Kế toán là sự kết hợp của tương đối nhiều hàm khác nhau. Mặc dù nhiên, để có thể kết hợp những hàm hiệu quả, bạn phải hiểu bản chất của từng hàm cơ bản.

Bạn đang xem: Các hàm logic trong excel

Bài viết dưới đây, lực lượng giảng viên của kế toán tài chính Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn các hàm ngắn gọn xúc tích cơ bản trong Excel.


*

1. Hàm And

Ý nghĩa: Hàm And được sử dụng khi muốn kết hợp nhiều đk với nhau; hàm and trả về cực hiếm “TRUE” nếu tất cả các điều kiện là đúng, hàm & trả về quý giá “FALSE” nếu những điều khiếu nại là sai.Cách sử dụng: Hàm & thường được dùng với hàm IF để tính tổng vừa lòng nhiều điều kiện.Cấu trúc: =And(, , ...)Bạn hoàn toàn có thể dùng hàm AND() bất kể chỗ nào chúng ta muốn, dẫu vậy thường thì hàm AND() hay được sử dụng chung cùng với hàm IF().

Trong đó: logical: là các biểu thức sẽ tiến hành xét coi đúng (TRUE) hay sai (FALSE)

Ví dụ: phê chuẩn tên cùng giới tính của học tập viên coi đúng hay sai

Với phương pháp ở C6:= AND(A6="Nguyễn Văn Đạt",B6="Nam")

Nếu đúng thì công dụng sẽ trả về là TRUE

 

*

Ví dụ:=IF(AND(B2 > 0, C2 > 0), "1000", "No bonus")Nếu quý giá ở B2 và ở C2 lớn hơn 0, thì (thưởng) 1.000, còn nếu chỉ việc một vào 2 ô B2 hoặc C2 nhỏ hơn 0, thì không thưởng chi cả.=FALSE(): hoàn toàn có thể nhập trực tiếp FALSE vào vào công thức, Excel đang hiểu đó là một biểu thức có mức giá trị FALSE nhưng mà không phải dùng cho cú pháp của hàm này học tập kế toán ở đâu tốt

2. Hàm Or

Ý nghĩa: Or có nghĩa là hoặc, hàm or được thực hiện khi người dùng muốn tổng hợp các dữ liệu thỏa mãn nhu cầu ít nhất 1 trong các các đk đã có; nếu một trong các các đk là đúng hàm or đang trả về quý giá “TRUE”; nếu toàn bộ các đk là sai, hàm OR trả về quý giá “FALSE”Cách sử dụng: Hàm Or thường được dùng với hàm IF nhằm tính tổng của các giá trị thỏa mãn nhu cầu một trong số các điều kiện.Cấu trúc: =Or(, , ...)

Trong đó: logical: là hầu hết biểu thức sẽ được xét coi đúng (TRUE) xuất xắc sai (FALSE)

Ví dụ:=IF(OR(B2 > 0, C2 > 0), "1000", "No bonus")Nếu quý giá ở B2 hoặc ở C2 lớn hơn 0 (tức là chỉ việc 1 vào 2 ô lớn hơn 0), thì (thưởng) 1.000, còn nếu cả 2 ô B2 hoặc C2 đều nhỏ hơn 0, thì không thưởng đưa ra cả.=TRUE(): rất có thể nhập trực tiếp TRUE vào trong công thức, Excel đang hiểu đó là một trong những biểu thức có mức giá trị TRUE mà không yêu cầu dùng mang lại cú pháp của hàm nàyBỏ qua đều ô bị lỗi lúc chạy công thức

3. Hàm NOT

Ý nghĩa: dùng để đảo ngược giá trị của đối số nhập vào. Nếu như đối số mang lại giá trịTRUE nó đang trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE, nó đã trả về TRUECấu trúc: =NOT(logical)

Trong đó: Logical: giá trị hoặc một biểu thức cho giá trị là TRUE hoặc FALSE.

Xem thêm: Bài Hát Nga Trong Phim Tình Khúc Bạch Dương ', Mv Nhạc Phim Tình Khúc Bạch Dương

4. Hàm IF

=IF (logical_test, value_if_true, value_if_false) : dùng để làm kiểm tra điều kiện theo quý hiếm và công thứcCú pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, quý hiếm 2) Nếu đk đúng thì hàm trả về quý giá 1, trái lại hàm nhận giá trị 2

(Lập luận: "Nếu tôi đúng thì làm cho tôi loại này, nếu như tôi sai thì khiến cho tôi cái kia".. Chắc rằng trong chúng ta người nào cũng hiểu.)

Cú pháp đơn giản và dễ dàng nhất

Cú pháp: IF(logical_test, value_is_true)logical_test: Một biểu thức sẽ tiến hành xét xem đúng (TRUE) xuất xắc sai (FALSE)value_is_true: giá trị trả về khi biểu thức logical_test được đánh giá là đúng (TRUE)

Ví dụ:=IF(A1 >= 1000, "It"s big!")Nghĩa là, nếu giá trị ở A1 to hơn hoặc bằng 1000, thì kết quả nhận được đang là "It"s big!", còn không, ví như A1 nhỏ hơn 1000, kết quả sẽ là FALSE.

Những hàm IF lồng nhau

Trong cuộc sống đời thường đời thường, bao gồm mấy ai dễ dàng dàng gật đầu đồng ý chuyện "một mẫu nếu", nên không những bạn.Chúng ta thường sẽ dùng kiểu, nếu... Rồi nhưng lại mà nếu... đôi lúc kéo dài mang lại vô tận! học kế toán ngơi nghỉ đâu tốt tphcm

Trong Excel cũng vậy, đưa sử, bọn họ xếp các loại học tập, ví như điểm trung bình (ĐTB) lớn hơn 9 thì giỏi, vậy ĐTB nhỏ dại hơn 9 thì dở? Chưa, ĐTB nhỏ tuổi hơn 9 nhưng lớn hơn 7 thì khá mẫu đã, rồi ĐTB nhỏ hơn 7 nhưng không bị điểm 5 thì trung bình, chỉ khi nào ĐTB nhỏ hơn 4 thì mới có thể gọi là dở.

Khi đó, họ sẽ dùng phần đa hàm IF() lồng nhau, IF() này phía bên trong IF() kia. Cũng có thể ghép thêm nhiều điều kiện khác vào nữa.

Tags: Các hàm xúc tích và ngắn gọn cơ bản, hàm xor vào excel, hàm ngắn gọn xúc tích trong excel là gì, những hàm trong excel, hàm if vào excel, hàm ngắn gọn xúc tích là gì, các phép toán luận lý vào excel,...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào sản xuất các khóa học kế toán Excel cùng làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt duy nhất thị trường

 (Được huấn luyện và giảng dạy và tiến hành bởi 100% những kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)