lúc này em đi miếu Hương cây cỏ còn mờ tương đối sương thuộc thầy me em vấn đầu soi gương Khăn nhỏ, đuôi gà cao Em đeo giải yếm đào Quần lãnh, áo the new Tay em cầm cái nón quai thao Chân em di song guốc cao cao Đường trải qua bến Dục Moi người ngắm nhìn em Thẹn thùng em không nói Em hiện thời mới tuổi mười lăm Em hãy còn bé bỏng lắm (chứ) mấy anh ơi Đường trải qua Đồng Vọng những người ngắm nhìn và thưởng thức em Thẹn thùng em không nói Nam tế bào A Di Đà Nam mô A Di Đà

Bạn đang xem: Bài hát em đi chùa hương


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Những Bài Hát Trữ Tình Hay Nhất Mọi Thời Đại Phần 1, Đỉnh Cao Giọng Ca Trữ Tình Hay Nhất Mọi Thời Đại

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.