Giúp khóa sổ kỳ kế toán sau khoản thời gian chốt số liệu để không làm biến hóa số liệu sẽ chốt. Đồng thời, hoàn toàn có thể bỏ khóa sổ kỳ kế toán tài chính để kiểm soát và điều chỉnh lại tài liệu khi cần.

Bạn đang xem: Bỏ khóa sổ trên misa


2. Những trường phù hợp nghiệp vụ

2.1. Khóa sổ kỳ kế toán
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Khóa sổ kỳ kế toán. (hoặc vào thực đơn Nghiệp vụTổng hợpKhóa sổ kỳ kế toán).2. Trên mục Chọn ngày khóa sổ mới: nhập ngày muốn thực hiện khóa sổ (sau lúc khóa sổ, sẽ không còn thể thêm, sửa, xóa các chứng từ bỏ được hạch toán trong thời gian từ ngày khóa sổ bắt đầu trở về trước).3. Trường hợp đối chọi vị có tương đối nhiều chi nhánh:Tổng công ty rất có thể khóa sổ của chi nhánh phụ thuộc bằng phương pháp tích chọn chi nhánh muốn khóa sổ trong danh sách (khi đó đưa ra nhánh phụ thuộc vào sẽ không thể vứt khóa sổ để sửa triệu chứng từ của chi nhánh được).

4. Với dữ liệu có Thủ kho, Thủ quỹ gia nhập vào hệ thống, có thể thực hiện hòa bình việc khóa sổ kế toán, sổ kho và sổ quỹ.

Để khóa sổ kho: tích lựa chọn Khóa sổ thủ kho.Để khóa sổ quỹ: tích lựa chọn Khóa sổ thủ quỹ.

*

5. Nhận Thực hiện. Lịch trình sẽ tiến hành khóa sổ kỳ kế toán.6. Trường đúng theo trong kỳ khóa sổ có chứng từ không được ghi sổ, chương trình sẽ mở ra thông báo:

*

7. Nhấn Yes, công tác sẽ liệt kê danh sách các chứng từ chưa được ghi sổ.8. Tại cột Cách xử lý: chọn phương pháp xử lý hội chứng từ không được ghi sổ.

*

9. Dấn Xử lý. Công tác sẽ auto xử lý những chứng từ chưa được ghi sổ theo cách thực hiện đã lựa chọn và hiển thị tác dụng xử lý.

Xem thêm: Cách Tạo Layout Trong Photoshop, Cách Sử Dụng Và Quản Lý Layer Photoshop

Trường hợp cách xử trí thành công, nhấn Kết thúc chương trình sẽ thực hiện khóa sổ kỳ kế toán.Trường hợp giải pháp xử lý không thành công, đề xuất kiểm tra lại nguyên nhân và xử lý những chứng từ không ghi sổ này lịch trình mới có thể khóa sổ kỳ kế toán. (Có thể bấm vào Số bệnh từ để mở chứng từ cội lên xem và chỉnh sửa)

*

Lưu ý:

Đối với dữ liệu có 2 sổ tài chính và quản trị, lúc đang thao tác làm việc trên sổ nào, chương trình có thể chấp nhận được khóa riêng rẽ sổ đó.Chương trình auto cập nhật ngày khóa sổ thứ trạm, khi sever khóa sổ. Tất cả các thiết bị trạm ko thể thực hiện Sửa/Xóa dữ liệu đã chốt.

2.2. Vứt khóa sổ kỳ kế toán
1. Vào menu Nghiệp vụTổng hợpBỏ khóa sổ kỳ kế toán.2. Trên mục Đặt ngày khóa sổ về ngày: chọn ngày khóa sổ mới (trước ngày khóa sổ hiện nay thời).

*

3. Nhấn Thực hiện. Lúc đó, dữ liệu tính từ ngày khóa sổ mới tới ngày khóa sổ hiện nay thời sẽ tiến hành bỏ khóa sổ.Lưu ý: Đối với dữ liệu có 2 sổ tài chính và cai quản trị, khi đang thao tác làm việc trên sổ nào, chương trình cho phép bỏ khóa riêng mang lại sổ đó.