Tin tức kế toán: lý giải lập bảng cân đối tài khoản theo thông bốn 133. Phương pháp lập bảng cân đối tài khoản, tính cân nặng đối, giải pháp kiểm tra tính cân đối của bảng cân đối tài khoản, mẫu mã bảng cân đối tài khoản….

Bạn đang xem: Cách làm bảng cân đối tài khoản

Mục đích của bảng cân đối thông tin tài khoản là gì?

Bảng bằng phẳng tài khoản phản ảnh tổng quát thực trạng tăng bớt và hiện bao gồm về tài sản và nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu năm mới đến thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Số liệu trên Bảng cân đối tài khoản là căn cứ để kiểm tra câu hỏi ghi chép bên trên sổ kế toán tổng hợp. Đồng thời đối chiếu và kiểm soát điều hành số liệu ghi trên báo cáo tài thiết yếu và sẽ phải gửi cố nhiên BCTC mang đến cơ quan lại thuế.

Sau trên đây Kế Toán tp hà nội sẽ Hướng dẫn lập bảng phẳng phiu tài khoản theo thông tứ 133 mẫu F01-DNN.

*

Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản theo thông bốn 133 _ chủng loại F01-DNN.

Tải chủng loại F01-DNN: TẠI ĐÂY >>.

Hướng dẫn lập bảng bằng phẳng tài khoản theo thông tư 133.

1. Căn cứ lập Bảng bằng phẳng tài khoản.

Bảng bằng vận tài khoản được lập dựa trên:

– Sổ Cái.

– Bảng bằng vận tài khoản kỳ trước.

2. Phương thức lập Bảng bằng phẳng tài khoản.

* trước lúc lập Bảng phẳng phiu tài khoản.

– Phải hoàn thành việc ghi sổ kế toán cụ thể và sổ kế toán tài chính tổng hợp.

– Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các sổ có liên quan.

* Số liệu ghi vào Bảng bằng vận tài khoản chia thành 2 loại.

– một số loại số liệu bội nghịch ánh số dư các tài khoản tại thời khắc đầu kỳ (Cột 1,2- Số dư đầu năm), tại thời điểm cuối kỳ (cột 5, 6 Số dư cuối năm).

Trong đó:

những tài khoản tất cả số dư Nợ được đề đạt vào cột “Nợ”.

Xem thêm: Xem Phim Hoạt Hình Công Chúa Tóc Dài Phần 2, Người Đẹp Tóc Mây

những tài khoản tất cả số dư đã có được phản ánh vào cột “Có”.

– nhiều loại số liệu phản ánh số vạc sinh của những tài khoản từ trên đầu kỳ mang lại ngày cuối kỳ báo cáo (cột 3, 4 Số phát sinh trong tháng).

Trong đó:

Tổng số gây ra “Nợ” của các tài khoản được đề đạt vào cột “Nợ”.

Tổng số tạo nên “Có” được phản ảnh vào cột “Có”của từng tài khoản.

+ Cột A, B.

Ghi số hiệu tài khoản, tên thông tin tài khoản của toàn bộ các tài khoản cấp 1 mà đơn vị đang áp dụng và một vài Tài khoản cung cấp 2 cần phân tích.

+ Cột 1, 2 –Số dư đầu kỳ”.

Phản ánh số dư ngày vào đầu tháng của tháng đầu năm mới (Số dư đầu năm báo cáo).Số liệu để ghi vào những cột này được địa thế căn cứ vào: dòng Số dư thời điểm đầu tháng của tháng đầu năm mới trên Sổ Cái. Hoặc căn cứ vào phần “Số dư cuối năm” của Bảng phẳng phiu tài khoản năm trước.

+ Cột 3, 4 – “Số tạo ra trong kỳ”.

Phản ánh tổng số phát sinh Nợ và tổng số gây ra Có của những tài khoản trong thời điểm báo cáo.Số liệu ghi vào phần này được căn cứ vào dòng “Cộng tạo nên lũy kế từ trên đầu năm” của từng tài khoản tương xứng trên Sổ Cái.

+ Cột 5, 6“Số dư cuối kỳ”.

Phản ánh số dư ngày sau cùng của năm báo cáo.Số liệu nhằm ghi vào phần này được căn cứ vào số dư cuối tháng của mon cuối năm báo cáo trên Sổ cái hoặc được xem căn cứ vào các cột số dư đầu năm (cột 1, 2), số phạt sinh trong những năm (cột 3, 4) trên Bảng phẳng phiu tài khoản năm này.Số liệu sinh sống cột 5, 6 được dùng để làm lập Bảng phẳng phiu tài khoản năm sau.

* sau thời điểm ghi đủ các số liệu có liên quan đến những tài khoản.

 Phải thực hiện tổng cùng Bảng phẳng phiu tài khoản.

*

Quy định phổ biến về report tài bao gồm theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

*


? chăm trang kế toán: www.holywar.vn

? Hoặc tổng đài giải đáp của kế toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: