Với nội dung bài viết hôm nay, Vietop vẫn cùng các bạn ôn tập lại về câu thụ động của Thì tương lai đơn (Future Simple Passive) qua phần tổng quan cũng như các bài tập câu bị động thì tương lai đối kháng nhỏ dưới đây. Hãy cùng bước đầu nhé!


*

Tổng quan tiền về kết cấu bị hễ của Thì tương lai đơn

Định nghĩa câu bị động

Câu thụ động (Passive Voice) là câu được dùng để làm nhấn mạnh đối tượng người tiêu dùng chịu tác động ảnh hưởng của hành động, chứ chưa hẳn chủ thể thực hiện hành động đó.

Bạn đang xem: Bị động thì tương lai

Thì của câu bị động phải tuân theo thì vào câu chủ động.

Cấu trúc

Cấu trúc tiêu cực của Thì tương lai 1-1 (Future Simple Passive) như sau:

ThểCâu nhà độngCâu bị động
Khẳng địnhS + will + V + OS + will + be + VpII + (by O)
Phủ địnhS + won’t/ will not + V + OS + won’t/ will not + be + VpII + (by O)
Nghi vấnWill + S + V + O?Will + S + be + VpII + (by O)?

Chú ý: will = ‘ll (trừ câu vấn đáp Yes) với will not = won’t

E.g.: I will send this letter tomorrow. (Tôi đã gửi bức thư này vào trong ngày mai.)

⇒ This letter will be sent tomorrow.

Jane won’t buy a new computer. (Jane sẽ sở hữu không một laptop mới.)

⇒ A new computer won’t be bought by Jane.

Will you keep this cat? (Bạn sẽ giữ con mèo này chứ?)

Will this cát be kept?


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


phấn kích nhập tên của công ty
Số điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không nên
Đặt hứa hẹn

Bài tập câu bị động thì tương lai đơn


*

Bài 1: Rewrite the sentences in passive voice

Anna will buy new shoes.Her boyfriend will install it.Millions of people will visit the museum.Our boss khủng will sign the contract.You will not vị it.They will not show the new film.He won’t see Sue.They will not ask him.Will the company employ a new worker?Will the plumber repair the shower?

Bài 2: Rewrite the sentences and questions in the Future Simple Passive

Henry will drive Charlie home.We will not send the tickets.The bus driver will take the tourists to the hotel.Will Oliver cancel the meeting?I will answer the questions later.Ella will not print invitation cards.We will play frisbee in the park.Will she mở cửa the conference?The mayor will not close the hospital.The doctor will examine the patient.

Bài 3: Rewrite the sentences using Future Simple Passive

We will fix the roof tomorrow.They will mở cửa a restaurant next year.Kevin will cut the grass on the weekends.The postman will deliver our package on Monday.We will invite two hundred people to lớn our wedding.James will cover all your expenses.I will send these flowers lớn Emma.The children will clean the room in the evening.Our company will rent a bigger office.I will keep your letter.

Xem thêm: Phim Hoạt Hình Về Thần Thoại Hy Lạp, Phim Hoạt Hình Thần Thoại Hy Lạp Htv7

Bài 4: Rewrite passive sentences in Future Simple

Somebody will clean the windows.Somebody will meet you at the airport.Somebody will process your application.Somebody will find your glasses.Somebody will bring food.Somebody will help you.Somebody will steal that bicycle.Somebody will take your order.Somebody will write a new book.Somebody will build a stadium.

Bài 5: Write passive sentences in Future Simple

the exhibition / visitthe windows / cleanthe message / readthe thief / arrestthe photo / takethese songs / singthe sign / see / nota dictionary / use / notcredit cards / accept / notthe ring / find / not

Đáp án

Bài 1

New shoes will be bought by Anna.It will be installed by her boyfriend.The museum will be visited by millions of people.The contract will be signed by our boss.It will not be done by you.The new film will not be shown by them.Sue will not be seen by him.He will not be asked by them.Will a new worker be employed by the company?Will the shower be repaired by the plumber?

Bài 2

Charlie will be driven home.The tickets will not be sent.The tourists will be taken lớn the hotel.Will the meeting be cancelled?The questions will be answered later.Invitation cards will not be printed.Frisbee will be played in the park.Will the conference be opened?The hospital will not be closed.The patient will be examined.

Bài 3

The roof will be fixed tomorrow.A restaurant will be opened next year.The grass will be cut on the weekends.Our package will be delivered on Monday.Two hundred people will be invited khổng lồ our wedding.All your expenses will be covered by James.These flowers will be sent khổng lồ Emma.The room will be cleaned in the evening.A bigger office will be rented by our company.I will keep your letter.

Bài 4

The windows will be cleanedYou will be met at the airport.Your application will be processed.Your glasses will be found.Food will be brought.You will be helped.That bicycle will be stolen.Your order will be taken.A new book will be written.A stadium will be built.

Bài 5

The exhibition will be visited.The windows will be cleaned.The message will be read.The thief will be arrested.The photo will be taken.These songs will be sung.The sign will not be seen.A dictionary will not be used.Credit cards will not be accepted.The ring will not be found.

Hy vọng sau thời điểm ôn lại kỹ năng và kiến thức cũng như xong các bài bác tập câu bị động thì tương lai đơn, Luyện thi IELTS Vietop đang giúp chúng ta nắm vững hơn về phong thái sử dụng kết cấu ngữ pháp trong giờ đồng hồ Anh. Chúc các bạn học thật tốt và hãy mong chờ những nội dung bài viết tiếp theo từ bọn chúng mình nhé!