Insert block trong cad (lệnh insert block, chèn block vào autocad, giải pháp lấy block vào autocad, chèn block vào bạn dạng vẽ autocad, làm chủ block trong cad, lệnh I vào cad) là lệnh nhằm chèn block hoặc file phiên bản vẽ vào trong phiên bản vẽ hiện hành. Cách áp dụng lệnh insert trong cad như sau:

• Lệnh: Insert

• Lệnh tắt: I

• Menu: Insertlock

Command: Insert↵ Hoặc từ Insert menu chọn Block…Xuất hiện tại hộp thoại Insert.

Bạn đang xem: Cách lấy block trong cad

*

Các gạn lọc hộp thoại Insert:Name: Chỉ định thương hiệu của block hoặc file phiên bản vẽ bắt buộc chèn vào bản vẽ hiện tại hành. Block mà các bạn chèn trong đợt này đang là block mặc định cho những lần chèn bằng lệnh Insert sau đó. Biến hệ thống INSNAME tàng trữ tên của block mang định.Browse…: Làm mở ra hộp thoại Select Drawing file (tương tự khi tiến hành lệnh Open), trên vỏ hộp thoại này bạn có thể chọn block hoặc file bản vẽ cần chèn.Path: Chỉ định băng thông của file bản vẽ chèn.

• Insertion point: chỉ định và hướng dẫn điểm chèn của block.

º Specify On-Screen Khi chọn nút này và chọn OK thì vỏ hộp thoại Insert trong thời điểm tạm thời đóng lại và ta định điểm chèn trên bạn dạng vẽ theo mẫu nhắc:

∗ Specify insertion point or: X, Y, Z Nhập hoành độ, tung độ và cao độ điểm chèn.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tiếng Chim Trong Vườn Bác, Tieng Chim Trong Vuon Bac

• Scale: hướng đẫn tỉ lệ cho block hoặc bạn dạng vẽ được chèn. Giả dụ nhập quý hiếm tỉ lệ X, Y và Z âm thì các block hoặc file phiên bản vẽ được chèn đã đối xứng qua trục.

º Specify On-Screen hướng dẫn và chỉ định tỉ lệ chèn bằng các dòng nhắc

º Specify insertion point or : Chọn các lựa chọn

∗ X, Y, Z tỉ trọng chèn theo phương X, Y, X

∗ Scale tỉ lệ chèn theo các phương X, Y cùng Z tương tự nhau.

∗ PScale chọn lọc này chất nhận được xem trước hình hình ảnh block trên screen trước lúc chèn.

Khi nhập PS xuất hiện thêm các cái nhắc sau:

∗ Specify preview scale factor for XYZ axes: Nhập tỉ lệ xem trước

∗ Specify insertion point: chọn điểm chèn

∗ Enter X scale factor, specify opposite corner, or : Nhập tỉ trọng theo phương X

∗ PX, PY, PZ chọn lựa này được cho phép xem trước hình ảnh block trên màn hình trước khi chèn. Uniform Scale tỉ lệ thành phần chèn X, Y, Z như là nhau, lúc ấy chỉ nhập một giá trị tỉ lệ X.

• Rotation: hướng dẫn và chỉ định góc quay mang đến block được chèn.

º Angle: Nhập quý giá góc tảo trực tiếp vμo vỏ hộp thoại Insert

º Specify On-Screen: chỉ định góc quay bằng các dòng nhắc

• Explode: Phá vỡ vạc các đối tượng người sử dụng của block sau khi chèn. Khi ấy ta chỉ việc nhập tỉ lệ X (vì X, Y và Z bởi nhau). Các đối tượng người tiêu dùng thành phần của block vẽ bên trên lớp 0 thì sẽ nằm trên lớp này. Các đối tượng được gán BYBLOCK sẽ có màu trắng. Đối tượng có dạng đường gán là BYBLOCK thì sẽ có được dạng con đường CONTINUOUS.

Lệnh –Insert: Khi tiến hành lệnh –Insert sẽ xuất hiện thêm các loại nhắc được cho phép ta chèn block hoặc file bản vẽ vào bạn dạng vẽ hiện hành như các phiên bản trước đó.Command : – Insert ↵

• Enter block name or : GHE↵ Nhập tên block

• Specify insertion point or : Định điểm chèn block

• Enter X scale factor, specify opposite corner or : Nhập thông số tỉ lệ theo phương X

• Enter Y scale factor : Nhập thông số tỉ lệ theo phương Y

• Specify rotation angle : Nhập góc quay

Nếu tạo chiếc nhắc “Enter block name ” ta nhập ? đã liệt kê danh sách các block tất cả trong phiên bản vẽ.Nếu tạo cái nhắc “Enter block name ” ta nhập dấu vấp ngã (~) thì vẫn hiển thị vỏ hộp thoại Select Drawing File