5 cm xếp xéo) – 30 cm (quay lại 2 đáy chung).Nếu sử dụng khổ vải vóc 90 cm: 2 (lai + sống lưng + nhiều năm quần + 5 cm xếp xéo) + 5 cm (độ teo vải).

Thiết kế:

– chuẩn bị xếp vải.

Xem thêm: Lời Bài Hát Trên Đường Đi Lễ Xuân Đầu Năm " Của Như Quỳnh, Lời Bài Hát Câu Chuyện Đầu Năm

Biên vải vóc vào 2cm.Rộng ống bởi 36 cm.

Chia song rộng ống, tính tự điểm giữa rộng ống đo lên để đưa chiều dải quần (Công thức: dài quần = 1 (lai) + Số đo = 103 cm.

Ngang lòng = Mông(1/10+1/4)+1cm = 32cm (nhớ cộng them 2cm con đường may)Hạ đáy = Mông/4 +7cm =29cm

Xếp điểm 2 mặt đường ngang đáy với rộng ống

Nối ngang đáy với giữa ống => kẻ đường bao gồm trung bằng cách nối điểm ngang đáy cùng giữa ống

Đường ngang lòng vẽ trực tiếp góc với đường bao gồm trung

Đường ngang ống =36cm , bởi và thẳng góc với đường chính trung

Đường ngang mông ngang eo với =Eo/1+4cm ly quần với thẳng góc cùng với đường bao gồm trung = 15+4 = 19cm

Ngang mông = Mông/4 + 1cm =22+1 =23cm

Tiến hành vẽ theo thứ tự sau: Ly quần =>ống quần => đáy quần

Ly quần: nhiều năm 12cm & rộng 3cm phân chia đôi ngang eo

1 ly bên cạnh hông dài 8cm, rộng lớn 1cm

Nẹp lưng quần: bề dài bằng Eo/2 + 8cm = 30+8 = 38cm

Lưng rời bề tức thì = 4.5cm

Cách gia đường may

Đường lòng = đường ống =1.5cm

Lưng quần giảm sát

Đai quần giảm sát

Nẹp lung giảm sát

Cửa quần =3cm

Chi máu cắt:

2 nẹp lưng

2 ống quần

Quy trình may:

Ráp ống => Ráp 1 đoạn đáy => may dây kéo => ráp lung => ráp hoàn hảo đáy =>May lại =>Kết móc =>ủi.

Hy vọng những share trên sẽ thực sự hữu ích cho các bạn, trường hợp cần tư vấn thêm hãy tương tác với holywar.vn qua