*

Bạn đang xem: Bài hát xa em kỷ niệm

Ngày ta yêu nhau mùa thu đến bao gồm lá thu rơi Đôi ta bước cùng cả nhà không nói năng chi Tim yêu đựng chan. Rồi thu trôi qua mùa đông trắng xóa tuyết bên trên cao Đôi ta đã xa nhau chừng câu nói yêu thương hiện nay đã xa rồi. ĐK Em yêu thương ơi, tình nầy dưng hết mang lại em với bao mặn nồng. Trong thâm tâm yêu riêng rẽ anh chỉ tất cả biết em, yêu thương em trọn đời. Em yêu thương ơi, tình dù chia cách với em, Anh xin một đời. Anh yêu em, anh xin yêu thương mãi chỉ em riêng rẽ em mà lại thôi. Nhớ rất nhiều lúc đắm đuối mặt nhau, em yêu ni xa rồi. Nhớ hầu như lúc quấn quýt mặt nhau, ni riêng anh lẻ loi. Về vào cô đơn ngày thu đến vẫn lá thu rơi Anh vẫn bước long dong trên lá thu xưa Tim đau xót xa. Giờ đồng hồ em chỗ đâu ngày đông giá rét gió giá quá thê lương Đâu đây gồm dư âm ánh mắt đôi môi hiện nay đã xa rồi.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 6 Bộ Phim Khám Phá Ai Cập Cổ Đại, Top 12 Bộ Phim Hay Nhất Về Ai Cập Cổ Đại

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.