Hạnh phúc chỗ nào sao lại trôi đi vượt mauƯớc ý muốn bên nhau chỉ cần đêm xưa gắng thôiNhiều cơ hội em mơ chân trời yêu thương gồm đôiEm mong đợi hoài em đi tìm kiếm hoàiChỉ thấy dối gian nhằm rồi reo bao trái ngangHãy nói đến em con phố mà em phải điĐể thấy yên ổn vui sẽ về bên cạnh em ngủ yêuCho em được cười mang đến em ấm ápYêu là yêu với yêu là yêu biết đâu tương lai là nước mắt thương đauYêu là yêu với yêu là yêu là bao tối trong em tan vỡ nátCon con đường em đề nghị đi là đâu hãy mang cho em và hãy nói cùng với emXin tình thương về phía trên ngủ yên để xóa không còn trong em muộn phiền./


Bạn đang xem: Bài hát cho em một con đường

Cho Em Một bé Đường

Hạnh phúc ở đâu sao lại trôi đi thừa mauƯớc hy vọng bên nhau chỉ cần đêm xưa chũm thôiNhiều dịp em mơ chân trời yêu thương tất cả đôiEm mong chờ hoài em đi tìm hoàiChỉ thấy dối gian nhằm rồi reo bao trái ngangHãy nói cho em con phố mà em nên điĐể thấy yên vui sẽ về bên em ngủ yêuCho em được cười cho em ấm ápYêu là yêu với yêu là yêu biết đâu mai sau là nước mắt thương đauYêu là yêu cùng yêu là yêu là bao tối trong em vỡ nátCon con đường em nên đi là đâu hãy mang đến em với hãy nói với emXin tình thương về trên đây ngủ yên để xóa không còn trong em muộn phiền./


*Em Biết

Vy Oanh

*
3.788.520


http://musicmd1fr.holywar.vn.net/bucket-image-holywar.vn/images/singer/20120119/0D5l6a6xc1wG9mEOFJwy59004a09a0966.jpg

phần đông Điều Mẹ chưa tính

Vy Oanh

*
2.791.142


Xem thêm: Tuyển Tập Các Bài Hát Chủ Đề Bản Thân, Dành Cho Trẻ Mầm Non_ Chủ Đề Bản Thân

http://musicmd1fr.holywar.vn.net/bucket-image-holywar.vn/images/singer/20120119/0D5l6a6xc1wG9mEOFJwy59004a09a0966.jpg
http://musicmd1fr.holywar.vn.net/bucket-image-holywar.vn/images/singer/20121023/218ef8290c32c89fed9d3cfa97f126526a60421e.jpg
http://musicmd1fr.holywar.vn.net/bucket-image-holywar.vn/images/singer/20120119/xdowLIfKGuRCKsbtaOcY5f5342747721b.JPG
http://musicmd1fr.holywar.vn.net/bucket-image-holywar.vn/images/singer/20140112/ND2NFzwN9zSTrQ7dNlrQ597ef13ab5a7f.jpg
http://musicmd1fr.holywar.vn.net/bucket-image-holywar.vn/images/singer/20140112/ND2NFzwN9zSTrQ7dNlrQ597ef13ab5a7f.jpg
http://musicmd1fr.holywar.vn.net/bucket-image-holywar.vn/images/singer/20120119/QqW7hKobMaHVjI395LhO590bead214eb0.jpg
http://musicmd1fr.holywar.vn.net/bucket-image-holywar.vn/images/singer/20120921/Nytt6W3a7fDJl9amdalH590beb317335c.jpg
http://musicmd1fr.holywar.vn.net/bucket-image-holywar.vn/images/singer/20140107/mWAtHHu8zgC3jYTctOM361974f1943e57.JPG