Excel đến holywar.vn 365 Excel mang lại holywar.vn 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint server 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 xem thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel cung cấp hàm DATEDIF để cung cấp sổ làm việc trước phía trên từ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF hoàn toàn có thể tính toán các công dụng không đúng trong một trong những kịch bạn dạng nhất định. Vui vẻ xem mục sự cụ đã biết của nội dung bài viết này để biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Cách tính số tháng trong excel


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày đại diện thay mặt cho ngày cuối cùng hoặc ngày chấm dứt khoảng thời gian.

Unit

Loại tin tức mà bạn có nhu cầu trả về, vào đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong tầm thời gian.

"M"

Số tháng hoàn vớ trong khoảng thời gian.

"D"

Số ngày trong vòng thời gian.

"MD"

Sự khác biệt giữa những ngày trong start_date cùng end_date. Đã bỏ qua tháng với năm của ngày.

Xem thêm: 7 Kiểu, 20 Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Nam Cực Ngầu, Cứ Áp Dụng Là Đẹp Trai


Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn tránh việc sử dụng tham đối "MD", vì bao gồm những giới hạn đã biết kèm theo theo. Hãy coi mục những sự vậy đã biết dưới đây.


"YM"

Sự khác biệt giữa các tháng vào start_date với end_date. Đã bỏ lỡ ngày với năm của ngày

"Yd"

Sự biệt lập giữa những ngày vào start_date cùng end_date. Đã bỏ qua mất năm của ngày.

Chú thích

Ngày mon được tàng trữ ở dạng số sê-ri liên tục để áp dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Hàm DATEDIF cực kỳ hữu ích trong số công thức khi bạn cần giám sát độ tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn vớ trong khoảng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày thân 1 mon 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tham đối "MD" hoàn toàn có thể cho công dụng là số âm, số không hoặc tác dụng không chủ yếu xác. Nếu như bạn đang tìm kiếm cách giám sát và đo lường các ngày còn lại sau mon tròn cuối cùng, đấy là một chiến thuật thay thế:

*

Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.