*

Bạn đang xem: Cách nhập hàm nào sau đây là đúng

Câu 4.1. Cách nhập hàm nào dưới đây đúng?

a. = SUM(5;A3;B1) b. =sum(5,A3,B1) c. =SUM (5,A3,B1) d. SUM(5,A3,B1)


*

*

 Giả sử phải tính tổng A1 và C1,sau kia nhân với giá trị trong ô B2.Công thức nào đúng

A)=sum(A1,C1)*B2 B)=Sum(5,A3,B1)

C)=SUM(5,A3,B1) D)=sum(5,A3,B1)

Nhanh lẹ góp em mấy ah chj ơi


Câu 35: biện pháp nhập hàm nào tiếp sau đây không đúng?

A. =SUM(A1, 0) B. =SUM(0; A3) C. =Sum(5, a3) D. =Sum(5, 0)

Câu 36: khẳng định đâu là hàm đúng vào lúc tính quý hiếm trung bình các dãy số?

A. =SUM(5, A3) B. =AVERAGE(0; A3) C. =Sum(5, 0.1) D. =Average(0, 1)

Câu 37: công thức = 5^2*3 cho công dụng bao nhiêu?

A. 30 B. 40 C. 55 D. 75

Câu 38: Để tính hiệu giá bán trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta tiến hành bằng bí quyết nào sau đây?

A. E3 - F7 * 10%. B. (E3 - F7) * 10%

C. = (E3 - F7) * 10% D. =E3 - (F7 * 10%) 

Câu 39: Trong lịch trình bảng tính, cách làm nào sau đó là đúng:

A. = (18+5)*3 + 23 B. = (18+5).3 + 2^3

C. = (18+5)*3 + 2^3 D. = (18+5).3 + 23 


Lớp 7Tin học
1
0

Câu 12: Nhập những số 5; 7; 9 vào các ô A1; A2; A3. Hàm nào sau đây tính tổng của 100 và trung bình những số trên?

A. =SUM(100,(A1:A3)) B. =SUM(100,SUM(A1:A3))

C. =SUM(100,AVERAGE(A1:A3)) D. =AVERAGE(100,AVERAGE(A1:A3))


Lớp 7Tin học
2
1

: cách làm nào sau đó là đúng?

A. =SUM(A3:C3) B. =SUM(A3-C3)

C. =SUM(A3;C3) D. =SUM(A3+C3)

 


Lớp 7Tin học
2
0

4.1. Mang sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa những số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của những công thức tính sau:

Câu

Hàm

Kết quả

a

= SUM(A1, B1)

 

b

= SUM(A1,B1,B1)

 

c

= SUM(A1, B1, -5)

 

d

= SUM(A1, B1, 2)

 

e

=SUM(A1, SUM(A1, B1, 10))

 

f

=MAX(A1,B1)

 


Xem thêm: Bài Hát Papa Trong Phim Về Nhà Đi Con ", Lời Bài Hát Nhạc Phim Về Nhà Đi Con Ost

Lớp 7Tin học
0
1

Cách nhập hàm MIN vào ô tính dưới đây “= MIN(5,A3,B1)” là đúng tuyệt sai?

 


Lớp 7Tin học
1
0

Câu 27: Để tính quý hiếm trung bình của ô A1, B1, C1 những cách tính như thế nào sau đâu là đúng:

A. = Sum (A1+B1+C1) B. =Average(A1,B1,C1)

C. =Average (A1,B1,C1) D. Cả A, B, C đông đảo đúng

Câu 28: mang đến hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?

A. Tính tổng của ô A5 và ô A10 B. Tìm giá bán trị lớn nhất của ô A5 với ô A10

C. Tính tổng tự ô A5 mang lại ô A10 D. Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất trường đoản cú ô A5 mang đến ô A10

Câu 29.Để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn lựa cách nào đây?

A. File/Exit B. File/Open C. File/Print D. File/Save

Câu 30: Để mở 1 bảng tính bắt đầu ta vào :

A. File New B. Tệp tin Save C. Tệp tin Exit D. File Open


Lớp 7Tin học
5
0

Đánh vệt nhân (X) vào cột Đúng hoặc Sai tương xứng cho công thức.

Công thức

Đúng

Sai

Công thức

Đúng

Sai

sum(3;7)

 

 

=(3+7^2):5

 

 

=SuM(5,A3,B)

 

 

=(5+6)*52

 

 

= (3;5)

 

 

=sum(4,5)

 

 

=(A1+5)/A2

 

 

= sum(a,b,c)

 

 

 

(công thức nào sau đây đúng)


Lớp 7Tin học
2
1

Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô HươngToán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến