" data-medium-file="https://holywar.vn.files.wordpress.com/2011/10/dinhtienhau.jpg?w=212" data-large-file="https://holywar.vn.files.wordpress.com/2011/10/dinhtienhau.jpg?w=212" src="https://holywar.vn.files.wordpress.com/2011/10/dinhtienhau.jpg?w=474" alt="" title="dinhtienhau" class="size-full wp-image-71063" srcset="https://holywar.vn.files.wordpress.com/2011/10/dinhtienhau.jpg 212w, https://holywar.vn.files.wordpress.com/2011/10/dinhtienhau.jpg?w=127 127w" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" />Nhạc sĩ Đinh Tiến HậuThuở đất nước thống duy nhất (1975), fan dân hai miền nam Bắc háo hức tìm hiểu về nhau sao bao năm chia cắt. Tìm hiểu về âm nhạc cũng là một cách để hiểu biết văn hóa. Tín đồ sống ở miền nam bộ như bản thân thuở kia nghe những bài “Cô gái vót chông”, “Tiếng bọn Ta Lư” thấy rất… kinh ngạc vì lối hát cao nghều và véo von nghe chẳng khác gì tiếng…Tàu