Bài viết dưới đâyBizfly Cloudsẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết về sử dụng nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel.

Đang xem: Các hàm cơ sở dữ liệu trong excel

Cú pháp chung của nhóm hàm cơ sở dữ liệu:

=Tên_hàm(database,field,criteria)

Trong đó:

Database: địa chỉ vùng cơ sở dữ liệu.Field: cột cần tính trong vùng cơ sở dữ liệu, có thể sử dụng tên cột hoặc số thứ tự cột trong database.Criteria: địa chỉ vùng tiêu chuẩn.

Cho bảng kết quả học tập của sinh viên như sau:

*

Cơ sở dữ liệu minh họa cho các hàm cơ sở dữ liệu

1. Hàm DAVERAGE

Cú pháp: DAVERAGE(database, field, criteria)Chức năng: Tính trung bình cộng các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Tính trung bình cộng của các sinh viên có kết quả >=5.Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: = DAVERAGE(A1:H17, H1, A19:A20) kết quả là 7.3.

2. Hàm DCOUNT

Cú pháp: DCOUNT(database, field, criteria)Chức năng: Đếm các ô chứa giá trị số trong cột (field) của của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Cho biết số sinh viên nữ có kết quả đạt (>=5).Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DCOUNT(A1:H17, H1, A23:B24) -> kết quả là 3.

Xem thêm: Tuyển Chọn Những Bài Hát Karaoke Bolero Hay Nhất Mọi Thời Đại

3. Hàm DCOUNTA

Ví dụ: =DCOUNTA(A1:H17, H1, A23:B24) -> kết quả là 0.Chức năng: Đếm các ô không rỗng trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Cú pháp: DCOUNTA(database, field, criteria)

4. Hàm DGET

Cú pháp: DGET(database, field, criteria)Cú pháp: Trích ra một giá trị trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Cho biết tên sinh viên nữ có kết quả >=8Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DGET(A1:H17, C1, A28:B29) ->kết quả là “Thùy”.

5. Hàm DMAX

Cú pháp: DMAX(database, field, criteria)Chức năng: Trả về giá trị số lớn nhất trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Cho biết điểm kết quả cao nhất của sinh viên“Nam” học ngành “Truyền thông và mạng máy tính”.Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DMAX(A1:H17,H1, A33:B34) -> kết quả là 7.9.

6. Hàm DMIN

Cú pháp: DMIN(database, field, criteria)Chức năng: Trả về trị số nhỏ nhất trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Cho biết điểm kết quả thấp nhất của sinh viên nữ học ngành Kế toán – Kiểm toánLập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DMIN(A1:H17, H1, A37:B38) kết quả là 3.8.

7. Hàm DPRODUCT

Cú pháp: DPRODUCT(database, field, criteria)Chức năng: Trả về tích các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Cho vùng dữ liệu

*

Yêu cầu: tính tích các giá trị Thực hiện: Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DPRODUCT(A1:B6, B1, A9:B10) kết quả là 162,000,000.

Xem thêm: Top 25 Kiểu Tóc Ngắn Phù Hợp Với Mặt Dài Và Gầy, Gợi Ý Những Kiểu Tóc Ngắn Cho Mặt Dài Và Gầy

8. Hàm DSUM

Cú pháp: DSUM (database, field, criteria)Chức năng: Trả về tổng các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: Cho bảng doanh số từng mặt hàng đã bán trong quý 1.

*

Yêu cầu: Cho biết doanh số bán được trong tháng 2 của mặt hàng máy lạnh và máy giặt của hãng LG.Thực hiện: Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *