Câu bị động (passive voice) là một trong trong những kết cấu ngữ pháp thịnh hành và dễ sử dụng trong giờ Anh. Nếu các bạn nắm vững kỹ năng và kiến thức câu bị động, các bạn sẽ cải thiện được tiếng Anh giao tiếp, tạo nền tảng để học IELTS hoặc TOEIC. Trong bài viết hôm nay, holywar.vn English sẽ chia sẻ với các bạn về cấu trúc, giải pháp dùng cũng giống như cách tránh đông đảo lỗi thường gặp gỡ về Câu bị động (Passive voice).

Bạn đang xem: Bị động dạng câu hỏi

*
1. Câu thụ động (Passive Voice) được hiểu như thế nào?
I. Định nghĩa câu tiêu cực (Passive voice)

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà chủ ngữ là người hay đồ gia dụng chịu ảnh hưởng của hành động, được sử dụng để nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành vi đó. Thì của câu bị động phải tuân theo thì của câu chủ động.

Công thức thể bị động: tobe + V3 / V_ed

Ví dụ: 

A dog bit my son. → My son was bitten by a dog.(Con chó cắn con trai tôi. → nam nhi tôi bị nhỏ chó cắn)

Đối với thể bị động, công ty ngữ vào câu là người, trang bị nhận hành động hoặc chịu ảnh hưởng của hành động. 

2. Mục đích sử dụng của câu bị động (Passive Voice)

Câu bị động trong tiếng Anh được thực hiện với mục tiêu nhấn mạnh mẽ vào hành động xảy ra và đối tượng người dùng chịu tác động ảnh hưởng của hành động đó. Ngược lại, đối tượng người sử dụng hay tác nhân triển khai hành động từ bây giờ chưa được xác định rõ hoặc ko còn đặc biệt và vì vậy hoàn toàn có thể bị lược bỏ.

Ví dụ:

My motobike was stolen last night.(Chiếc xe cộ máy của tôi bị tiến công cắp vào buổi tối hôm qua)

Trong câu trên, vấn đề chiếc xe bị ăn cắp được dìm mạnh, còn đối tượng đánh cắp nó là ai thì không rõ hoặc ko quan trọng.

Ở thể bị động, đụng từ (V) luôn được đem đến ở dạng phân từ bỏ 2 (quá khứ phân từ), động từ tobe được chia theo thì của động từ chính ở câu chủ động.

*

II. Kết cấu câu tiêu cực (Passive voice)

Nhìn chung, việc thay đổi thể câu từ dữ thế chủ động sang bị động hoàn toàn có thể được tiến hành qua công việc sau:

Bước 1: khẳng định các thành phần tân ngữ (O) trong câu và đem đến đầu quản lý ngữ (S)Bước 2: khẳng định thì (tense) của câu trải qua dạng thức của đụng từ bao gồm (V)Bước 3: chuyển đổi động từ bỏ về dạng bị động “tobe + p.p” theo thì của câu gốcBước 4: thay đổi chủ ngữ (O) trong câu chủ động thành tân ngữ, đưa về cuối câu cùng thêm “by” phía trước.

Bạn đã xem nội dung bài viết : Cấu trúc các dạng câu bị động (Passive Voice)

Câu bị động là một trong những điểm ngữ pháp khó trong tiếng anh, đặc biệt có rất nhiều trường hợp khác nhau. Để có thể nắm rõ được không có cách nào khác là làm bài tập thật nhiều.

Vì thế sau khi tham khảo bài viết, mình khuyến khích các bạn tìm nhiều bài tập hơn để thực hành bên trên mạng hoặc qua sách. Có rất nhiều sách có thể giúp bạn như Basic English Grammar for Dummies, Understanding và Using English Grammar, English Grammar In Use, Longman English Grammar Practice, Oxford English Grammar. 

Những quyển sách học ngữ pháp giỏi nhất mọi thời đại này dành cho cả cơ bản và nâng cấp vì thế tùy theo trình độ mà bạn chọn, ko chỉ giúp bạn hiểu hơn về câu bị động mà còn tất cả các điểm ngữ pháp trong tiếng anh. Và còn nếu trù trừ không biết bắt buộc chọn quyển nào bạn nên tìm đến những trang web chia sẻ Ebook tiếng anh như Tài liệu IELTS để tham khảo trước rồi hãy quyết định có cài đặt sách học ko nhé.


1. Chuyển lịch sự câu thụ động (Passive Voice) trong các thì hiện nay tại

Thì (Tense)Chủ động (Active)Bị rượu cồn (Passive voice)
Hiện tại đơnS + V + O

My brother often collects stamps.(Anh tôi thường sưu tầm những bé tem)

→ S + be + V3 (+ by Sb/O)

Stamps are often collected by my brother.(Các bé tem thường xuyên được sưu tầm vì anh tôi)

Hiện tại tiếp diễnS + am/ is/are + V_ing + O

She is drawing a picture.(Cô ấy đang vẽ một bức tranh.)

→ S + am/ is/are + being + V3 (+ by Sb/O)

A picture is being drawn by her.(Một tranh ảnh đang được vẽ vì cô ấy.)

Hiện tại hoàn thànhS + have/has + V3 + O

They have built this house for 3 years.(Họ đang xây dựng nơi ở này được 3 năm.)

→ S + have/has + been + V3 (+ by Sb/ O)

This house has been built for 3 years by them.(Ngôi công ty này đã được xây dựng được 3 năm vày họ.)

2. Chuyển sang câu thụ động (Passive Voice) vào các thì quá khứ

Thì (Tense)Chủ cồn (Active)Bị rượu cồn (Passive voice)
Quá khứ đơnS + V_ed + O

She cooked this dish yesterday.(Hôm qua cô ấy đã nấu món ăn uống này.)

→ S + was/ were + V3 (+ by Sb/O)

This dish was cooked yesterday by her.(Món ăn uống này sẽ được nấu ngày hôm qua bởi cô ấy.)

Quá khứ tiếp diễnS + was/ were + V_ing + O

Yesterday morning she was cutting the grass.(Sáng ngày qua cô ấy giảm cỏ)

→ S + was/ were + being + V3 (+ by Sb/O)

The grass was being cut by her yesterday morning.(Sáng ngày qua cỏ được cắt vày cô ấy)

Quá khứ hoàn thànhS + had + V3 + O

I had done all of my homework by 8PM yesterday.(Tôi đã hoàn thành tất cả các bài xích tập về nhà của bản thân trước 8h về tối hôm qua.)

→ S + had + been + V3 (+ by Sb/O)

All of my homework had been done by me by 8PM yesterday.(Tất cả bài xích tập về nhà của tôi đã được hoàn thành trước 8h buổi tối hôm qua.)

3. Chuyển sang câu tiêu cực (Passive Voice) trong các thì tương lai 

Thì (Tense)Chủ cồn (Active)Bị rượu cồn (Passive voice)
Tương lai đơnS + will V + O

I will feed the dogs.(Tôi vẫn cho bé chó ăn)

→ S + will be + V3 (+ by Sb/O)

The dogs will be fed.

Xem thêm: Bài Hát Trong Phim Khách Sạn Huyền Bí 2,3) Hotel Transylvania Việt Sub

(Con chó đang được tôi mang đến ăn)
Tương lai gầnS + is/ am/ are going lớn + V inf + O

We are going to lớn hold a tiệc ngọt this year.(Chúng tôi định sẽ tổ chức một bữa tiệc trong năm nay.)

→ S + is/ am/ are going to BE + V inf (by O)

A party is going lớn be held this year by us.(Một buổi tiệc sẽ được tổ chức trong trong năm này bởi bọn chúng tôi.)

Tương lai tiếp diễnS + will be + V_ing + O

I will be washing dishes this time tomorrow.(Ngày mai tôi đã rửa chén)

→ S + will be + being + V3 (+ by Sb/O)

Dishes will be being washed by me this time tomorrow.(Ngày mai bát sẽ được tôi rửa)

Tương lai hoàn thànhS + will have + V3 + O

They will have completed the task by the over of January.(Họ đã hoàn thành bài xích tập vào vào cuối tháng 1)

→ S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O)

The task will have been completed by the end of January.(Bài tập vẫn được chúng ta hoàn thành vào cuối tháng 1)

4. Câu tiêu cực (Passive Voice) với động từ khiếm khuyết

Riêng với cồn từ khuyết thiếu, bí quyết của câu bị động có sự khác hoàn toàn một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)

Ví dụ:

Children should not eat too much fast food.(Trẻ em không yêu cầu ăn quá nhiều thức ăn nhanh.)

Fast food should not be eaten too much by children. (Thức ăn uống nhanh không bắt buộc được ăn rất nhiều bởi con trẻ em.)

Ngoài ra, so với một số đụng từ cơ mà theo tiếp nối là 1 đụng từ hỗ trợ khác nghỉ ngơi dạng thức “To V” hoặc “V-ing”, khi đem đến thể bị động sẽ tiến hành chia lần lượt là “to be V3/PP” với “being V3/ PP

Câu nhà độngCâu bị độngCâu chủ độngCâu bị động
Want to_VWant khổng lồ be p.pAvoid V-ingAvoid being pp
Need to_VNeed to lớn be p.pPrevent … from V-ingPrevent … from being pp
Ví dụ:

I want lớn be taken care of by my mom.(Tôi muốn được mẹ chăm sóc)

This oto needs to lớn be repaired.(Chiếc xe hơi này cần phải sửa chữa)

Ví dụ:

She avoid being complained by customers.(Cô ấy tránh vấn đề bị phàn nàn do khách hàng)

The government should prevent animals from being killed(Chính phủ buộc phải ngăn cản việc động vật hoang dã bị giết)

III. Các dạng câu bị động (Passive voice)

1. Câu bị động với các động từ có 2 tân ngữ như: give, lend, send, show, buy, make, get,… thì ta sẽ có 2 câu bị động

Ví dụ:

He sends his relative a letter.→ His relative was sent a letter.→ A letter was sent to his relative

2. Câu bị động bao gồm động từ tường thuật

Động từ tường thuật: assume, think, consider, know, believe, say, suppose, suspect, rumour, declare, feel, find, know, report,…

S: nhà ngữ – S’: công ty ngữ bị động

O: Tân ngữ – O’: Tân ngữ bị động

  S + V + that + S’ + V’ + O …

Cách 1: S + be + V_ed/V3 + khổng lồ V’

Cách 2: It + be + V_ed/V3 + that + S’ + V’

Ví dụ:

People say that Adam is very rich.→ Adam is said khổng lồ be very rich.→ It’s said that Adam is very rich.

3. Khi câu chủ động là câu nhờ vào vả với “have”, “get”, “make”…

S + have + Sb + V + O …

S + have O + V3/V_ed + (by Sb)

Ví dụ:

Marie has her daughter buy a cup of coffee.→ Marie has a cup of coffee bought by her daughter.

S + make … + Sb + V + O …

Sb + be + made + to V + O …

Ví dụ:

John makes the hairdresser cut his hair.→ His hair is made to cut by the hairdresser.

S + get + Sb + to V + O… 

→ S + get + O + to lớn be + V3/V_ed (by sb)

Ví dụ:

Julie gets her husband lớn clean the kitchen for her.→ Julie gets the kitchen cleaned by her husband.

4. Khi câu chủ động là thắc mắc Y/N question:

Do/does + S + V-infi + O …?

→ Am/ is/ are + S’ + V3/V_ed + (by O)?

Ví dụ:

Do you clean your classroom?→ Is your classroom cleaned (by you)?

Did + S + V-infi + O…?

→ Was/were + S’ + V3/V_ed + by + …?

Ví dụ:

Can you bring your workbook khổng lồ my desk?→ Can you workbook be brought to my desk?

Modal verbs + S + V-infi + O + …?

→ Modal verbs + S’ + be + V3/V_ed + by + O’?

Ví dụ:

Can you move the table?→ Can the table be moved?

Have/has/had + S + Ved/P2 + O + …?

→ Have/ has/ had + S’ + been + V3/V_ed + by + O’?

Ví dụ:

Has she done her homework?→ Has her homework been done (by her)?

5. Câu tiêu cực với các động trường đoản cú chỉ quan tiền điểm, chủ ý như: think, say, suppose, believe, consider, report…

Ví dụ:

People think she bought the flower in the opposite store.It is thought that she bought the flower in the opposite store.She is thought to have bought the flower in the opposite store.

6. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan tiền như: see, hear, watch, look, notice,…

Diễn tả hành động đang xảy ra bị 1 hành vi khác xen vào hoặc câu hỏi ai đó chứng kiến người khác làm những gì và chỉ thấy một trong những phần của hành động.

S + be + V3/V_ed + Sb + V_ing (nhìn/ xem/ nghe… ai đó đang làm gì)

Ví dụ:

He watched them playing basketball.→ They were watched playing basketball.

Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu mang đến cuối.

S + be + V3/V_ed + Sb + V (nhìn/ xem/ nghe… ai đó làm cho gì)

Ví dụ:

I heard her cry.→ She was heard to lớn cry.

7. Khi câu chủ động là câu mệnh lệnh

Khẳng định: V + OLet + O + be + V3/V_ed
Phủ định: Don’t + V + ODon’t let + O + be + V3/V_ed

Ví dụ:

Do the exercise!→ Let the exercise be done!

Don’t leave her alone!→ Don’t let her be left alone!

Trên đây là kiến thức bài học kinh nghiệm về Câu bị động (Passive voice) trong giờ Anh hi vọng sẽ giúp đỡ các chúng ta có thể học giờ đồng hồ Anh được kết quả hơn. Hi vọng sẽ giúp ích được không ít cho chúng ta về phương pháp dùng Câu bị đông (Passive voice) sao cho cân xứng với từng ngữ cảnh.