Bạn vẫn tìm cách xoay ảnh trong Photoshop dễ nhất? hiện tại, chúng ta thể sử dụng tính năng miễn phí Transform nhằm xoay ảnh. Bên cạnh đó còn Rotate View Tool nữa. Mình vẫn giải thích chi tiết hai cơ chế này vào phần tiếp sau